Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

List Jeremiasza

2021-04-29

News
Baruch (hebr. baruch - "błogosławiony") to skrót od Barachiasz. Był on synem Neriasza, sekretarzem Jeremiasza (Jr 32,12nn; Ba 1,1nn). Zapisał list "o nicości bożków", w którym odnajdziemy kolejne wezwanie: Nie bójcie się!Czytaj!
Ba 6,10-14; por. 22.28.64.68

Ubierają w szaty, jak ludzi, bogów srebrnych, złotych i drewnianych,
którzy nie mogą obronić się przed rdzą i robakami.
Gdy przywdziewają ich w szkarłatne szaty,
ścierają z ich twarzy kurz świątyni,
który w wielkiej obfitości na nich osiada.
Ten trzyma berło, jakby jaki rządca kraju,
ale nie może zabić, jeśliby kto przeciw niemu wykroczył.
Ów trzyma w prawicy miecz i siekierę,
ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed złodziejami.
Stąd jasną jest rzeczą, że nie są bogami;
więc się ich nie bójcie!


Rozważ!

Tzw. List Jeremiasza, dołączany zwykle do Księgi Barucha, jest utworem napisanym po grecku w środowisku diaspory żydowskiej. Autorstwo Jeremiasza jest czysto umowne; w rzeczywistości utwór powstał na przełomie III i II wieku przed Chrystusem w Mezopotamii. Wykorzystanie imienia Jeremiasza tłumaczy się powszechną wówczas metodą pseudonimii. Nowe kompozycje przypisywano dawnym autorytetom, dla dodania powagi własnym dziełom.

Utwór jest satyrą na bóstwa pogańskie. Można w nim wyodrębnić dziesięć zwrotek; każda z nich kończy się refrenem zawierającym podobną myśl: posągi bożków nie są bogami, toteż nie trzeba się ich bać. Wezwanie: „nie bójcie się ich!” powraca pięciokrotnie w całym utworze; tutaj przyjrzymy się dokładniej tylko zwrotce drugiej (Ba 6,7-14), ale podobny układ mają też akapit czwarty (23-28), dziewiąty (56-64) i dziesiąty (65-68).

Podstawowym argumentem przeciw bożkom jest to, że jako wytwory rąk ludzkich nie mają one życia. Choć mają świetne szaty, trzeba z nich ściera kurz, Berło w ich ręku jest pustym atrybutem, gdyż nie mają oni realnej władzy. Podobnie jest z ich uzbrojeniem, symbolem wojowników: w rzeczywistości figury te nie mogą obronić się przed atakiem wroga na świątynię. Stąd wniosek: posągi nie są bogami i nie trzeba się ich bać.

  • Czy potrafię odróżniać prawdziwą „bojaźń Bożą” od jej namiastek, używanych przez władzę świecką?
  • Czy moja wiara chrześcijańska sięga głębiej niż „kult obrazów”, który często zarzucają nam przeciwnicy katolicyzmu.
  • Czy Chrystus pozostaje dla mnie jedynym „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15)?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12409554

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu