Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Zbędne troski

2021-08-08

News
W Biblii pojawia się termin "reszta Izraela". Prorocy zapowiadają "ocalenie tylko reszty" (Iz 10,20n; 46,3), chrześcijanie zaś odróżniają Izraela Bożego od nowego Izraela i nowego ludu Boży (Jer 31,31-32; Rz 9,6; Hbr 8,8-10; Ap 7,4; 21,12). Jezus natomiast zapewnia nas wszystkich: Nie bój się, mała trzódko!

Czytaj!
Łk 12,32-34

Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.


Rozważ!

Przytoczone słowa Jezusa zamykają Jego dłuższe pouczenie o konieczności zaufania Bogu (Łk 12,22-34). Zdanie skierowane do "małej trzódki" jest obecne tylko w Ewangelii św. Łukasza. Stanowi ono połączanie pomiędzy poprzednią zachętą do zdania się na Opatrzność a końcowym wnioskami z tej nauki. Nie bój się – to formuła mająca uspokoić uczniów w obliczu zagrożenia.

Nazywając ich małą trzódką, Jezus przeciwstawia ogromny tłum (12,1), który Go otacza, maleńkiej wspólnocie Jego uczniów. Zdecydowali się oni pójść za mesjańskim Pasterzem i są posłuszni Jego słowom. Z tego powodu są oni szczególnie umiłowani przez Ojca. To upodobanie wyraża życzliwość Boga, który hojnie udziela swych darów wybranym ludziom. Uczniom Jezusa obiecuje Bóg udział w swoim królestwie, oznacza Jego zbawcze dary.

Jezus zwraca się z tą obietnicą do zalęknionych uczniów. Są oni zaniepokojeni zagrożeniami ze strony wrogiego im świata. Jezus chce ich podnieść na duchu, skoro Ojciec okazał im swoje miłosierdzie. Warunkiem z ich strony jest całkowite zaufanie Opatrzności, co zapewnia im skarb niewyczerpany w niebie. Prawdziwym skarbem jest więc królestwo Boże, którego nikt i nic nie zdoła odebrać człowiekowi.

Papież Benedykt XVI w swych rozważania o kościele przyszłości przepowiada, że będzie to "mała trzódka" wiernych, rozproszona w morzu pogaństwa i agresywnej niewiary. Obraz ten staje się coraz bardziej realny także w Polsce.

  • Czy jest on dla mnie przygnębiający?
  • Czy raczej skłania do wysiłku, aby być "światłem na oświecenie pogan" (Łk 2,32), jak prorocy widzieli misję Chrystusa.


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440184

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu