Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Przemienienie

2021-07-29

News
Tajemnica Przemienienia opisana została w trzech Ewangeliach synoptycznych (por. Mk 9,2-10; Łk 9,28-36). Wspomina o niej również św. Piotr w Drugim swoim Liście: "Zapowiadaliśmy wam bowiem pełne potęgi przejście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie na podstawie jakichś wymyślonych baśni, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał On od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się głos od Jego wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. Usłyszałem ten głos dochodzący z nieba, gdy razem z Nim byliśmy na świętej górze" (2P 1,16-18). Naoczny świadek potwierdza też zapewnienie o tym, że "nie powinniśmy się lękać"!
Czytaj!
Mt 17,1-8

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.


Rozważ!

Przemienienie Pańskie jest istotnym etapem na drodze ku spełnieniu woli Ojca. Tradycja chrześcijańska umieszcza tę scenę na górze Tabor. Jezus świadomie wybrał to miejsce na objawienie rąbka swojej chwały. Uczniowie znali przecież historię góry Tabor i wiedzieli o kolejnych przemianach, które dokonywały się w liturgii sprawowanej w tamtejszym sanktuarium. Dzieje Izraela niemal od początku związane były z tą okolicą.

Scena Przemienienia łączy się z wyznanie wiary Piotra i rozpoczyna drugi etap ziemskiego życia Zbawiciela. Dotąd Jezus objawiał stopniowo swe posłannictwo mesjańskie. Odrzucony przez przywódców narodu, postanawia teraz usunąć się z życia publicznego i poświęcić się formacji uczniów. W drodze do Jerozolimy mówi im o konieczności pojęcia własnego krzyża.

Św. Mateusz w swym opisie sceny Przemienienia mocno podkreśla tajemnicę światła. Głos z obłoku dodaje, że Ojciec ma upodobanie w swym umiłowanym Synu. Na te słowa uczniowie upadli na twarz i bardzo się zlękli. Jest to zwykła odpowiedź grzesznych ludzi w zetknięciu z Bożą świętością. Teraz Jezus podnosi ich słowami otuchy: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Podobnie przy ogłoszeniu Prawa na Synaju Mojżesz zwrócił się do ludu (Wj 21,20). Jezus objawia się im zatem jako nowy Mojżesz, niosący pełnię objawienia.

Zapytajmy siebie:

  • Jak wygląda nasza odpowiedź na wezwanie Jezusa: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Czy doświadczenie sakramentalnego spotkania z Bogiem jest dla nas impulsem do współpracy w dziele zbawienia?
  • Czy ma dla nas znaczenie fakt, że po zejściu z góry Tabor uczniowie stają wobec tragedii człowieka opętanego?
  • Jak mogę współdziałać z Jezusem w Jego walce z potęgą Złego?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418859

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu