Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Świadkowie prawdy z tej ziemi

Jan Wagner CM (†1939) Piasek Książęcy k. Pszczyny - Bydgoszcz

2017-09-04

News
Ojciec Wagner młodość swoją przeżył na ziemi pszczyńskiej, z której wyszło liczne grono Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Silne więzi rodzinne oraz zakorzenienie w tradycyjnej śląskiej religijności dały mu trwały fundament dla realizacji powołania. Zofia Kossak-Szczucka tak pisała o tożsamości ludzi wywodzących się z tej ziemi: „Przede wszystkim rzeczowość istotna, nie dająca się ponieść nierealnym marzeniom. Idealizm w czynach, nigdy w słowach. Słowa są twarde, szorstkie i treściwe. Brak Ślązakom gładkości, wdzięku, umiejętnego prześlizgiwania się po powierzchni życia, ale nie temi zaletami buduje się państwa, jeno tamtą twardzizną, w której czyny dźwięczą lepiej od słów” (por. Korespondencja z Górek Wielkich, „Głos Ludu Śląskiego” 18/1928, 7). Podobnie ujął to Jan Paweł II podczas pamiętnego spotkania w Gliwicach 17 czerwca 1999 r.: „Ślązak cierpliwy i twardy”.

wprowadzenie


CZYTAJ!
J 17, 25-26

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.


ROZWAŻ!


Modlitwa Jezusa kończy się wołaniem o sprawiedliwość w świecie. Syn zwraca się do Ojca, a zwieńczeniem inwokacji użytych w modlitwie jest tytuł „Ojcze sprawiedliwy” (wcześniej: „Ojcze”, „Ojcze Święty”). Sprawiedliwość Boża dochodzi do głosu, gdy trzeba przywrócić naruszoną równowagę praw i ładu społecznego. Wiąże się to również z oddaniem sprawiedliwości, a więc usprawiedliwieniem (gr. dikaiosis – „usprawiedliwienie”) wszystkich świadków wiary, pomordowanych w obozach zagłady w różnych częściach świata. Tylko Bóg może usprawiedliwić, czyli uznać człowieka za sprawiedliwego, przywrócić mu prawa, utraconą godność i uwolnić go z krępujących więzów (por. Syr 23, 11; Iz 50, 8; Rz 4, 5n; 8, 33; Łk 10, 29). Zjednoczenie z Jezusem i poznanie Ojca rozpoczyna w człowieku usprawiedliwionym nowe życie – życie w Duchu Uświęcicielu, który jest źródłem miłości (por. Rz 2, 13; 5, 1; 1 Kor 1, 30; Hbr 11, 7; Jk 2, 14-26).

Kim był kolejny sługa Boży – świadek sprawiedliwości Bożej?

Urodził się 10 kwietnia 1892 r. w Piasku Książęcym k. Pszczyny. Był synem Andrzeja i Ewy z Koczubów. Ochrzczony został w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie. Uczył się w Pszczynie i w niższym seminarium księży misjonarzy w Krakowie. Do zgromadzenia wstąpił 15 października 1910 r. W latach 1914-1919, z przerwami spowodowanymi dwukrotnym powoływaniem do armii niemieckiej, studiował w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca w 1919 r. W latach 1919-1936 był wikariuszem i katechetą w Jeziorzanach k. Barszczowa, w Białym Kamieniu, na Olczy (Zakopane) w Pabianicach, gdzie pełnił funkcję prefekta gimnazjum żeńskiego i seminarium nauczycielskiego. 15 listopada 1937 r. został mianowany superiorem domu misjonarzy i proboszczem parafii św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. Jako proboszcz kontynuował budowę kościoła oraz zabiegał o ożywienie życia religijnego w parafii. Ks. Wagner był znanym i cenionym rekolekcjonistą; prowadził działalność misyjną w różnych miastach polskich. Pełnił też funkcję wizytatora nauki religii w szkołach powszechnych dekanatu bydgoskiego.

Po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców w tzw. „krwawą niedzielę” 9 września 1939 r. rozstrzelano i aresztowano kilku kapłanów pracujących w parafii. Ks. Wagner przetrzymywany był w piwnicach koszarów artyleryjskich przy ul. Gdańskiej. Podczas represji umacniał współwięźniów na duchu, zachęcając, aby się nie poddawali zwątpieniu. 1 listopada 1939 r. został rozstrzelany podczas egzekucji w Lesie Gdańskim pod Bydgoszczą. 22 września 1947 r., podczas ekshumacji grobów w Lesie Gdańskim, odnaleziono zwłoki 78 osób. 11 z nich, w tym ks. Wagnera, zidentyfikowano. 1 października 1947 r. odprawiono uroczyste nabożeństwo żałobne za śp. ks. Wagnera, a jego szczątki pochowano na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności. Jego nazwisko znajduje się na tablicy pamiątkowej poświęconej księżom-misjonarzom zamordowanym w okresie okupacji niemieckiej w kościele św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy.

Nowe życie stało się udziałem świadków wiary, którzy poznali jedynego Sprawiedliwego – Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 1, 30). Życie sprawiedliwe polega na tym, żeby żyć dokładnie tak, jak pragnie Bóg, tzn. by trwać w przymierzu z Bogiem przez życie zgodne z wolą Bożą (por. 1 J 2, 29; 3, 10; Ap 19, 8). Modlitwa Jezusa kończy się zatem wzmianką o bezinteresownej i wzajemnej miłości uczniów i ich Nauczyciela. Wszyscy uczniowie – zwłaszcza w godzinie próby – zostają umocnieni tą skuteczną modlitwą.

Trzeba zatem zapytać samych siebie:
  • Jakiej modlitwy uczy nas jedyny Sprawiedliwy (por. 2 Kor 5, 21)?
  • Czy jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi? Z czym staniemy przed obliczem Boga w godzinie sądu nad światem?
  • Jak interpretować Pawłową metaforę zbroi (por. Ef 6, 12-20) oraz wymagania stawiane uczniom (por. 2 Tm 2, 22)?


MÓDL SIĘ!


«Święci żyją świętymi i pragną świętości» (…). Pełni wdzięczności wielbimy Boga za dar świętości Pani tej ziemi [św. Kingi] i prosimy, by blask tej świętości trwał w nas wszystkich; by w nowym tysiącleciu to wspaniałe światło promieniowało na wszystkie krańce ziemi i by ich mieszkańcy przyszli z daleka do świętego imienia Bożego (por. Tb 13, 13) i ujrzeli Jego chwałę. «Święci nie przemijają». Święci wołają o świętość.

Jan Paweł II, Stary Sącz – 16 czerwca 1999 r.


ŻYJ SŁOWEM!

Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1999 r. zatrzymał się również w Bydgoszczy. W wygłoszonej tu homilii przywołał temat męczeństwa i pamięci o męczennikach: „Nasze stulecie […] również zapisało wielką martyrologię. Sam w ciągu dwudziestu lat mego pontyfikatu wyniosłem do chwały ołtarzy wielkie grupy męczenników: japońskich, francuskich, wietnamskich, hiszpańskich, meksykańskich. A iluż ich było w okresie drugiej wojny światowej i w czasie panowania totalitarnego systemu komunistycznego! Cierpieli i oddawali życie w hitlerowskich czy też sowieckich obozach zagłady (…). Przyszedł teraz czas przypomnienia tych wszystkich ofiar i oddania im czci należnej (…). I dobrze, że się o nich mówi na ziemi polskiej, bo ta ziemia zaznała wyjątkowego udziału w tej [wielkiej współczesnej martyrologii]. Dobrze, że się to mówi w Bydgoszczy! Oni wszyscy dali świadectwo wierności Chrystusowi pomimo przerażających swoim okrucieństwem cierpień. Krew ich spłynęła na naszą ziemię i użyźniła ją na wzrost i na żniwo. Wydaje ona owoc stokrotny w naszym narodzie, który wiernie stoi przy Chrystusie i Ewangelii. Trwajmy nieustannie w jedności z nimi. Dziękujmy Bogu, że zwycięsko przeszli przez trudy: Bóg (...) doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę (Mdr 3, 6). Oni stanowią dla nas wzór do naśladowania, z ich krwi winniśmy czerpać moce do codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem, byśmy tak jak oni odważnie dawali świadectwo wierności Krzyżowi Chrystusa” (Bydgoszcz, 7 czerwca 1999 r.). Apel papieski wszystkich nas zobowiązuje!

ks. Jan Kochel

rys. Franciszek Kucharczak

Pliki do pobrania:

  1. SAP_19_04_18_cz1.mp3
  2. SAP_19_04_18_cz2.mp3
  3. SAP_19_04_18_cz3.mp3

Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624614

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu