Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Świadkowie prawdy z tej ziemi

Piotr Gołąb SVD (†1943) Schodnia k. Ozimka - Dachau

2017-06-06

News
W procesie beatyfikacyjnym drugiej grupy męczenników II wojny światowej pojawia się poważna grupa księży werbistów: czternastu kleryków nowicjuszy oraz pięciu ojców, w tym trzech ze Śląska. Wspomniana grupa kleryków-nowicjuszy z Chludowa oddała życie w obozach koncentracyjnych w Gusen i Dachau. Jeden z nich krótko przed śmiercią wołał: „Wytrwam i zostanę misjonarzem, aby nawracać pogan na wiarę Chrystusową!”. W tym gronie jest również ojciec Piotr Gołąb ze Schodni k. Ozimka.


wprowadzenieCZYTAJ!

J 16, 1-4

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.


ROZWAŻ!


Lektura przestrogi – zapowiedzi Jezusa ma charakter testamentu przekazanego uczniom obecnym i przyszłym. Kiedy nadejdzie godzina próby, przypomną sobie, że została wcześniej przepowiedziana i uzasadniona. Uczeń Chrystusa nie powinien się lękać i załamywać. Prześladowania są nieuniknione w każdej epoce dziejów. Jezus obiecał jednak, że na „skale zbuduje [swój] Kościół”, a „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18). Trwałość struktur i obietnica stałej asystencji została uroczyście wielokrotnie potwierdzona (por. Mt 28, 20; J 14, 18-21; 16, 4). Uczniowie potrzebują jednak usłyszeć słowa zapewnienia, by w ich świetle zobaczyć skandal Ukrzyżowanego jako uwielbienie Boga i zwycięstwo nad złem świata (S. Fausti). Potrzebowali tego również kapłani i świeccy zamykani i okrutnie męczeni w obozach koncentracyjnych. Jednym z nich był o. Piotr Gołąb – kapłan, wychowawca,lingwista i wielki patriota.

Urodził się 18 stycznia 1888 r. w Starej Schodni jako syn Pawła i Agnieszki z domu Janik. Był trzecim z ośmiorga dzieci w rodzinie. Został ochrzczony w kościele parafialnym św. Małgorzaty Męczennicy w Krasiejowie. Ojciec był murarzem i posiadał niewielkie gospodarstwo, a matka całe swe życie poświęciła rodzinie i wychowaniu dzieci. W 1904 r. Piotr rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Schodni, a później uczył się w gimnazjum misyjnym w Nysie (jego dwaj bracia Karol / Mamertus i Ludwik również zostali werbistami). Od 1909 r. kontynuował studia w Wyższym Seminarium Misyjnym St. Gabriel w Mödling k. Wiednia oraz w klasztorze Sankt Wendel w Niemczech. Tam ostatecznie potwierdził swoje powołanie, które pragnął realizować w Zgromadzeniu Słowa Bożego. Jesienią 1911 r. rozpoczął nowicjat,
a 1 października 1915 r. ze względu na sytuację wojenną otrzymał przyspieszone święcenia kapłańskie. Potem do końca I wojny światowej był kapelanem w szpitalu w Toruniu – Lazarett VIII. Tam doskonalił znajomość języka polskiego. Po wojnie przyjął polskie obywatelstwo i w grupie pięciu ojców rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1923 r. złożył egzamin państwowy i został skierowany do gimnazjum misyjnego w Rybniku. Po roku jednak podjął się organizacji niższego seminarium misyjnego w Górnej Grupie k. Grudziądza. Był kolejno mistrzem nowicjatu, nauczycielem i wychowawcą oraz dyrektorem wzorowo prowadzonego gimnazjum klasycznego. W tym samym czasie redagował poczytny miesięcznik misyjny „Skarb Rodziny”. Razem z prof. Kazimierzem Nitschem zajmował się badaniem gwary śląskiej (pośmiertnie wydano jego rozprawę dialektologiczną pt. Gwara Schodni i okolic, Warszawa 1955). Zabiegał też o powołanie polskiej prowincji zgromadzenia. Pisał w tej sprawie do o. Wilhelma Giera, późniejszego generała.

Wybuch wojny przerwał prężnie rozwijającą się działalność wychowawczą i naukową. Wraz z innymi ojcami został najpierw internowany w Górnej Grupie, a później aresztowany i więziony w obozach koncentracyjnych Stutthof, Sachsenhausen pod Oranienburgiem i Dachau (nr 22601), gdzie ciężko zachorował. W pewnym momencie – według naocznych świadków – ważył zaledwie 33 kg. Wyniszczony, bity i poniżany powoli odchodził. W ostatnich przebłyskach świadomości ofiarował Bogu swe życie i śmierć za Zgromadzenie Słowa Bożego i współbraci w obozie. Zmarł 26 maja 1943 roku. Zawiadomienie o śmierci o. Piotra wraz z aktem zgonu przesłano do rodzinnej Schodni (zachował się oryginał dokumentu; por. L. Radziej, Wyszedł spośród nas, 107).

Ewangelista przywołał słowa Jezusa: „(…) nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie” (J 16, 2). Chrystus został zabity jako bluźnierca (por. Mt 26, 65; Mk 14, 64); tak samo pierwszy męczennik diakon Szczepan,
posądzany o to przez tłum (por. Dz 6, 11; 13, 50; 18, 6; 21, 27-30). Wielu oprawców z obozów koncentracyjnych sądziło, że działają w imię głoszonej ideologii i panującej władzy. W istocie było to właśnie bluźnierstwo (gr. blas-phemeo – „wyzywać, mówić źle o kimś, oczerniać”), czyli wrogie wystąpienie – w słowach i czynach – przeciwko Bogu, przeciwko Jego przykazaniom i Jego wysłannikom (por. Dz 13, 45; 1 Tm 1, 13; Ap 2, 9; 16, 9). Apostoł Paweł przestrzega chrześcijan, by nie prowadzić nikogo do bluźnierstwa (por. 1 Tm 6, 1; 1 Tt 2, 5). U podstaw wszelkiego zła jest nieznajomość miłości Boga i bliźniego. Nieznajomość wspólnego Ojca – o którym zaświadcza Syn – jest równoznaczna z nieznajomością siebie jako syna, a drugiego człowieka jako brata. Odrzucenie miłości Ojca jest zatem odrzuceniem źródła własnego życia (S. Fausti).

O. Piotr – wielki miłośnik słowa Bożego i słowa ludzkiego – oddał życie w imię Jezusa, dlatego trzeba pytać:
  • Czyż odrzucenie Boga nie jest źródłem wszelkiego zła w świecie?
  • Konsekwencją wiary w Jednego Boga jest poznanie jedności i prawdziwej godności wszystkich ludzi: wszyscy oni zostali uczynieni „na obraz i podobieństwo Boże” (Rdz 1, 26). Do czego wzywa wiara w Boga, który jest miłością (1 J 4, 7-8)?
  • Jak przeciwstawiać się różnym formom wykluczania, przejawom rasizmu, eugeniki, braku tolerancji, antysemityzmu, antychrześcijaństwa…?
  • Jak odczytać ostre słowa Apostoła potępiające pogańskie zwyczaje i szyderstwa (por. 1 P 4, 3n; 2 P 2, 1nn)?

MÓDL SIĘ!

Panie Jezu Chryste, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, wysławiamy Cię za nieograniczony dar Twojej miłości i mocy łaski okazanej w Twoich sługach, którzy dla chwały Twojego Imienia przyjęli śmierć męczeńską, dochowując w prześladowaniach wierności swojemu chrześcijańskiemu powołaniu, na wielorakich drogach życia. Racz, Panie, wsławić te sługi Twoją łaską ołtarzy, a mnie za ich przyczyną udzielić łaski…, o którą Cię proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Modlitwa z prośbą o wstawiennictwo męczenników.

ŻYJ SŁOWEM!

Wiele krytycznych głosów i niezrozumienia wywołały słowa mea culpa (z łac. „moja wina”) Jana Pawła II wypowiedziane w Roku Jubileuszowym 2000. Włoski dziennikarz Luigi Accattoli zebrał wszystkie te wystąpienia publiczne, w których papież przepraszał za grzechy i błędy, jakich ludzie Kościoła rzymskokatolickiego dopuścili się w historii (por. Kiedy Papież prosi o przebaczenie, Kraków 1999). Pytano wówczas: dlaczego my, katolicy, przepraszamy, a nasi prześladowcy tego nie czynią? Mea culpa Jana Pawła II to najpiękniejsza rzecz, jaką uczynił Kościół na progu XXI w. Czyż Jezus nie odpowiedział już na pytanie: ile razy mam przebaczyć bliźniemu?

ks. Jan Kochel

rys. Franciszek Kucharczak

Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624428

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu