Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Prorok czynu

2021-12-10

News
Prorok to ten, który ma za zadanie ogłaszać światu co Bóg ma do powiedzenia dziś. Wyjaśnia teraźniejszość przez pryzmat Bożego Słowa. Robi to na dwa sposoby. Pierwszy z nich omówiliśmy ostatnio, kiedy wypełnianie funkcji prorockiej wiązało się ze słowem mówionym lub pisanym. Drugi sposób to bycie świadkiem poprzez postawę życia i czyny, co będzie stanowiło przedmiot poniższych rozważań.
Czytaj!
1 Tes 1,5b-8

Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.


Rozważ!

Wspólnota tesaloniczan zajmuje w sercu świętego Pawła bardzo ważne miejsce. Jego nauczanie w Tesalonikach bardzo szybko przyniosło owoc w postaci założenia Kościoła w tym rejonie, a sami chrześcijanie bardzo gorliwie żyli wiarą. Ich świadectwo stało się widoczne dla wszystkich. Być może z tych powodów stali się bliscy świętemu Pawłowi.

Na podstawie doświadczenia ze wspólnotą w Tesalonice Apostoł Narodów dostrzega pewną zależność, o której na początku wyżej przytoczonego fragmentu. Uczniowie Pana najpierw swoim życiem inspirowali innych. Gdzie jest piękne świadectwo życia, tam głoszona jest też Ewangelia. Już nie słowem, a czynem. I taki sposób prorokowania, a więc mówienia o Bogu działającym tu i teraz, przez pokazanie światu jak bardzo mnie to przemienia, jest drugim sposobem wypełniania funkcji prorockiej Chrystusa.

Jeśli celem katolika jest to, aby imię Jezusa dotarło w każdy zakątek świata, to jedną z dróg spełnienia tego jest przyjęcie Jego nauki i radykalne życie nią.

„Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nie trzeba nam nawet o tym mówić” – pisze Paweł. Nie trzeba mówić o wierze, gdzie są konkretne czyny, które ją wyrażają. Tak Paweł stał się prorokiem dla Tesaloniczan, i tak stajemy się prorokami dla nam współczesnych.


Módl się!

Panie Jezu, poślij mi swojego Ducha, którym napełniłeś Apostołów. Wierzę, że pod Jego wpływem dawali oni świadectwo o Tobie nie tylko mową, ale i czynem. Niech Duch Święty nauczy mnie życia zgodnego z Twoją Wolą, niech Jego ogień wypala we mnie to, co niezgodne z Ewangelią, aby moje życie przyniosło Ci chwałę. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.


Żyj Słowem!

  • W jakim stopniu twoja wiara wpływa na twoje czyny?
  • Czy twoje wybory, decyzje, postawy, są inspirowane Ewangelią?
  • Co możesz zrobić żeby twoje czyny przynosiły Bogu chwałę i głosiły Jego miłość?

ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487439

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu