Wyszukiwarka:
Rok miłosierdzia - Wiara

Bartymeusz Mk 10, 46-52 (25.10) (2015-10-22) -

Lectio Mk 10, 46-52
Niewidomy żebrak, Bartymeusz zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» (...) Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Meditatio
Pragnąc i wierzyć, że mogę otrzymać. Wierzyć i prosić. Taką postawę przyjął Bartymeusz, którego wiara nie została zawiedziona. Także jemu Pan okazał swoje wielkie miłosierdzie, gdyż zobaczył jego wielką wiarę. Wiara otwiera serce Boga, z którego wypływa zdrój miłosierdzia. Patrząc na niewidomego Bartymeusza uczmy się zawierzenia Bogu w każdej sytuacji naszego życia. Podobnie jak on, tak często jesteśmy niewidomi, nie dostrzegamy Bożego przejścia w naszym życiu, nie widzimy Jezusa w drugim człowieku a przez to nie potrafimy świadczyć miłosierdzia, a do tego przecież jesteśmy wezwani.

Oratio
Prośmy Pana: Panie, spraw, abym przejrzał.

Actio
Zastanów się dziś:
  • w jakich sytuacjach musisz prosić Pana o uzdrowienie wzroku serca?

Rozejrzyj się wokół siebie i zobacz kto potrzebuje twojej pomocy. Udziel mu jej.

Kobieta kananejska Mt 15, 21 - 28 (18.10.) (2015-10-15) +

Maryja Łk 1, 26-38 (11.10) (2015-10-08) +

Abraham Rdz 22, 1-18 (4.10) (2015-10-01) +

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583130

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu