Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Pojednanie

2022-02-18

News
Ofiara Jezusa na krzyżu stała się początkiem pojednania doskonałego, bo zgładziła grzech, który był powodem odejścia od Boga, tym samym burząc mur wrogości między wszystkimi ludźmi. Przebity bok Chrystusa dał także początek sakramentom Kościoła, stąd fakt, że możemy od chrztu uczestniczyć w potrójnej misji Pana, zawdzięczamy Jego śmierci na krzyżu. To tam jako kapłan złożył ofiarę, którą było Jego życie. Misja kapłańska nierozerwalnie związana jest z troską o jedność.

Czytaj!

A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa8; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 1Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa9 nikogo z was nie ochrzciłem. Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony. Zresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

(1 Kor 1, 10-17)


Rozważ!

We wprowadzeniu do Listu do Koryntian mieliśmy okazje dowiedzieć się, że wspólnota uczniów Chrystusa w tym mieście dotknięta była wieloma problemami, każdy z nich innej natury. Wśród nich mocno dał się odczuć brak jedności, wywołany fałszywym przywiązaniem do jakiegoś „lidera”. Ani Apollos, ani Piotr (Kefas), ani Paweł, pewnie nie zabiegali o miano jedynego i najlepszego nauczyciela Koryntian, jednak część wierzących obrała ich sobie jako przywódców, przez co doszło do podziału, który święty Paweł starał się załagodzić. W tych próbach przywołuje on wydarzenie śmierci Jezusa na krzyżu aby dać dowód tego, że tylko Chrystus ma prawo być Mistrzem i Panem, bo On jeden poświecił swoje życie za ludzkość.

Choć czasy tamtych kłótni minęły, to ciągle naznaczeni jesteśmy piętnem podziału, i to tego wewnątrz Kościoła Katolickiego. Jedni są Franciszka, a inni Benedykta czy Jana Pawła II. Ci reprezentują ruchy charyzmatyczne, a ci duchowość przedsoborową. Każdy mówi o tym, co jego, jako o jedynej słusznej drodze zbawienia. Jednocześnie potrafiąc inaczej myślących potępić i obarczyć winą za np. upadek wiary w Europie. Do takich podziałów dochodzi także w diecezjach czy parafiach. A przecież ciągle aktualne pozostaje, że za wszystkich nas umarł Jezus.

Misja kapłańska Chrystusa wiązała się z pojednaniem, o czym wspomniałem we wstępie. Dlatego każdy, kto w niej uczestniczy, ogromną troską powinien otoczyć sprawę jedności. Troska ta nie jest szukaniem zła i winy w innych, a spojrzeniem na własne życie z refleksją, czy potrafię tak jak mój Pan oddać życie za pojednanie. Nie trzeba szukać wielkich wydarzeń promujących jedność, wystarczy pokornie i z wielką życzliwością traktować tych, z którymi żyję na co dzień. To moje otwarte serce i chęć zrozumienia będą najlepszym sposobem na wypełnienie misji kapłańskiej Jezusa.


Módl się!

Jako modlitwy użyj słów psalmu 133.


Żyj Słowem!

1. W których relacjach najciężej ci o jedność z ludźmi?

2. Jak reagujesz na ludzi innych przekonań?

3. Czy potrafisz zrezygnować z własnego zdania dla dobra relacji?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487592

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu