Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

IV Niedziela Wielkanocna - 21.04.2024

2024-04-19

News
Sześćdziesiąt lat temu, 23 stycznia 1964 papież Paweł VI - dziś święty - ustanowił czwartą niedzielę po Wielkanocy Światowym Dniem Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Niedzielę tę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza ze względu na obraz zawarty w Ewangelii, ponieważ co roku słyszymy jeden z fragmentów dziesiątego rozdziału Ewangelii według św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem. Ukazując ten obraz Kościół wskazuje jacy powinni być jego kapłani.Czytaj!
J 10, 11-18

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».


Rozważ!

W Ewangelii Jezus mówi o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem” i od razu tłumaczy, dlaczego tak jest - ponieważ „Dobry pasterz daje swoje życie za owce”. On oddał swoje życie z miłości do nas, jak śpiewaliśmy w Wielki Piątek podczas procesji do Bożego Grobu: „Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywej, Zbawca, źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci, za Twej męki trud”. Jezus porównał siebie do pasterza, któremu zależy na swoich owcach, który chroni je przed drapieżnikami i czyhającym niebezpieczeństwem. Faryzeusze, do których kieruje te słowa, nie rozumieli tego porównania, ponieważ zawód pasterski uważali za nieczysty, a pasterzami gardzili jako pospolitymi robotnikami, należącymi do najniższej warstwy społecznej. Oprócz pasterzy, Jezus wymienia także najemników, którzy nie byli odpowiedzialni za obronę owiec przed drapieżnikami (Wj 22,13), lecz pracowali za odpowiednie wynagrodzenie. Patrząc na historię Narodu Wybranego, patriarchowie, Mojżesz, król Dawid i wielu spośród proroków byli pasterzami trzód, ale także ludu Bożego.

Ten obraz Jezus odnosi do przywódców religijnych Izraela, którym pod opiekę został powierzony Naród Wybrany. Oni natomiast nie okazali się prawdziwymi przedstawicielami Boga, pasterzami powierzonego sobie stada, lecz pozwolili, by owce Boże uległy rozproszeniu, ponieważ nie zależało im na ich dobru, lecz na własnym zysku, jak zwykłym najemnikom. Jezusowi przeciwnie - zależy na dobru powierzonych sobie owiec, ponieważ jest On dobrym pasterzem, a greckie słowo „kalos” – „dobry”, oznacza również „doskonały” lub „szlachetny”. Chrystus na pierwszym miejscu stawia dobro swojej owczarni. Swoje owce prowadzi na zielone, bogate w trawę, urodzajne pastwiska, do strumieni pełnych świeżej wody, pragnie dla nich tego, co najlepsze (zob. Ps 23). Zagubioną odnajdzie i nie dozwoli, by się ponownie zagubiła, niesie ją na swoich ramionach, troszczy się jak ojciec o własne dziecko. Jemu zależy na każdym i każdej z nas, ponieważ zna swoje owce. Słowo „znać” w Starym Testamencie odnosiło się do przymierza łączącego Izraela z Bogiem, co oznaczało bliską, nacechowaną posłuszeństwem relację z Nim. Jezus mówi: „znam owce moje”, przez co ukazuje związek łączący pasterza i owce jako analogiczny do łączącego Go z Ojcem. Jezus złożył samego siebie w ofierze, umarł, aby przywrócić nam utracone życie. Dobrowolnie zgodził się ponieść największą cenę, jaką była śmierć krzyżowa - będąca zgorszeniem dla Żydów i głupstwem w oczach pogan.

Jezus mówi również o innych owcach, które nie są z tej owczarni. Te słowa najprawdopodobniej odnoszą się do przyszłych pokoleń wierzących w Niego, jak również do pogan, którzy nie należeli do Narodu Wybranego. W ten sposób Jezus ukazuje się nam jako wzór do naśladowania. Również każdy kapłan powinien być wpatrzony we wzór Mistrza z Nazaretu, naśladując w swojej posłudze Jezusa Dobrego Pasterza. Poprzez sakrament święceń kapłan staje się pasterzem dla powierzonych sobie ludzi, przewodzi im w drodze do niebieskiej ojczyzny, gdzie czeka na nas suto zastawiony stół Bożej obecności. Podczas każdej Eucharystii stajemy się uczestnikami Liturgii niebiańskiej, której ona jest przedsmakiem. Pamiętajmy, że bez kapłanów nie ma mowy o sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Prośmy więc w naszych modlitwach Jezusa o nowe i święte powołania kapłańskie na wzór Jego Najświętszego Serca.

Warto zapytać:

  • Czy masz świadomość tego, że Pan Bóg troszczy się o Ciebie jak dobry pasterz o swoje owce?
  • Jaką wartość stanowi dla Ciebie liturgia jako źródło i szczyt życia Kościoła, każdego i każdej z nas?
  • Czy modlisz się o nowe powołania do służby w Kościele?


Módl się!

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękuje Ci za Dar Twej Miłości, która każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię, przyjdź, Panie! i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego świata. Odszukaj je, Panie! i weź na Ramiona i przyprowadź do Owczarni. Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im Łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól doświadczyć Daru Twej Obecności. Dziękuje Ci, Jezu! za to, że z Miłości karmisz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą Miłość która każe Ci szukać tych, co od Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij, Panie! robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste, Pasterzu, za Twą Miłość i za Twe Miłosierdzie teraz i zawsze. Amen.


Żyj Słowem!

Zastanów się jak często dziękujesz Panu Bogu za to co On dla Ciebie robi. Pomódl się dziękując Mu za Jego opiekę nad Tobą i troskę. Pamiętaj także w tym tygodniu o modlitwie w intencji nowych, świętych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych, aby nie zabrakło pasterzy, którzy będą strzec owczarni Kościoła.

Kacper Koral

fot. Dobry Pasterz; https://krakow.saletyni.pl/6325/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14304010

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu