Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PANI ŚWIATA I NIEBIESKA KRÓLOWO (4)

2012-01-27

News
W Jutrzni z Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP spotykamy dwa kolejne tytuły zespolone ze sobą – Pani świata oraz – niebieska królowo. Każdy z tych dwóch tytułów ma swoją tradycję biblijną, ale ma także swoje aktualne przesłanie dla naszego osobistego życia wiary.              
                 

TEKST GODZINEK

 

Zawitaj Pani świata, niebieska królowo

(Jutrznia)


 

ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

 

Z Ewangelii według św.Łukasza:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty na pełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto,skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

(Łk 1, 31-55)

 

 ROZWAŻANIE

Pani świata(Zawitaj Pani świata).

Określenie to ma związek z tym, że na innym miejscu w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Bóg, Pan świata, jest nazwany „odwiecznym Monarchą”. To z Jego wybrania Maryja stała się Matką Syna Bożego, stała się Jego Panią, a więc też„Panią świata”. Panią nie tyle kuli ziemskiej, ale Panią każdego człowieka,ludzkości, Panią naszych serc i umysłów. Stąd też Jej głowę otacza symbol dwunastu gwiazd będący symbolicznym przedstawieniem owych dwunastu pokoleń narodu wybranego, ale także całego nowego „narodu wybranego” – Kościoła. W tym tytule wyraża się opieka Matki Najświętszej nad światem, która została Jej powierzona.

Przy rozważaniu tego tytułu rodzi się pytanie o naszą umiejętność wypełniania tego,co zostało nam w życiu przez Boga zlecone.

 

Niebieska Królowa(Zawitaj Pani świata,niebieska królowo).

 

Tytuł królowej w odniesieniu do Matki Najświętszej jest związany z tajemnicą Jej wniebowzięcia.Świat chrześcijański wierzył i wierzy, że Ta z której zrodził się Syn Najwyższego, co „będzie rządził w domu Jakuba na wieki”, „Książę pokoju”, „Król królów i Pan nad pany” (Ap), otrzymała od Boga szczególne łaski ponad wszystkie inne Jego dzieła - wyniesienie Bożej Rodzicielki ponad świat. Nic więc dziwnego, że już Ojcowie Kościoła idąc za głosem św. Gabriela Archanioła, który przepowiedział panowanie Syna Maryi na wieki i za głosem Elżbiety, witającej w niej ze czcią „Matkę Pana mego”, nazywali Maryję „Matką Króla”, „Matką Pana”. W ten sposób dali jasno do zrozumienia, że po królewskiej godności jej Syna i Ona otrzymała szczególnie dostojeństwo i wyższość. Wszystkie antyfony jednoznacznie nazywają ją właśnie Królową. Śpiewamy przecież: Salve Regina – Witaj Królowo.

 

Czy jesteśmy świadomi,że rzeczywistości Bożego Królestwa wiąże się z postawą służby?

Żeby królować,wpierw trzeba służyć. Królowanie jest najpierw służbą. Dlatego też Chrystus stał się sługą (Iz).

Jakie jest zatem oblicze mojej służby?

 

MODLITWA


CHWALCIE Z NAMI PANIĄ ŚWIATA 

(pieśń maryjna)

 

Chwalcie łąki umajone,

góry,doliny zielone;

chwalcie cieniste gaiki,

źródła i kręte strumyki.

 

Co igra z morza falami,

w powietrzu buja skrzydłami,

chwalcie z nami Panią świata,

Jej dłoń nasza wieniec splata.

 

Ona dzieł Boskich korona,

nad Anioły wywyższona;

choć jest Panią nieba, ziemi,

nie gardzi dary naszymi.

 

Wdzięcznym strumyki mruczeniem,

ptaszęta słodkim kwileniem,

i co czuje, i co żyje,

niech z nami sławi Maryję!

 

ks. Franciszek Koenig      

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450629

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu