Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Święto Podwyższenia Krzyża - 14.09.2022

2022-09-12

News
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest zaproszeniem do Szkoły Krzyża. Apostoł Narodów uczył: "Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia" (1 Kor 1,18). Czy jesteśmy gotowi podjąć tę naukę?


Czytaj!
J 3,13-17

Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».


Rozważ!

Krzyż najczęściej nam się kojarzy z cierpieniem, bólem, śmiercią. A tak naprawdę powinien nam się kojarzyć zz miłością i zwycięstwem, ponieważ Chrystus oddając swoje życie z miłości ku nam, zwyciężył śmierć. Nie ma przecież większej miłości od tej, w której to ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. Jezus właśnie taką miłość nam wszystkim okazał.

Krzyż był narzędziem okrutnej i niezwykle hańbiącej kary śmierci. Była to kara najokrutniejsza i najpotworniejsza. Na tę karę śmierci skazywano m.in. niewolników, buntowników, złodziei, morderców oraz złoczyńców, ale także wszystkich ludzi którzy nie mieli swojego obywatelstwa. Dla samych skazanych nie było bardziej haniebnej i ohydnej kary od tej na krzyżu. Dlatego, Jezus oddając swoje życie na krzyżu pokazał, że oddaje swe życie za wszystkich ludzi. Kiedy mamy jakieś trudności w życiu, w rodzinie, to warto zwrócić się o pomoc do Jezusa Ukrzyżowanego, by nam pomógł pokonać te trudności życiowe, czy np. jakieś zło w rodzinie, tak byśmy zwycięsko je pokonali za Jego pomocą.

Dzisiejsze święto przypomina nam tę zbawienną prawdę. Ustanowienie tego święta powiązane jest z tradycją odnalezienia relikwii krzyża świętego przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna I Wielkiego. Konstantyn przyczynił się do zalegalizowania chrześcijaństwa (313 r. – edykt mediolański). Według legendy w 312 r. miał ujrzeć na niebie krzyż i usłyszeć słowa In hoc signo vinces – „Pod tym znakiem zwyciężysz”. Warto przypomnieć sobie prawdę, że przez krzyż przyszło nasze zbawienie i odkupienie: Pod tym znakiem [krzyża Chrystusowego] zwyciężymy!

Zastanów się:

  • czy robię znak krzyża przed i po każdym posiłku?
  • czym jest dla mnie publiczny znak krzyża?
  • jak odczytuję słowa Apostoła: Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia (1 Kor 1,18)?


Módl się!

Boże Wszechmocny, któryś cierpiał na Krzyżu za wszystkie nasze grzechy – bądź przy moim boku;
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – bądź moją nadzieją
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – wszczep we mnie wszelkie dobro
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – oddal ode mnie wszelkie zło
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – spraw abym otrzymał zbawienie
Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa -oddal ode mnie niespodziewaną śmierć

Jezu Ukrzyżowany, miej litość nade mną.
Rozkaż, aby złych duch uciekł ode mnie na wieki wieków. Amen.


Żyj słowem!

Nie bój się zrobić znaku krzyża w miejscach publicznych.

Oliver Weigel

fot. Podlaska Góra Krzyży - Święta Woda - Wasilków k. Białegostoku jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459368

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu