Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Zwiastowanie narodzin Jezusa

2021-06-02

News
Tajemnica narodzin dziecka zawsze budziła radość, z kolei dzisiaj coraz częściej u niektórych budzi lęk. Anioł powiedział do Maryi: "Nie bój się..., znalazłaś bowiem łaskę u Boga"! Te same słowa anioł Pański może powtórzyć każdemu z nas w obliczu nowego życia. Zatem odwagi - nie lękamy się!Czytaj!
Łk 1,26-33

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».


Rozważ!

Scenę Zwiastowania znamy może najlepiej ze wszystkich scen ewangelicznych. Odczytajmy ją dziś w kontekście lęku, jaki towarzyszy przyszłej „Matce Pana”. Gdzie szukać przyczyn tego zmieszania? W odpowiedzi na to pytanie pomocne będą wzorce zwiastowań ze Starego Testamentu, a zwłaszcza poprzedzająca scena zwiastowania Zachariaszowi. Św. Łukasz zestawił obie te sceny, aby uwydatnić zarówno podobieństwa jak i różnice między nimi. Spotkanie Zachariasza z aniołem wywołało tak wielki strach, że anioł rozpoczyna rozmowę słowami uspokojenia: „Nie bój się!”

W przypadku Maryi jej niepokój ma źródło w dziwnym pozdrowieniu. Dosłownie znaczy ono: „ciesz się, Napełniona łaską!” Jest to więc pozytywne wezwanie do radości, a nie do zaniechania lęku. Anioł nawiązuje tu do słów dawnych proroków, którzy wzywali lud Izraela do radości z powodu bliskiego już zbawienia. Źródłem tej radości jest duchowy stan Maryi, „pełnej łaski”. Tym samym słowem określi św. Paweł (Ef 1,6) wspólnotę Kościoła, mającą wzór w Maryi.

Drugim źródłem jej radości jest zapewnienie: „Pan z Tobą”. Formuła ta często w Biblii zapewnia o Bożej obecności w życiu człowieka, który otrzymał ważne zadania do spełnienia. Jest to zarazem zachęta do nabrania sił i uwolnienia od lęku. Maryja jest jedyną osobą w Nowym Testamencie, do której anioł kieruje takie zapewnienie. Wskazuje ono na szczególną relację, która połączyła Ją z Bogiem. Zwiastowanie narodzin Jezusa to zarazem powołanie Jego do spełnienia wyjątkowej misji w dziele zbawienia. Teraz dopiero anioł objawia treść orędzia, z którym przybył do Maryi. „Nie bój się” – to nawiązanie do Jej reakcji na pozdrowienie. Słowa „znalazłaś łaskę u Boga” niosą uspokojenie.

Warto zapytać:

  • Jaka jest moja reakcja na wieść o zadaniach, które zdają się przerastać moje siły?
  • Czy wzorem jest dla mnie postawa Maryi, która po walce wewnętrznej odpowiada: „Niech mi się stanie według słowa twego”?
  • Czy zawsze szukam rozwiązania w słowie Bożym?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11439971

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu