Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen Dawida

2020-04-14

News
Góra Synaj (Horeb) jest miejscem, gdzie według Starego Testamentu JHWH przekazał Mojżeszowi kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań. Miejsce to kojarzy się również z zawartym przymierzem pomiędzy Bogiem a narodem wybranym. Z czasem uprzywilejowane miejsce góry Synaj zajęła inna góra – Syjon.


 

Czytaj!
Ps 132

Pieśń stopni.
Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego:

o tym, jak złożył przysięgę przed Panem,
związał się ślubem przed Mocnym Jakuba:
«Nie wejdę do mieszkania w moim domu,
nie wstąpię na posłanie mego łoża,
nie użyczę snu moim oczom,
powiekom moim spoczynku,
póki nie znajdę miejsca dla Pana,
mieszkania - Mocnemu Jakuba».

Otośmy słyszeli w Efrata o arce,
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania,
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego!

Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia,
Ty i Twoja arka pełna chwały!
Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość,
a Twoi czciciele niech się radują!
Przez wzgląd na sługę Twojego, Dawida,
nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca!
Pan zaprzysiągł Dawidowi
trwałą obietnicę, od której nie odstąpi:
«[Potomstwo] z ciebie zrodzone
posadzę na twoim tronie.
Jeżeli zachowają twoi synowie
moje przymierze
i moje napomnienia, których im udzielę,
także ich synowie na wieki
zasiądą na twoim tronie».
Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie:
«To jest miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie.
Będę szczodrze błogosławił jego zasobom,
jego ubogich nasycę chlebem.
Jego kapłanów odzieję zbawieniem,
a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować.
Wzbudzę tam moc dla Dawida,
zgotuję światło dla mego pomazańca!
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
a nad nim zabłyśnie jego korona».


Rozważ!

Około 1000 r. przed Chr. król Dawid zdobył Jerozolimę, uczynił z tego miasta swoją stolicę oraz sprowadził do niego Arkę Przymierza, w której przechowywano m.in. kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań. Arka ta była znakiem Bożej obecności wśród ludu. Powyższy Psalm mógł być śpiewany podczas uroczystego przeniesienia Arki Przymierza do Jerozolimy (Miasta Dawidowego). Tym bardziej, że w 2Sm 6,14-15 czytamy: Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Są też i tacy bibliści, którzy uważają, że Psalm 132 był śpiewany podczas uroczystych obchodów upamiętniających wydarzenie z przeszłości, jakim było właśnie umieszczenie Arki Przymierza w Jerozolimie.

Analizowany Psalm rozpoczyna się od uroczystej przysięgi, jaką złożył król Dawid. Władca miał nie wejść do pałacu królewskiego w Jerozolimie i nie zaznać odpoczynku, jeśli by wpierw nie znalazł miejsca dla Arki Przymierza: Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania - Mocnemu Jakuba. Papież emeryt Benedykt XVI stwierdził: Jest to rzecz bardzo ważna, ponieważ pokazuje, że w centrum życia społecznego miasta, wspólnoty czy narodu musi być coś, co przypomina o tajemnicy transcendentnego Boga, przestrzeń dla Boga, mieszkanie dla Boga. Człowiek nie może iść właściwą drogą bez Boga, musi iść przez dzieje razem z Bogiem, a rolą świątyni, mieszkania Bożego, jest przypominać w sposób widoczny o tej wspólnocie, o tym, że pozwalamy, by prowadził nas Bóg.

Sam Bóg wybrał Jerozolimę na miejsce swego zamieszkania. Po pokonaniu przez Dawida Jebusytów i przeniesieniu do Jerozolimy Arki Przymierza, Syjon w miejsce Synaju stał się górą wybraną przez JHWH (Ps 9,11; 76,2; 78,68-69; Iz 8,18). W 2Sm 24,1-25 Jerozolima jest symbolem nadziei i ocalenia przed śmiertelną plagą grożącą Izraelowi. JHWH nie zsyła na nią nieszczęścia i w porę zatrzymuje niszczycielską rękę swego anioła, aby zamanifestować łaskawość wobec swego ufnego, choć grzesznego wybrańca oraz ukazać całemu ludowi skuteczność i wagę kultu sprawowanego w tym miejscu. Teologia ta będzie rozwinięta w Psalmach i u Proroków, rodząc ideę Syjonu rozumianego jako centrum świata, do którego ściągać będą wszelkie ludy i skąd w przyszłości JHWH rozciągnie swą władzę nad wszystkimi narodami (2Krl 19,31; Ps 48,3; 74,2; 102,17; 132,13; Iz 33,5; 52,8).

Król Dawid stwierdził, że nie wstąpi do pałacu, nie wejdzie do łóżka oraz nie użyczy snu swoim oczom i powiekom spoczynku, póki nie znajdzie miejsca dla Arki Przymierza. W podobnym tonie wypowiedział się św. Paweł: Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! To znaczy: zanim zakończysz dzień i położysz się spać, wpierw pozbądź się gniewu, który zadomowił się w Twoim sercu. Papież Franciszek – zwracając się do małżonków – powiedział: Kłóćcie się, ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody. To jest właśnie to!

Zastanów się:
  • czy miałeś/miałaś taką sytuację, że powiedziałeś/powiedziałaś: Nie położę się spać, zanim tego nie zrobię /nie dokończę? O jakiej czynności była wtedy mowa?
  • czy codziennie pamiętasz o wieczornym pacierzu?
  • miejscem świętym w danej miejscowości jest kościół. Czy pamiętasz o tym, by zrobić znak krzyża świętego, kiedy przechodzisz obok kościoła lub by do niego wstąpić choćby na krótką modlitwę?
  • w jaki sposób dbasz o swój kościół parafialny /filialny?
  • czy gniewasz się na kogoś? Czy ktoś gniewa się na Ciebie?


Módl się!

W intencji mieszkańców Jerozolimy oraz pielgrzymów: Ojcze nasz…


Żyj słowem!

Zanim położysz się spać: zrób rachunek sumienia, odmów pacierz, przeżegnaj się wodą święconą oraz pobłogosław swoją rodzinę i wszystkich mieszkańców Twojej miejscowości.

ks. Łukasz Florczyk

fot. A. Macura

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440380

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu