Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Chwała Boża

2022-01-20

News
„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.” – w ten sposób określił cel życia człowieka święty Ignacy Loyola w swoich Ćwiczeniach Duchownych. W założycielu jezuitów mieściła się z jednej strony osobowość mistyka, a z drugiej racjonalne myślenie i twarde stąpanie po ziemi. Efektem jego nawrócenia i modlitwy było przekonanie, że aby być szczęśliwym na ziemi, a potem osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie, trzeba swoje słowa, uczynki, myśli, i całe życie, poświęcić na większą chwałę Boga. Jest to przepiękna ilustracja tego, czym jest funkcja kapłańska Jezusa.Czytaj!

Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

(2 Tes 1,12)


Rozważ!

Patrząc na życie Chrystusa odnajdujemy tam przynajmniej cztery sposoby jakimi On uwielbiał Ojca. Po pierwsze poprzez czyny, np. wtedy kiedy uzdrawiał lub dokonywał cudów. Po drugie poprzez słowa, kiedy głosił królestwo Boże i wskazywał ludziom drogę nawrócenia. Po trzecie kiedy się modlił, np. w Mt 11,25 czytamy: „Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi!”. Po czwarte, w sposób najbardziej doskonały został w Nim Bóg uwielbiony kiedy złożył swe życie w ofierze na krzyżu.

Jezus był kapłanem nie tylko przez to, że się modlił, ale nade wszystko przez ofiarę, którą złożył. Na krzyżu Chrystus był zarówno kapłanem składającym ofiarę, jak i samą ofiarą – barankiem paschalnym, natomiast krzyż stał się ołtarzem.

Święty Paweł wzywa aby uwielbione było w nas imię Jezusa. Kapłan na mocy sakramentu święceń sprawuje Eucharystię, która jest najpełniejszym uwielbieniem Boga. Nie znaczy to, że tylko wyświęcony szafarz oddaje chwałę Panu, bo może tego dokonać każdy ochrzczony. Przykładem niech będzie nam życie Jezusa.

Możemy Bogu oddawać chwałę naszymi czynami i słowami, kiedy będą one dobre. Możemy uwielbiać Pana naszą modlitwą, czy to spontaniczną czy np. recytacją psalmów. W końcu najbardziej uwielbiony będzie w nas Chrystus, kiedy ze swojego życia złożymy ofiarę. Zapierając się siebie i krocząc w posłuszeństwie za wolą Pana, spełniając gorliwie swoje obowiązki, jesteśmy kapłanami bo z własnego życia składamy ofiarę. Poświęcamy wszystko, i wszystko staje się święte.

Apostoł Narodów dodaje, że kiedy w nas uwielbione będzie imię Jezusa, wtedy my zostaniemy uwielbieni w Nim. Jak możemy usłyszeć bądź przeczytać w 4 prefacji zwykłej, chwalenie Boga Jemu samemu niczego nie dodaje, ale przyczynia się do naszego uświęcenia. Chwaląc Boga już tu na ziemi robimy to, co będziemy robić przez całą wieczność w niebie, dlatego taki sposób spełnienia funkcji kapłańskiej uświęca nas i przygotowuje na zbawienie.


Módl się!

Wykorzystaj do uwielbienia psalm 136 .


Żyj Słowem!

1. Czy pamiętasz, że każdy nasz czyn i słowo mają wartość przed Bogiem?

2. Kiedy ostatnio w swej modlitwie prywatnej wykorzystałeś psalmy?

3. Potrafisz świadomie spojrzeć na wypełniane przez siebie powołanie i obowiązki jako na sposób oddania chwały Bogu?

ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418881

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu