Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen w obliczu niebezpieczeństwa (1)

2020-07-03

News
Kolejny sen, jaki został opisany na kartach Ewangelii, również dotyczył osoby Józefa – oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i ziemskiego opiekuna Pana Jezusa. Poprzez ten sen Bóg bezpośrednio zaingerował w historię, ponieważ życie Jego Syna – Jezusa było zagrożone.
CZYTAJ!
Mt 2,13-18

Gdy oni [Mędrcy] odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.


ROZWAŻ!

W teologii biblijnej Egipt widziany jest przede wszystkim jako miejsce ucisku narodu wybranego. Pamiętamy, że synowie Jakuba (czyli Izraela) przywędrowali ze swymi rodzinami do Egiptu, by uciec przed głodem, który zapanował w Kanaanie. Z czasem Izraelici stali się bardzo płodni i szybko wzrośli w liczbę. Ta sytuacja przeraziła faraona, który obawiał się, że w przyszłości Izraelici mogą zbuntować się przeciwko Egipcjanom, przejść na stronę wroga i zawładnąć krajem. Z tego też powodu Egipcjanie zaczęli uciskać Izraelitów oraz zmuszali ich do ciężkich robót. Jakby tego było mało, król Egiptu wydał też rozkaz położnym hebrajskim, by po porodzie zabijały chłopców, a dziewczynki pozostawiały przy życiu (Wj 1).

Z drugiej strony Egipt był również widziany jako miejsce ucieczki i schronienia. Przykładowo, Jeroboam – urzędnik na służbie Salomona, a później król Królestwa Północnego – aby uniknąć śmierci z rąk Salomona, musiał uciekać do Egiptu, gdzie pozostał aż do śmierci monarchy. O tym wydarzeniu można przeczytać w 1Krl 11,40. Z kolei Uriasz, syn Szemajasza z Kiriat-Jearim, wypowiedział prorocze słowa, które nie spodobały się królowi Jojakimowi. Uriasz – dowiedziawszy się o tym, że król postanowił go zabić – przeraził się i uciekł do Egiptu. Warto zajrzeć do Jr 26,21. W czasach machabejskich, gdy Antioch IV Epifanes przyzwolił na pogańskie praktyki w Jerozolimie, do Egiptu wyemigrował najwyższy kapłan o imieniu Oniasz IV. Ok. 145 r. przed Chr. Ptolemeusz IV zezwolił mu na wybudowanie żydowskiej świątyni w Leontopolis. Synowie Oniasza byli dowódcami w armii egipskiej.

Zaraz po wizycie Mędrców, anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i przekazał mu konkretne zadanie do spełnienia. Józef miał czym prędzej wziąć Dzieciątko Jezus i Maryję, i uciekać do Egiptu. Tam miał pozostać aż do śmierci okrutnego króla Heroda, który – w porywie nienawiści, zazdrości i obawy o swój urząd – szukał Jezusa i chciał Go zabić. Józef nie dyskutował z aniołem Pańskim, lecz wstał w nocy, wziął Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu. Tam też pozostał aż do śmierci Heroda. Co takiego wydarzyło się w Betlejem i w jego okolicy po ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu? O tym już za tydzień…

Zastanów się:

  • w czym przejawiła się troska Józefa o Świętą Rodzinę?
  • w jaki sposób Ty troszczysz się o swoich najbliższych?
  • gdzie uciekasz, gdy jest Ci ciężko w życiu (do Boga, kościoła, przyjaciół, a może w rozpacz, nałogi i używki)?


MÓDL SIĘ!

Niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do Ciebie i otrzymali pociechę i pokój,
łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pełne troski,
nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło.

O chwalebny święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby,
zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa,
z którą przychodzę do Ciebie. Upadam przed Tobą i wzdycham pod ciężarem
mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę.

A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie,
to przecież nie mogłaby mi pomóc.
Tylko Ty, święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam
Cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna to cały świat:
„O cokolwiek poprosisz świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz". O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad tymi biednymi duszami
cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Amen.

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/104.html


ŻYJ SŁOWEM!

Powierz swoją rodzinę opiece św. Józefa. Zrób coś dobrego dla swojego męża/żony oraz dzieci.

ks. Łukasz Florczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418833

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu