Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PANI ŚWIATA I NIEBIESKA KRÓLOWO (4)

2012-01-27

News
W Jutrzni z Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP spotykamy dwa kolejne tytuły zespolone ze sobą – Pani świata oraz – niebieska królowo. Każdy z tych dwóch tytułów ma swoją tradycję biblijną, ale ma także swoje aktualne przesłanie dla naszego osobistego życia wiary.              
                 

TEKST GODZINEK

 

Zawitaj Pani świata, niebieska królowo

(Jutrznia)


 

ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

 

Z Ewangelii według św.Łukasza:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty na pełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto,skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

(Łk 1, 31-55)

 

 ROZWAŻANIE

Pani świata(Zawitaj Pani świata).

Określenie to ma związek z tym, że na innym miejscu w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Bóg, Pan świata, jest nazwany „odwiecznym Monarchą”. To z Jego wybrania Maryja stała się Matką Syna Bożego, stała się Jego Panią, a więc też„Panią świata”. Panią nie tyle kuli ziemskiej, ale Panią każdego człowieka,ludzkości, Panią naszych serc i umysłów. Stąd też Jej głowę otacza symbol dwunastu gwiazd będący symbolicznym przedstawieniem owych dwunastu pokoleń narodu wybranego, ale także całego nowego „narodu wybranego” – Kościoła. W tym tytule wyraża się opieka Matki Najświętszej nad światem, która została Jej powierzona.

Przy rozważaniu tego tytułu rodzi się pytanie o naszą umiejętność wypełniania tego,co zostało nam w życiu przez Boga zlecone.

 

Niebieska Królowa(Zawitaj Pani świata,niebieska królowo).

 

Tytuł królowej w odniesieniu do Matki Najświętszej jest związany z tajemnicą Jej wniebowzięcia.Świat chrześcijański wierzył i wierzy, że Ta z której zrodził się Syn Najwyższego, co „będzie rządził w domu Jakuba na wieki”, „Książę pokoju”, „Król królów i Pan nad pany” (Ap), otrzymała od Boga szczególne łaski ponad wszystkie inne Jego dzieła - wyniesienie Bożej Rodzicielki ponad świat. Nic więc dziwnego, że już Ojcowie Kościoła idąc za głosem św. Gabriela Archanioła, który przepowiedział panowanie Syna Maryi na wieki i za głosem Elżbiety, witającej w niej ze czcią „Matkę Pana mego”, nazywali Maryję „Matką Króla”, „Matką Pana”. W ten sposób dali jasno do zrozumienia, że po królewskiej godności jej Syna i Ona otrzymała szczególnie dostojeństwo i wyższość. Wszystkie antyfony jednoznacznie nazywają ją właśnie Królową. Śpiewamy przecież: Salve Regina – Witaj Królowo.

 

Czy jesteśmy świadomi,że rzeczywistości Bożego Królestwa wiąże się z postawą służby?

Żeby królować,wpierw trzeba służyć. Królowanie jest najpierw służbą. Dlatego też Chrystus stał się sługą (Iz).

Jakie jest zatem oblicze mojej służby?

 

MODLITWA


CHWALCIE Z NAMI PANIĄ ŚWIATA 

(pieśń maryjna)

 

Chwalcie łąki umajone,

góry,doliny zielone;

chwalcie cieniste gaiki,

źródła i kręte strumyki.

 

Co igra z morza falami,

w powietrzu buja skrzydłami,

chwalcie z nami Panią świata,

Jej dłoń nasza wieniec splata.

 

Ona dzieł Boskich korona,

nad Anioły wywyższona;

choć jest Panią nieba, ziemi,

nie gardzi dary naszymi.

 

Wdzięcznym strumyki mruczeniem,

ptaszęta słodkim kwileniem,

i co czuje, i co żyje,

niech z nami sławi Maryję!

 

ks. Franciszek Koenig      

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583649

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu