Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: W rytmie Kościoła

5. Piękno ascezy

2011-10-08

News
W rytm naszych refleksji wpisuje się kolejny temat Szkoły Słowa. Piękno ascezy — podobnie jak piękno krzyża — rodzi wiele trudnych pytań. Nie można ich unikać. Chrześcijanin powinien odkryć na nowo znaczenie ascezy, która jest drogą prowadzącą do urzeczywistnienia świętości. Proponuję znany schemat rozważań: czytaj, rozważ, módl się i żyj!CZYTAJ!
Ps 15; Łk 14,25-33

A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.


ROZWAŻ!

Piękno pociąga, gdy wymaga pewnego wysiłku i ofiary. Szczególnym przejawem piękna trudnego są asceza, post, umartwienie. Dziś już rzadko używa się tych słów. Modne stało się odchudzanie, samokontrola, różne ćwiczenia sprawnościowe. Asceza chrześcijańska ma przede wszystkim wymiar moralny i religijny. Jest to stała praktyka określonych ćwiczeń, służących opanowaniu własnych skłonności oraz wyrobieniu w sobie dystansu do wszelkich form przyziemnych. Apostoł Paweł zachęca do podjęcia wysiłku, który upodabnia chrześcijanina do zawodnika — ascety biegnącego ku wyznaczonej mecie (por. 1 Kor 9,24; Ga 2,2; Flp 2,16). Najgłębszy wymiar ascezy polega na akceptacji cierpienia w służbie Chrystusa (por. Flp 1,27—30).

Doskonale zrozumiała to bł. Janina Beretta Molla, młoda matka, która zmarła w kwietniu 1962 r., w wieku 39 lat, aby dać życie swemu dziecku. Z relacji męża — świadka procesu beatyfikacyjnego — wynika, że jako lekarz doskonale wiedziała, że ciąża zagraża jej życiu, jednak zażądała, by — jeśli zajdzie potrzeba wyboru — ratować życie dziecka. Jej świadoma ofiara została przez Boga przyjęta.

W czytanym psalmie sam Bóg odpowiada na pytanie proroka: „Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej?”. Szczęście wieczne osiągnie się przez praktykowanie dziesięciu cnót, wymienionych w tekście na wzór Dekalogu (w. 2—5).

Jezus Chrystus przypomniał w Kazaniu na Górze, że „nie przyszedł znieść [Prawa], ale wypełnić” (Mt 5,17). Dlatego Łukasz uzupełnia wzór ucznia, pragnącego iść za Mistrzem, o pewne istotne cnoty. Jezus uczy, że „kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14,33). Radykalizm chrześcijańskiej ascezy jest tu posunięty do pewnych granic. W naśladowaniu uczeń musi umieć właściwie ocenić swoje możliwości (budowniczy wieży) i realnie rozważyć swoją sytuację (król przed bitwą). Dopiero wówczas gotów będzie do „zaparcia się siebie” i do przyjęcia krzyża (por. Mt 16,24).

Autentyczna asceza może być zastosowana w wielu dziedzinach życia i może być przeżywana z prostotą przez każdego chrześcijanina. Bł. Janina daje nam trzy proste rady, jak zasmakować w ascezie. Przede wszystkim trzeba oddać się Bogu zdecydowanie i z radością, tzn. zdecydować się na takie życie, które wymaga także umartwień. Druga rada: mieć w sobie odwagę do podejmowania najdrobniejszych, nawet codziennych wyrzeczeń. I trzecia rada: umieścić Eucharystię w centrum swojego życia. Błogosławiona uświadamia nam, że asceza jest i dzisiaj czymś pięknym i godnym uwagi. Natomiast jej brak „obciąża umysł i serce”.

Pomyślmy zatem:

  • Czy uświadamiam sobie niebezpieczeństwo lenistwa, zabiegania o łatwe i wygodne życie?
  • Jakie wyrzeczenia udało mi się podjąć w tegorocznym Wielkim Poście?
  • Co sądzę o „poście” od telewizji, komputera, Internetu, telefonu komórkowego?
  • Czy doświadczyłem mocy Słowa Bożego, które wzywa: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”? (Dz 20,35)
  • Dlaczego asceza, chociaż wymaga wysiłku, może być piękna?


MÓDL SIĘ!

Daj nam, Panie, poznać siebie tak, jak Ty nas znasz i przenikasz. Pozwól nam poznać siebie samych mocą Twego Słowa, poznać główną przyczynę naszych trosk, a także daremność wielu z nich. Spraw, byśmy czuli się poznani i zrozumiani przez Twoje Słowo, a także kochani przez Ciebie i przemienieni przez Twoją Prawdę, która jest zbawieniem i miłosierdziem dla nas.

Dziewico Matko, Maryjo, Ty potrafiłaś przeżywać w pokoju serca dramatyczne doświadczenia ludzkiej historii; uproś nam tę łaskę, żeby mroki naszych serc rozświetliło światło słuchanego Słowa i abyśmy znaleźli w sobie źródło pokoju.

Kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

Podejmij trud codziennej lektury (15 min.) wybranej księgi Pisma Świętego!

Ks. Jan Kochel

© fot. Jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487608

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu