Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Pomoc Jozuego dla Gibeonu

2021-02-19

News
Przechodzimy do lektury Księgi Jozuego, zwanej czasami szóstą księgą Mojżeszową. Chociaż sam Mojżesz już umarł, Jozue ożywiony jego duchem wypełnia misję, którą zlecił mu wielki Prawodawca.

Wprowadzenie


Czytaj!
Joz 10,6-10a

Mieszkańcy Gibeonu posłali prośbę do Jozuego do obozu w Gilgal: "Nie cofaj swej ręki od sług twoich. Przybądź pośpiesznie do nas, uwolnij nas i pomóż, ponieważ wszyscy królowie amoryccy, którzy mieszkają w górach, sprzymierzyli się przeciw nam". Wyruszył Jozue z Gilgal wraz z całym swym zbrojnym ludem i wszystkimi dzielnymi wojownikami. I rzekł Pan do Jozuego: "Nie bój się ich, albowiem oddałem ich w twoje ręce, żaden z nich nie oprze się tobie". I natarł na nich Jozue niespodziewanie po całonocnym marszu z Gilgal. A Pan napełnił ich strachem na sam widok Izraela i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem.


Rozważ!

Po zdobyciu Jerycha wielkim sukcesem strategicznym Jozuego była pokojowa aneksja warownego Gibeonu. Koalicja z Izraelitami ściągnęła na mieszkańców Gibeonu wyprawę odwetową królów kananejskich. Mieszkańcy Gibeonu musieli prosić o pomoc Jozuego.

Przytoczony dziś fragment przedstawia błyskawiczną akcję odwetową Jozuego. Wyruszył on „z całym swym zbrojnym ludem i wszystkimi dzielnymi wojownikami”. Świadczy to, że Jozue był gotów przynieść realną pomoc swoim sprzymierzeńcom. Po całonocnym marszu ze swego obozu w Gilgal uderzył on niespodziane na silniejsze wojska przeciwnika. Zachętą była dla niego wyrocznia Pana: „Nie bój się ich, albowiem oddałem ich w twoje ręce”. Zapewnienie o niechybnym zwycięstwie było odpowiedzią na prośbę skierowaną do Boga.

Pan, Bóg Izraela sprawił, że połączone wojska koalicji wpadły w panikę na widok zbliżających się oddziałów izraelskich. To „Pan napełnił ich strachem na sam widok Izraela”. Jest to słownictwo używane w opisach świętej wojny, gdyż to sam Jahwe wlewa w serca wrogów „święte” przerażenie (por. Wj 14,24). Paradoks tego opisu polega na tym, że Jozue na rozkaz Boga zamienił bojaźń ludzką na bojaźń Bożą, a w konsekwencji paniczny lęk i klęska stała się udziałem nieprzyjaciół.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad destrukcyjną siłą strachu. W starożytności przed walką zbrojną obie strony konfliktu próbowały przerazić przeciwników siłą samych okrzyków wojennych. Dzisiaj robią to służby specjalne, siejąc dezinformację w szeregach wroga. Nawet w kampanii wyborczej podstawową rolę pełnią półprawdy (fake news), wtłaczane bezbronnym obywatelom w otoczce skandalu i sensacji.

  • Jak przeciwstawić się takiej walce psychologicznej?
  • Czy w ogóle uświadamiam sobie niszczącą siłę propagandy?
  • Czy umiem krytycznie korzystać ze środków przekazu?

 

Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Narodowe Czytanie Biblii

W Polsce obchodzimy Tydzień Biblijny w okresie wielkanocnym pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Z tym związana jest inicjatywa Narodowego Czytania Pisma Świętego - III Niedziela Wielkanocna, 18 kwietnia 2021. Narodowe czytanie Ewangelii wg św. Marka objęli honorowym patronatem Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP i Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów RP.

więcej

Życzenia Wielkanocne 2021

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Sekwencja Wielkanocna

Baranek Paschalny - Wódz życia króluje dziś żywy! Chrystus Zmartwychwstał, i my zmartwychwstaniemy. Oto orędzie wielkanocne, którym trzeba się dzielić i nieść wszystkim zagubionym, chorym, samotnym i niewierzącym. Życzymy wszystkim naszym uczniom i sympatykom gorliwości w rozszerzaniu Słowa Życia (orędzia paschalnego). Redakcja

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7056896

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu