Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen gospodarza i jego sług

2020-09-09

News
Zapewne każdy z nas wyrywał już kiedyś chwasty. Jest to bardzo uciążliwa, ale konieczna praca, ponieważ chwasty są szkodliwe oraz źle wpływają na wzrost i rozwój rośliny uprawnej. Mogą one doprowadzić do obniżenia wysokości i jakości plonu.Czytaj!
Mt 13,24-30

Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».


Rozważ!

Jezus opowiedział słuchaczom przypowieść o gospodarzu, który zasiał pszenicę na swoim polu. W nocy, gdy właściciel i jego słudzy spali, na roli pojawił się nieprzyjaciel, który posadził chwast. Po pewnym czasie wyrosła zarówno pszenica, jak i chwast. Najprawdopodobniej tym chwastem była życica roczna, która dawniej była nazywana kąkolem. Roślina ta należy do rodziny traw, a jej wysokość waha się od 40 do 80 cm. Wynika z tego, że jest ona niższa od pszenicy. Początkowo życicę roczną trudno jest odróżnić od pszenicy. Jest to możliwe dopiero w czasie koszenia. Bardzo często zdarza się, że życica roczna jest zainfekowana przez pasożytniczego grzyba. W takim przypadku ziarniaki życicy rocznej zawierają temulinę, która jest bardzo niebezpieczna dla człowieka. Może bowiem spowodować bóle głowy, a nawet ślepotę. Spożycie 0,04 g tego toksycznego alkaloidu kończy się śmiercią. Życica roczna uwielbia dużą wilgotność gleby. W czasie suszy nasiona tej rośliny mogą przez lata pozostawać w ziemi w stanie spoczynku i cierpliwie czekać na odpowiednie warunki do kiełkowania.

Słudzy gospodarza zaproponowali, że pójdą na pole i zbiorą chwasty. Jednak właściciel roli nie zgodził się na to. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że początkowo trudno jest rozróżnić pszenicę od chwastu, a poza tym korzenie obu roślin zapewne splątały się już ze sobą. Gospodarz przykazał robotnikom, aby poczekali do żniw. Wtedy to żeńcy zbiorą pszenicę i chwasty. Chwasty zwiążą w snopki i spalą, natomiast zboże umieszczą w spichlerzu.

Gdy Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu, przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go, by wytłumaczył im przypowieść o chwaście. Chrystus stwierdził, że tym, który posiał dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Nieprzyjacielem, który zasadził chwast, jest szatan. Rolą uprawną jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, a chwastem – synowie Złego. Czas żniw symbolizuje koniec świata, a żeńcami są aniołowie (zob. Mt 13,36-39). W wielu tekstach biblijnych żniwa są metaforą sądu i sprawiedliwego wyroku, np. „To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Córa Babilonu jest jak klepisko, kiedy je ubijają; już niedługo przyjdzie na nią czas żniwa»” (Jr 51,33). Pan Jezus zapowiada, że w dniu sądu ostatecznego aniołowie zbiorą wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczali się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Sprawiedliwi natomiast jaśnieć będą jak słońce w królestwie Boga (zob. Mt 13,40-43).

Zastanów się:

  • czy pielęgnujesz w sobie cnotę cierpliwości?
  • jak reagujesz na zło? Czy masz odwagę upomnieć, jak ktoś grzeszy w Twojej obecności?
  • co robisz, by uchronić grzeszników przed „wrzuceniem w piec rozpalony, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów”?
  • co robisz, by samemu nie być wrzuconym w ów rozpalony piec?


Módl się!

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco nieba i ziemi, Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją najświętszą wolę i według niej żył.

Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.

Obroń nas, Ojcze niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją.
Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego Michała Archanioła, aniołów i świętych.

Błagamy Cię przeto Ojcze niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem „Któż jak Bóg” - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.

https://www.biblijni.pl/modlitwy/178_modlitwa_o_zwyciestwo_nad_szatanem.html


Żyj słowem!

Jednym ze współczesnych chwastów jest plotka. Papież Franciszek powiedział: „Wielkim plotkarzem jest diabeł, który zawsze mówi złe rzeczy o innych, bo jest kłamcą. Proszę Was, bracia i siostry, podejmujmy wysiłek, aby nie plotkować. Plotkowanie to gorsza zaraza niż Covid. Okropniejsza”. Nie plotkuj! Unikaj plotkarzy!

ks. Łukasz Florczyk

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13121803

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu