Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Świadkowie prawdy z tej ziemi

Bł. Alfons Tracki (†1946) Bliszczyce – Szkodra (Albania)

2017-10-03

News

Albania stała się miejscem męczeńskiej śmierci Ślązaka urodzonego w Bliszczycach k. Branic na terenie obecnej diecezji opolskiej. Jeszcze wiele lat po zakończeniu II wojny światowej był to kraj rządzony przez reżim komunistyczny Envera Hodży. Był to pierwszy kraj, który ogłosił, że jest ateistyczny, a praktykowanie religijne karano śmiercią. 26 kwietnia 2016 roku papież Franciszek podpisał dekret uznający męczeństwo kapłanów, którzy oddali życie za wiarę. Uroczystość beatyfikacyjna miała miejsce 5 listopada 2016 r. w katedrze św. Szczepana w Szkodrze w Albanii. Beatyfikowanymi ogłoszono arcybiskupa Viçenca Prennushiego oraz 37 innych kapłanów, którzy zginęli zamęczeni w więzieniach lub zostali zamordowani w latach 1945–1974. W tym gronie znalazł się kapłan „z tej ziemi” – ks. Alfons Tracki.

wprowadzenie


CZYTAJ!

Łk 18,15–17

Przynosili do Jezusa również małe dzieci, żeby na nie kład ręce, lecz uczniowie widząc to, szorstko im zabraniali. Jezus zaś przywołał je do siebie, mówiąc: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».


ROZWAŻ!

Misja nauczycielska Jezusa została „zatrzymana” przez z pozoru drugorzędne wydarzenie. Oto przyprowadzono do Niego „małe dzieci” (niemowlęta), nie tyle by je uczyć, co „położyć na nie ręce” – (po)błogosławić. Uczniowie jednak „szorstko” zabraniali (gr. epitimaō – „obarczać winą, łajać, ganić, upominać, karcić”) im dostępu do Jezusa. On zaś uważał dziecko za ideał prawdziwego ucznia (por. Mt 10, 42; 19, 14; Mk 9, 41), mając na uwadze jego małość – uniżenie (por. 18, 14), całkowitą zależność i to, że wszystko, co otrzymuje, traktuje jako dar (por. Mk 10, 15). Mistrz wzywał więc wszystkich swoich uczniów, by powrócili do stanu swego dzieciństwa(por. Mt 18, 3; J 3, 5). Dopiero wtedy będą godni tego, by i na nich „włożyć ręce” – (po)błogosławić. Obrzęd włożenia rąk w Kościele pierwotnym oznaczał gest przekazywania władzy, pewnej funkcji (służby) i odpowiedzialności we wspólnocie (por. Dz 6, 6; 13, 3; 1 Tm 4, 14; 5, 22; 2 Tm 1, 6).

Służba apostolska zawsze łączyła się z misją nauczania i uzdrawiania (por. Mt 10, 7n; 28, 19-20; Łk 24, 47n). Uczeń Chrystusa ma przede wszystkim ułatwiać „wszystkim” dostęp do Niego. Jego zasadniczą misją jest posługa na rzecz królestwa Bożego!

To piękne powołanie odkrył w sobie młody chłopak spod Branic w ziemi głubczyckiej na granicy Śląska i Moraw. Alfons urodził się 2 grudnia 1896 roku w małej wiosce Bliszczyce, ochrzczony w miejscowym kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Jego ojciec, Joseph Tracky, był urzędnikiem Rzeszy Niemieckiej. Matka, Martha z domu Schramm, zajmowała się domem rodzinnym i wychowywaniem dzieci. Wbrew oczekiwaniom ojca, który marzył o karierze wojskowej syna, młody Alfons zdecydował się w 1912 r. rozpocząć nowicjat w zakonie Braci Szkolnych Marystów w Wiedniu. Tam przyjął imię Gebhard. Zakon Braci Szklonych skupiał się na prowadzeniu szkół w krajach o wysokim wskaźniku analfabetyzmu. W czasie studiów brat Tracki miał możliwość poznać Bałkany, odwiedzając Czarnogórę i Albanię. W 1920 r. ukończył studia teologiczne w Bośni, a w 1925 r. został wyświęcony na kapłana w albańskiej Szkodrze. Z uwagi na znajomość miejscowych języków i zwyczajów został skierowany do pracy misyjnej w północnej Albanii; wiele czasu poświęcając nauczaniu i duszpasterstwu wśród dzieci i młodzieży. Założył dla nich m.in. kulturalno–sportowe stowarzyszenie „Virbus Unitis”.

Śląsko–morawskie pochodzenie i łącząca się z nim płynna znajomość języka niemieckiego umożliwiła mu w czasie II wojny światowej negocjowanie uwolnienia wielu Albańczyków z rąk Wehrmachtu w latach 1943-44. Po przejęciu władzy przez komunistów odmówił wyjazdu z Albanii. Pracował w parafii Pulaj, gdzie został aresztowany 25 czerwca 1946 roku za udzielenie sakramentu namaszczenia chorych jednemu z młodych parafian, rannemu w walce z komunistami. Przez sąd wojskowy został skazany na karę śmierci za działalność antykomunistyczną i współpracę z okupantem. Wyrok wykonano 18 lipca 1946 roku. Wczesnym rankiem został rozstrzelany pod murem cmentarza w Szkodrze. Ciało wrzucono do dołu i zasypano wapnem. Miejsce jego pochówku nie jest znane.

W świetle czytelnego świadectwa męczeństwa warto zapytać:

  • Jak naśladować Jedynego Nauczyciela i Mistrza (por. Mt 23, 1–12; J 13, 13)?
  • Co ma zasadniczy wpływ na budowanie autorytetu rodziców, wychowawców i nauczycieli?
  • Jak odczytujesz apel papieża Franciszka: „Rodzina uratuje świat”? Dlaczego tak istotny jest powrotu do tego, co przez wieki się sprawdzało - do źródeł, czyli do rodziny jako miejsca ewangelizacji, przyjmowania i wychowywania dzieci, do wychowania w kręgu wartości religijnych (moralnych)?


MÓDL SIĘ!

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ksiądz Alfons Tracki aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

„Dobre wychowanie zewnętrzne wypływa z dobrego wychowania charakteru, które powinno się opierać na głębokim życiu wewnętrznym. Człowiek dobrze wychowany zewnętrznie będzie tym samym karny, opanowany i umartwiony (…). Dobre wychowanie powinno opanować w człowieku wszystko to, co mogłoby bliźniemu być przykre lub wstrętne. Zatem dobre wychowanie oparte jest na miłości, zapominaniu o sobie i na wyrzeczeniu się siebie” – przekonywała nauczycieli i wychowawców niewidomych Matka Elżbieta Róża Czacka. Jakże aktualna jest troska o kształtowanie dobrego charakteru dzieci i młodzieży – wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. Poszukaj w swoim otoczeniu wzorów osobowych, dobrych współczesnych przykładów ludzi, które młodzi mogliby naśladować!

ks. Jan Kochel


rys. Franciszek Kucharczak

Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624620

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu