Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Wyjście z Egiptu

2021-01-04

News
Historia zbawienia wkracza w nowy etap wraz z opisem dziejów wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej. To był kamień milowy w historii Izraela. Zbawcze „dzisiaj” zakorzenione jest w codziennej liturgii. Wstępna zachęta (invitatorium) modlitwy brewiarzowej zawiera słowa psalmu: „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych…” (Ps 94). Otwarcie serca na głos Boży jest koniecznym warunkiem wyzwolenia z lęku.Czytaj!
Wj 14,10-14

A gdy się zbliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: "Czy nie brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu?" Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: "Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni". Mojżesz odpowiedział ludowi: "Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni".


Rozważ!

Minęły cztery stulecia pobytu potomków Jakuba w Egipcie. Zmiana dynastii spowodowała też zmianę nastawienia do przodków Izraela, którzy popadli z czasem w stan zniewolenia. To wszystko doprowadziło do ucieczki z ziemi niewoli. Niewdzięcznej roli przywódcy uciekinierów podjął się Mojżesz wraz ze swym bratem Aaronem. Moment krytyczny tej ucieczki, zwanej Wyjściem, nastąpił podczas pościgu wojsk egipskich za Izraelitami, nad brzegiem morskim.

Paniczny strach obozujących nad morzem przerodził się w głośne oskarżenia, zwrócone przeciw Mojżeszowi. Izraelici wolą „służyć” w niewoli u Egipcjan niż zawierzyć „służbie” Bogu. Mentalność niewolnicza jest największą przeszkodą w drodze do wolności. Bunt przeciw Mojżeszowi jest początkiem całej serii podobnych incydentów podczas wędrówki przez pustynię. Narzekanie i szemranie to oznaki lęku, który charakteryzuje niewolników.

W odróżnieniu od ludu, Mojżesz zna strategię działania Bożego. Dlatego może zapewnić buntowników o bliskim dniu wybawienia. Lud ma się uwolnić najpierw od strachu przed Egipcjanami, a następnie zachować spokój: Nie bójcie się! Przyjęcie tych zaleceń będzie miało podwójny skutek: „dzisiaj” zobaczycie zbawienie, a „Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać”. W języku hebrajskim czasowniki „widzieć” i „bać się” są bardzo bliskie w pisowni i wymowie. Słowa Mojżesza przypominają zbawcze wyrocznie proroków, które spotkamy w dalszych rozważaniach.

  • Jakie wnioski płyną dla nas z postawy Mojżesza?
  • Jakie lekarstwo proponuje on w sytuacji śmiertelnego zagrożenia?
  • Jak pokonać strach, który zagląda nam dziś w oczy?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583407

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu