Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

MIŁOŚCIWA PANI (3)

2012-01-20

News
Drugim tytułem z jakim spotykamy się w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP, a który odnosimy do Matki Najświętszej, jest tytuł – Miłościwa Pani. Również on ma swoje źródło w tradycji biblijnej i bardzo aktualne przesłanie wobec współczesności.
                 

 

TEKST GODZINEK

 

 

 

Przybądź nam Miłościwa Pani, ku pomocy.

 

(Jutrznia)

 

 

 

ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

 

 

 

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeni, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

 

(J 2, 1-11)

 

 

 

ROZWAŻANIE

 

 

 

Tytuł – Miłościwa Pani – można rozumieć na dwa sposoby.

 

Najpierw można go odczytać jako nawiązanie do dawnej tradycji, kiedy to formy „Miłościwa Pani” czy „Miłościwy Panie” były zwrotami grzecznościowymi i wyrażały szacunek wobec osoby stojącej wysoko w hierarchii społecznej, np. wobec króla czy królowej.

 

Natomiast drugie rozumienie tego tytułu może się donosić do osoby, która w sposób szczególny jest  pełna litości, miłości i miłosierdzia.

 

W rozważanym tytule można odnaleźć jeden i drugi sens z wyraźnym akcentem na drugi wymiar rozumienia tego tytułu.

 

Współczesna doba Kościoła jest okresie wielkiego rozkwitu tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Szczególnie przyczynił się do tego bł. Jan Paweł II ukazując światu tę tajemnicę Boga i ustanawiając w krakowskich Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

 

W takim kontekście trzeba też popatrzeć na Matkę Najświętszą jako na Matkę Miłosierdzia. Ona sama była miłościwa i łaskawa. Ona całkowicie zwróciła się w życiu w stronę Boga, a pośrednio w stronę człowieka dotkniętego grzechem. Dlatego Jej darem było wydanie na świat swego Miłosiernego Syna, który spełnił zbawczy zamysł Ojca.

 

Matka Najświętsza nie zachowała Jezusa dla siebie, ale z miłością przyniosła Go człowiekowi i wciąż pozwala Go znaleźć tym, którzy Go na nowo szukają.

 

W ten sposób pokazuje, że jest wrażliwa i zauważa. Kiedy zauważa, wówczas prosi, przychodzi z pomocą, błaga Syna. Ona jest Miłościwą Panią. Taką postawę ukazała u samego początku swej misji, a jeszcze wyraźniej u początku misji Jezusa Chrystusa, co wyraźnie dostrzegamy w momencie Jej obecności na weselu w Kanie Galilejskiej.

 

Dlatego jeśli korzystamy z owoców odkupienia Syna Bożego i doświadczamy Bożego Miłosierdzia, to nie możemy zapomnieć, że Ona – Matka Najświętsza – jest naszą pośredniczką i szafarką łask.

 

W tym przypadku rodzi się pytanie o naszą postawę miłosierdzia. 

 

 

 

Czy jesteśmy „pośrednikami” miłosierdzia?

 

Czy naszą postawą miłosierdzia potrafimy odwdzięczyć się Bogu za dar Jego miłosierdzia wobec nas samych?

 

W jakim momencie znanym z Ewangelii Matka Najświętsza najrzadziej ujmuje nas swoją postawą?

 

Ile we mnie jest z postawy Matki Najświętszej; z Jej pokory, z Jej wrażliwości i miłosierdzia?

 

 

 

MODLITWA

 

 

 

WITAJ KRÓLOWO

 

(antyfona maryjna)

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na
tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,
o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

Amen.

 

 

 

 

 

ks. Franciszek Koenig

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583116

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu