Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Przemienienie Pańskie - 06.08.2022

2022-08-04

News
Tajemnica Przemienienia odsłania prawdziwe oblicze Chrystusa, umiłowanego Syna Ojca, zapowiedzianego przez Prawo (Mojżesz) i Proroków (Eliasz). Jezus chce, aby ci, którzy z Nim są i w Niego wierzą, wiedzieli kim On jest naprawdę. Góra Tabor jest górą objawienia prawdy o Jego męce, śmieci i zmartwychwstaniu. Nie możemy zatem milczeć, lecz głosić Ewangelię - zapraszać innych do Namiotu Spotkania ze Słowem życia!   


Czytaj!
Łk 9,28-36 (BP)

Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i towarzyszy zmógł sen. Gdy się obudzili, zobaczyli Jego chwałę i obydwóch mężczyzn stojących przy Nim. Gdy tamci odchodzili od Niego, Piotr, nie wiedząc co mówi, odezwał się do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza». Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Kiedy wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk. A z obłoku odezwał się głos: «On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie!». Po tym, jak odezwał się ten głos, Jezus został sam. Oni zaś zachowali milczenie i w tamtych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli.

Rozważ!

Piotr - jeden z trzech uczniów z góry Przemienienia - zapamiętał atmosferę tego wydarzenia oraz słowa: "On jest moim Synem umiłowanym, Jego słuchajcie!" (Łk 9,35; por. 2 P 1,17). Piotr zaświadczył po latach: "Usłyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy razem z Nim byliśmy na świętej górze" (1,18). Wiemy jakie emocje towarzyszyły uczniom: zagubienie, niepewność, lęk. Pierwszy z Apostołów zapamiętał jednak nakaz: "Słuchaj!" (hebr. szema - Pwt 6,4) - główne wyznanie wiary Izraela i Kościoła. Apostoł potwierdził również wiarygodność Pisma Świętego: "Mamy jednak jeszcze mocniejsze słowo prorockie. Dobrze, jeśli będziemy przy nim trwać jak przy lampie, która świeci w ciemności aż do świtu, a jutrzenka wzejdzie w waszych sercach" (2 P 1,19). Trwanie przy Słowie życia - praktyka Namiotu Spotkania jest powołaniem uczniów, którzy już nie mogą zachowywać milczenia, lecz powinni iść i głosić tajemnicę Jezusa Chrystusa.

Konieczne jest więc doświadczenie góry Tabor i duchowa przemiana chrześcijanina, która winna opierać się na przede wszystkim na słuchaniu Pisma: Mojżesza (Prawa), Eliasza (Proroków) i Jezusa (Ewangelia). Osobiste ćwiczenie się w słuchaniu - modlitewna medytacja nad Słowem - to codzienna praktyka lectio divina, czyli nasza Szkoła Słowa Bożego.

Jezus zabiera nas dzisiaj na Górę Przemienienia, by modlić się z nami i ukazać nam swoje chwalebne Oblicze. "ON jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia" (Kol 1,15; por. Rz 8,29; 2 Kor 4,4; Flp 2,6; Hbr 1,1-3).

ON przemienia się - objawia chwałę - wzywa, a ty: wsłuchuj się - rozważaj - módl się - żyj Słowem!

Wychodząc zaś z namiotu Spotkania - schodząc z góry Przemienienia - otrzymujemy inny nakaz Mistrza: "«Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach» (...) W Jego imię będzie głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca (Łk 24,44-49).

Pamiętajmy: Duch Świętym "przypomni wszystko" oraz "poprowadzi [nas] ku całej prawdzie" (J 14,26; 16,13).

Zapytaj dzisiaj samego siebie:

  • Czy podejmujesz codzienne wezwanie z Góry Przemienienia - codzienną modlitewną lectio divina?
  • Na czym polega Twoja duchowa przemiana (por. Rz 12,2; 2 Kor 3,18; Flp 3,21)?
  • Jak głosisz kerygmat: "Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić" (Evangelii gaudium, 164)?
  • Czy pozwalasz się prowadzić Duchowi Prawdy?


Módl się!

Panie Jezu, zobacz, jak nam ciężko wyrazić wobec siebie to, co rzeczywiście myślimy. Prosimy Cię, Panie, daj nam swojego Ducha, żeby od wewnątrz odnowił naszą autentyczność. Uczyń nas szczerymi wobec siebie nawzajem. Naucz nas stawać przed Tobą w całej prawdzie i stawać tak wobec bliźnich, w duchu skruchy, pokornego uznania naszych słabości.

Spraw, Panie, żebyśmy przyjmując siebie wzajemnie, mogli być przyjęci przez Ciebie i przez Ciebie przemienieni w mocy Twego Ducha. Prosimy Cię o to za przyczyną Maryi. Wysłuchaj nas, Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

kard. C.M. Martini


Żyj Słowem!

Przemień w sobie to "coś", co nie jest zgodne z wolą Zmartwychwstałego Pana. Zmień coś małego, co uwiera Twoich bliskich: jakieś Twoje przyzwyczajenie, powtarzane często słowa, Twoje smutki i lęki. Przepowiadaj zawsze dobrą nowinę! (por. Rz 12,14).

ks. Jan Kochel

fot. Góra Tabor - Sanktuaria.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583110

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu