Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PANNA MĄDRA (8)

2012-02-25

News
W rzeczywistości ludzkiego życia cenną wartością jest tzw. życiowa mądrość, która pozwala dokonywać mądrych i sensownych wyborów.Taką umiejętność posiadała Matka Najświętsza, co pokazała stając wobec Bożego wezwania. 

         

TEKST GODZINEK

Zawitaj Panno mądra

(Pryma)

 

ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

Z Księgi Przysłów:

Mądrość zbudowała sobie dom
i wyciosała siedem kolumn,
nabiła zwierząt, namieszała wina
i stół zastawiła.
Służące wysłała, by wołały
z wyżynnych miejsc miasta:
«Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie».
Do tego, komu brak mądrości, mówiła:
«Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem,
pijcie wino, które zmieszałam.
Odrzućcie głupotę i żyjcie,
chodźcie drogą rozwagi!»

Kto poucza szydercę, ściąga na siebie wzgardę,
strofując nieprawego, sam sobie szkodzi.
Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził,
strofuj mądrego, a będzie cię kochał.
Ucz mądrego, a stanie się mędrszy,
oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę.

Treścią mądrości jest bojaźń Pańska,
rozsądkiem - poznanie Świętego.
Dzięki mnie twe dni się pomnożą,
lata życia będą ci dodane.
Pomagasz sobie, gdy jesteś rozumny,
a gdyś szydercą, sam na tym ucierpisz.

(Prz 9,1-12)


Z Księgi Mądrości Syracha:

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować,
szukałem jawnie mądrości w modlitwie.
U bram świątyni prosiłem o nią
i aż do końca szukać jej będę.
Z powodu [jej] kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona,
serce me w niej się rozradowało,
noga moja wstąpiła na prostą drogę,
od młodości mojej idę jej śladami.
Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem
i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.
Postąpiłem w niej,
a Temu, który mi dał mądrość, chcę oddać cześć.
Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn,
zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.
Dusza moja walczyła o nią
i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo;
ręce wyciągałem w górę,
a błędy przeciwko niej opłakiwałem.
Skierowałem ku niej moją duszę
i znalazłem ją dzięki czystości;
z nią od początku zyskałem rozum,
dlatego nie będę opuszczony.
Wnętrze moje poruszyło się, aby jej szukać,
i był to dla mnie zysk wspaniały.
Dał mi Pan język, jako zapłatę dla mnie,
i będę Go nim chwalił.
Zbliżcie się do mnie, wy, którym brak wykształcenia,
i zatrzymajcie się w domu nauki.
Na cóż, powiedzcie, pozbawiać się tego,
za czym dusze wasze tak bardzo tęsknią?
Otworzyłem usta i mówię:
Kupujcie sobie bez pieniędzy.
Włóżcie kark wasz pod jarzmo
i niech otrzyma dusza wasza naukę:
aby ją znaleźć, nie trzeba szukać daleko.
Patrzcie oczami: mało się natrudziłem,
a znalazłem dla siebie wielki odpoczynek.
Za naukę dajcie wielką ilość srebra,
a zyskacie z nią bardzo wiele złota.
Niech się raduje dusza wasza w miłosierdziu Pana
i nie wstydźcie się Jego chwały!
Wypełnijcie dzieło wasze przed czasem,
a da wam nagrodę w porze oznaczonej.

(Syr 51, 13-30)

 

ROZWAŻANIE

Panna Mądra

Przytoczone teksty biblijne stanowią głęboki fundament spojrzenia w prawdzie na tajemnicę Bożej mądrości i stanowią zaproszenie dla pójścia drogą Bożej mądrości. Wzorem w pójściu tą drogą jest Matka Najświętsza.Dlatego w tradycji otrzymała tytuł „Panny mądrej”.

Tytuł ten jest też nawiązaniem do Chrystusowej przypowieści o dziesięciu pannach, którą często nazywamy przypowieścią o pannach mądrych i głupich, która potwierdza drogę Chrystusowego zaproszenia do kroczenia drogą Bożej woli i Bożych zamiarów (por. Mt 25, 1-13). Pójście tą drogą to rzecz najbardziej właściwa, najlepsza, to najbardziej mądry wybór, bo wieści dobrą przyszłość. Boża mądrość jest też początkiem wiary. Tak właśnie było w życiu Matki Najświętszej.Boża Mądrość pod sercem Maryi zbudowała sobie niejako dom. Maryja przyjmując Bożą wolę, ufając jej, okazała się mądrą panną. Jej serce rozradowało się w Bożej mądrości(por. Syr 51, 15). Dlatego też nazwano ją w tradycji „Stolicą mądrości”.

Od wieków próbowano przybliżyć świętość i piękno Maryi oraz jej szlachetne cnoty. Mówiono o Niej: Tota pulchra, es Maria (Całaś piękna jesteś, o Maryjo).

Życie według zamiarów Bożej mądrości to nie droga słabości, ale to oznaka mądrości życia. Boża mądrość objawia się ludziom pokornym i prostym.

W tym momencie rodzą się w nas pytania o naszą mądrość życia.

Czy naszą mądrością życia, według której działamy i postępujemy, jest mądrość Ewangelii?

Czy szukamy mądrości życia w Bożym Słowie?

Czy potrafimy tak jak Matka Najświętsza cieszyć się wyborem dróg życia według Bożej mądrości?

 

KOMENTARZ

Czy zatem warto studiować? Czy jest to wręcz szkodliwe, utrudniające poznanie prawdy? Historia dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa wyklucza tę ostatnią hipotezę i sugeruje nam właściwą: chodzi o studiowanie, o pogłębianie wiedzy przy zachowaniu ducha «prostaczków», ducha pokory i prostoty, jakim był duch Maryi, «Stolicy Mądrości»..

Benedykt XVI, Homilia z dnia 17 grudnia 2009 r. do środowisk akademickich Rzymu

 

MODLITWA


«O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego,

Ty obejmujesz Wszechświat od krańca do krańca,

i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą,

przyjdź i naucz nas dróg roztropności»

(Liturgia Godzin, Nieszpory 17 grudnia).

 

 ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427444

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu