Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość św. Jacka - 17.08.2022

2022-08-16

News
Święty działający natychmiast. Święty Jacek należy podobno do najbardziej znanych w świecie świętych pochodzących z Polski. Wykorzystał swój czas, a więc możliwości jakie dał mu Bóg w latach jego życia oraz w miejscach i w warunkach, w których przyszło mu żyć. Czy potrafimy wykorzystać nasz czas?
CZYTAJ!
Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.


ROZWAŻ!

Św. Jacek będąc pod wpływem duchowości św. Dominika, stając się jego uczniem i naśladowcą, całe swoje życie poświęcił na służbę Bogu i Kościołowi. Świadkowie jego życia mówią, że św. Jacek zawsze „albo studiował, albo głosił kazania, albo słuchał spowiedzi, albo się modlił, albo odwiedzając chorych, słowem i przykładem budował bliźnich”.

Szczególnie do tradycji przeszedł jako świadek miłości do Eucharystii i do Matki Najświętszej. Dlatego tak często jest przedstawiany w figurach i na obrazach z monstrancją oraz figurą Matki Bożej w rękach. W okresie średniowiecza, kiedy przyszło mu żyć, jego świadectwo umiłowania tych dwóch darów było niezwykłym przykładem i momentem oddziaływania. Dlatego można powiedzieć, że wykorzystał swój czas. To właśnie dzięki św. Jackowi miał na terenie Polski nastąpić proces pogłębienia wiary, która wcześniej, a więc od początków chrześcijaństwa w Polsce, miała być jeszcze powierzchowna.

Można postawić pytanie o przyczyny i sposób w jaki św. Jacek tego dokonał. Co sprawiło, że św. Jacek dokonał pogłębienia wiary ludu Bożego w Polsce?

Odpowiedź o przyczyny i sposób jest tylko jedna – świadectwem swego życia.

Można powiedzieć, że każdy święty potrafił wykorzystać swój czas, okoliczności życia, jakie mu są dane, aby stać się świadkiem Ewangelii. Jednak św. Jacek dokonał tego w sposób doskonały. W nim był sposób podejmowania decyzji i świadectwa podobnego do pierwszych uczniów i zarazem apostołów Jezusa Chrystusa. Św. Jacek nie tylko mówił: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), ale był pierwszym w nawróceniu i pierwszym wierzącym w sens Ewangelii pojmowanej dosłownie. Dlatego tak łatwo, jak było to zacytowane wcześniej, przyszło opisywać innym sposób jego życia i działania. Najbardziej wyraźnym świadectwem przyjęcia Ewangelii, jest owa natychmiastowość działania. Uczniowie Jezusa potrafili natychmiast wszystko pozostawić i całkowicie pójść za Jezusem (Mk 1,18). Ta sama zasada odczytania Ewangelii i przynaglenia do natychmiastowego działania cechowała życie św. Jacka.

Zatem radykalna decyzja, by życie oprzeć na Ewangelii oraz radykalna decyzja natychmiastowego działania, stały się mocną stroną życia i powołania św. Jacka. W jego przypadku taki sposób działania miał szczególny urok. Może dlatego jest tak znany poza Polską.

  • Czy Ewangelia, którą czytam i której słucham wzbudza we mnie jedynie zauważalne piękno myśli Jezusowej, czy też prowadzi do pragnienia działania według wskazań Ewangelii?
  • Co najczęściej sprawia, że ociągam się z działaniem w tym względzie?
  • Czy odbieram Ewangelię jako Jezusowe wskazania dla mojego czasu?
  • Czy mam świadomość, że moje życie to jest jedyna szansa i drugiej nie będzie?


MÓDL SIĘ!

Święty Jacku,
natchniony apostole Słowian,
niestrudzony głosicielu SŁOWA,
patronie dojrzałego chrześcijaństwa
w naszej Ojczyźnie!

Całym swoim życiem uczyłeś nas
umiłowania Eucharystii i Bogarodzicy.
I dzisiaj przyjdź nam z pomocą
i bądź patronem
rzeczywistego nawrócenia do Boga
i nowej chrześcijańskiej dojrzałości.

Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi,
którzy zmienią oblicze starej ziemi.
Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś
Chrystus zechciał się nami posługiwać. Amen


ŻYJ SŁOWEM!

Za wzorem św. Jacka, który długie godziny spędzał na modlitwie, przeżyj chwilę nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583233

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu