Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Zbawienie mesjańskie

2021-04-22

News
Kolejny prorok podejmuje temat lęku i nadziei wyzwolenia z niego. Zachariasz od hebr. zekarjah(u) - "Jahwe wspomniał"; syn Iddo, prorok wzywający do odbudowy Świątyni (Za 1,1.7; 7,1; Ezd 5,1; 6,14), przywołuje również wyrocznię Pana Zastępów: Nie lękajcie się!Czytaj!
Za 8,11-17

Ale teraz nie będę dla Reszty tego ludu taki jak poprzednio ‑ wyrocznia Pana Zastępów.
Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju,
winnice okryją się owocami,
ziemia wyda plony, niebiosa dostarczą rosy.
Daję to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu.
I tak jak byliście,
narodzie judzki i narodzie izraelski,
przekleństwem wśród narodów,
tak, gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem.
Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły!

Tak mówi Pan Zastępów: Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzali Mnie do gniewu ‑ rzekł Pan Zastępów ‑ i nie żałowałem tego, tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lękajcie się!

A takie przykazania powinniście zachować:
Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę!
Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich,
nie przysięgajcie fałszywie,
gdyż tego wszystkiego nienawidzę ‑ wyrocznia Pana.


Rozważ!

W zbiorze dwunastu proroków „mniejszych” znajduje się obszerna Księga Zachariasza. Prorok wymieniony w tytule działał w Jerozolimie w tym sam czasie co Aggeusz, czyli tuż po powrocie wygnańców z Babilonii (lata 520-518). Fragment, który dziś rozważamy, znajduje się w końcowej części utworu, do którego dołączono później anonimową antologię różnych wyroczni. Ósmy rozdział księgi to zapowiedź zbawienia mesjańskiego.

W poprzednim rozdziale prorok mówił o grzechach Izraela i o karze, jaką Bóg zesłał na swój lud. Tutaj skupia się na błogosławieństwie Bożym, udzielonym temu samemu ludowi. Jerozolima znów stanie się miastem wiernym, a góra świątyni – miejscem zamieszkania Boga. Wbrew rozpaczy, jaką budzi widok spustoszenia, Zachariasz zapowiada, że wymarłe miasto znowu będzie tętniło życiem.

Błogosławieństwo koncentruje się teraz na świątyni. Jej odbudowa przyspiesza nastanie nowych czasów. Wprawdzie pierwszy okres odbudowy był ciężki dla repatriantów, teraz jednak Bóg daje Izraelowi czas pokoju i urodzaju. Przemiana losu z przekleństwa na błogosławieństwo to zapowiedź bliskiego zbawienia. „Nie lękajcie się!” – to klamra spinająca centralną część wyroczni. Zamiast paraliżującego lęku konieczna jest odważna współpraca w przywracaniu prawa i sprawiedliwości.

Przygnębiają nas zatrważające wieści o planach depopulacji, o przymusowych szczepieniach, które mają odebrać nam wolność.

  • Jak reaguję na takie wiadomości?
  • Czy pozwalam, by ogarnęła mnie panika?
  • Czy raczej mocniejsza staje się codzienna prośba Modlitwy Pańskiej: „Przyjdź królestwo Twoje”?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583149

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu