Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Doskonałość

2022-01-09

News
W naszych rozważaniach skupiamy się na sposobie realizacji potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej przez każdego z ochrzczonych. Oprócz elementów praktycznych, tzn. wskazań dotyczących konkretnych czynów, bardzo ważna jest dyspozycja serca. Tym zagadnieniom poświęciliśmy już kilka rozważań, próbując określić motywacje współczesnego apostoła, określić sposoby budowania relacji, a także wejść w świat osobistego rozwoju duchowego, który zakłada element kierownictwa indywidualnego i pogłębiania wiary. Zarówno kierownictwo jak i pogłębienie wiary są elementami składowymi jednego dążenia do doskonałości, które powinno ożywiać każdego wierzącego. I temu dążeniu, oraz jego wpływowi na apostolstwo, chcemy przyjrzeć się w tym rozważaniu.
Czytaj!

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi!

(1 Tes 4,1)


Rozważ!

Przytoczony fragment wchodzi w skład tzw. zasad świętości życia, które Paweł Apostoł stworzył na potrzeby wspólnoty w Tesalonikach. Jest to jednocześnie już przedostatni rozdział tego listu, a więc coś w rodzaju końcowych napomnień, które mają być pewną formą zachęty i podsumowania całej treści listu.

Wśród licznych wezwań znajduje się i to do doskonałości. Jednak ja ją rozumieć? Wspomina o niej również Pan Jezus, kiedy mówi: „Bądźcie doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Odpowiedź na to pytanie kryje się w języku greckim, w którym pisali zarówno Ewangeliści jak i święty Paweł. W 1 Tes 4,1 znajdujemy następujące słowa: perisseuete mallon, co zostało przetłumaczone jako: „coraz doskonalszymi”. Można wyciągnąć mylny wniosek o tym, że chodzi o pewnego rodzaju nieskazitelność. Przecież właśnie tak kojarzy nam się doskonałość, jako pewna forma braku wad czy słabości. Wyżej przytoczony grecki zwrot oznacza dosłownie „bardziej obfitować”, a więc dotyczy codziennego zmagania o to, aby nasze życie: czyny, słowa, decyzje, wydały jak największy owoc na chwałę Boga i pożytek bliźniego.

Ewangeliczna doskonałość nie zostaje osiągnięta wtedy, kiedy przestajemy grzeszyć i wyzbywamy się wszystkich wad, bo to niemożliwe. Osiągamy ją wtedy, kiedy każdego dnia konsekwentnie pracujemy nad tym, żeby się nawracać. Może to być próba wyjścia z grzechu, albo umocnienie czy wytworzenie w sobie jakiegoś dobrego nawyku, cechy. Może to być też świadomie pomnażane dobro.

Nie ma jednej prostej drogi do doskonałości. Mądrość Kościoła wyraża to np. w praktyce postanowienia poprawy, które jest obowiązkiem dobrej spowiedzi albo w postanowieniach z okazji okresów mocnych jak Adwent czy Wielki Post. Obieramy kierunek indywidualnie, zgodnie ze swoim aktualnym stanem więzi z Bogiem i rozwoju duchowego.

Pamiętać należy o tym, że nie jest to osiągnięcie, które raz zdobyte ma się na całe życie. Chodzi o codzienne stawanie się lepszym. I to jest doskonałość, którą osiąga się niejako w drodze, w ten sposób będąc autentycznym świadkiem wiary, który mimo swoich słabości chce być świętym.


Módl się!

Panie Jezu, przyjmij moje pragnienie stawania się coraz doskonalszym. Świadomy jestem swoich licznych słabości, moje grzechy nie raz mnie przerastają, ale chcę być świętym. Proszę, pomóż mi na tej drodze codziennej przemiany życia. Dodawaj mi sił do walki, wzmacniaj w tym, co słabe, pomnażaj to, co we mnie dobre. Aby wszystko służyło na Twoją większą chwałę.


Żyj Słowem!

1. Jak często się spowiadasz?

2. Jak często podejmujesz postanowienia?

3. Czy potrafisz w sposób krytyczny spojrzeć na swoje dobre i złe strony, jedne pomnażając a drugie korygując?

ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487449

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu