Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Rozważania konkursowe

2021-10-21

News
W ramach naszego konkursu biblijnego "Nie lękajcie się!" postanowiliśmy wyróżnić niektóre przesłane rozważania oraz umieścić je na stronie - jako dopełnianie tegorocznego cyklu medytacji (zob. ssb24.pl). Jest to również zachęta i zaproszenie dla pozostałych uczestników konkursu!Czytaj!
Łk 12,4-7

A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.


Rozważ!

Każdemu człowiekowi towarzyszy lęk, który nie jest zły, bo możemy dzięki niemu zachować się ostrożnie i roztropnie na przykład w czasie zagrożenia. Taki lęk jest dobry i potrzebny; wiele człowieka może nauczyć. Ale... jest też lęk neurotyczny, który zniewala człowieka, odbiera mu zdolność do wolnego wyboru; umieszcza go w więzieniu własnych myśli czy niepokojów. Spośród takich "przesadnych" lęków jednym z najważniejszych jest stawienie zdrowia i sprawności ciała i umysłu na pierwszym miejscu. Czym innym jest troska o zdrowie, zdrowy tryb życia, robienie kontrolnych badań, a czym innym szukanie w sobie wszystkich możliwych chorób. Zdrowie może stać się "bożkiem" i zamykać człowieka w klatce, ograbiając go z radości życia.

Człowiek zaczyna wówczas odgrywać rolę Boga, przestaje Mu ufać, bo chce siebie ochronić za wszelką cenę, nawet gdy straci kontakty, ograbi się z marzeń i radości odkrywania świata. W jego myśleniu pojawia się przekonanie, że Bóg go nie ochroni, że Bogu nie zależy..., że musi czynić sam. Jest to wielkie kłamstwo na temat Pana Boga, które wzmaga nieufność dla Jego Miłości.

Rozważany fragment Pisma Świętego mówi nam, że jesteśmy "ważniejsi od wróbli" - jesteśmy koroną dzieła Stworzenia, ba! nawet "włosy na głowie wszystkie są policzone". Boga obchodzi nasze życie doczesne, to On nam je dał i On się o nie troszczy. Bogu naprawdę zależy! Jezus będąc na ziemi przywracał zdrowie chorym, a "w Jego ranach jest nasze zdrowie". Co więcej Bóg nie skupia się tylko na chwili doczesnej, ale myśli o naszej przyszłości - o wieczności. Jego Miłość pragnie, abyśmy żyli zawsze i aby nasza radość była pełna. Bóg wykracza poza ludzkie myślenie i wszędzie chce i pragnie, aby człowiek był pełen szczęścia w niebie.

Pomyśl:
  • jak wygląda troska o dar Twojego życia, czy jest w tym równowaga i umiar? Czy zaniedbujesz siebie lub przeceniasz swoje zdrowie?
  • czy ufasz Panu Bogu, gdyż Jemu zależy na Tobie bardziej, niż Tobie samemu?
  • jak reagujesz na słowa Jezusa: "Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli"?


Módl się!

Panie Jezu, proszę Ciebie obdarz mnie łaską świętej równowagi, abym dbał o siebie, ale też nie czynił bożków. Pragnę na nowo dziś usłyszeć w mojej duszy Twoje Słowa: "Nie bójcie się!" - niech one wzbudzą we mnie wielką ufność w Twoją Miłość, której zależy na mnie i która czuwa nade mną. Dziękuję Tobie Panie, za to, że dla Ciebie jestem ważny, za Toją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Dziękuję, że kochasz mnie bardziej, niż ja sam siebie. Pragnę być blisko Ciebie. Amen.

Emilia Andrzejewska

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13122129

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu