Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka najmilsza (Mater amabilis)

2018-02-12

News
Dwa dalsze tytuły Matki Najświętszej mają podobną formę łacińską. Przymiotnik amabilis, podobnie jak i następny admirabiblis, akcentują Jej chwałę, zapowiedzianą już w Ewangelii św. Łukasza. Maryja jest godna szczególnej miłości i podziwu z racji swej niezrównanej roli w zbawczym dziele Syna.

wprowadzenie


CZYTAJ!

Łk 1,39-45

W tych dniach Matyja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice, do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I zawołała donośnym głosem: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona! Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałem Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie. Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana".   


ROZWAŻ!

Przymiotnik amabilis, podobnie jak i następny admirabiblis, akcentują Jej chwałę, zapowiedzianą już w Ewangelii św. Łukasza. Maryja jest godna szczególnej miłości i podziwu z racji swej niezrównanej roli w zbawczym dziele Syna. Intuicyjnie wyczuła to Elżbieta, odpowiadając na pozdrowienie Maryi okrzykiem zachwytu: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona!” (Łk 1,42).

Tę ewangeliczną pochwałę Matki Pana rozwinęła pobożność bizantyjska, a następnie łacińska. Jak wspomniano już wcześniej, rolę łącznika między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem spełniały hymny Jana Geometry, żyjącego u schyłku pierwszego tysiąclecia. Wiele zawartych tam tytułów Matki Bożej weszło później do Litanii loretańskiej. Wezwanie Mater amabiblis, „Matka najmilsza”, jest odpowiednikiem greckiego agapetos. W Nowym Testamencie było to najpierw określenie samego Chrystusa, a następnie Jego Kościoła. Podczas Przemienienia głos Ojca z obłoku przedstawił Jezusa uczniom: „On jest moim Synem umiłowanym (agapetos), którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie!” (Mt 17,5). Z kolei Apostołowie chętnie przenoszą to określenie na członków wspólnoty Kościoła: „Umiłowani, miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga!” (1 J 4,7).

Spośród wszystkich dzieci Kościoła wyróżnia się pełna łaski Maryja. Mariologia średniowieczna chętnie ilustrowała Jej wywyższenie za pomocą obrazów zaczerpniętych z ksiąg Starego Testamentu. W Biblii łacińskiej przymiotnik amabilis został odniesiony do królowej Estery, która „niewymowną pięknością zdała się oczom wszystkich wdzięczną i miłą” (Est 2,15). Jak wiadomo, Estera jest biblijnym typem Matki Najświętszej, często przywoływanym w dawnej liturgii. „Wdzięczna Estera” dzięki swej ujmującej postawie zdobyła przychylność króla Aswerusa. Z narażeniem życia uratowała swój naród od zagłady, jaką zaplanował bezbożny minister Haman. W ten sposób stała się ona obrazem wstawienniczej roli Matki Bożej u boku Syna, Króla Wszechświata.

Charakterystyczne, że po raz drugi słowo amabilis spotkamy dopiero w Liście do Filipian, w odniesieniu do Kościoła. Św. Paweł tak zwraca się do wiernych pierwszej wspólnoty w Europie: „W końcu, bracia, miejcie na uwadze wszystko, co jest prawdziwe, co godne czci i sprawiedliwe, co czyste, miłe i szlachetne, wszystko co jest cnotą i zasługuje na pochwałę” (Flp 4,8).

Maryja cieszy się szczególną miłością swego Syna. Przyjmując z Niej ciało, wywyższył Ją ponad wszystkie stworzenia jako „błogosławioną między niewiastami’ (Łk 1,42). Duch Święty otoczył Jezusową Matkę szczególnymi laskami i darami. W chwili zesłania Ducha Świętego widzimy Ją pośród Apostołów i uczniów Zmartwychwstałego. Oddana z wysokości krzyża za Matkę Kościołowi, od początku towarzyszy Ona wspólnocie wierzących jako wzór współpracy z łaską. Dzieci Kościoła winny naśladować swą Matkę w Jej cnotach, aby móc uczestniczyć w Jej niebieskiej chwale.


MÓDL SIĘ!

Matko najmilsza – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Bądź miły dla swoich bliskich, a także dla kogoś, kto jest trudny w relacjach. Pomódl się za tych, których nie rozumiesz, nie słuchasz i nie akceptujesz, a na wzór św. Elżbiety powiedź coś miłego spotkanej osobie ("Błogosławiona/y jesteś..."!).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449811

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu