Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Moc z nieba

2022-02-25

News
Wśród katechez Ojców Kościoła można znaleźć taką, którą odpowiada na pytanie: dlaczego Jezus wybrał na swoich uczniów rybaków, a nie np. arcykapłanów? Na każdego siłacza znajdzie się taki, który będzie miał więcej siły. Na każdego mądrego znajdzie się taki, który będzie miał więcej mądrości. Na każdego bogatego i utalentowanego znajdzie się taki, który będzie miał więcej bogactwa i umiejętności. Dlatego Pan wybrał takich, na których tle ogrom łaski Bożej będzie bardzo widoczny, ponieważ oni sami z siebie niczego specjalnego nie posiadają. Jaka w tym lekcja dla nas, uczestniczących w misji Chrystusa?


Czytaj!

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

(1 Kor 1, 26-29)


Rozważ!

Przeglądając księgi Starego Testamentu, szczególnie te, w których pojawiają się prorocy, możemy obserwować w jaki piękny sposób współpracują oni z Bożą łaską. Ilekroć gdzieś pojawia się i przemawia prorok, widać jak głębokie ma przeświadczenie, że to Pan jest tym, który działa przez jego słowa i czyny. Niezależnie od tego, czy prorok był z niskich warstw społecznych, jak np. Amos (pasterz nacinający sykomory), czy może był z rodu kapłańskiego jak Jeremiasz, każdy z nich miał to głębokie przekonanie, że jego największą siłą, mądrością i bogactwem jest Bóg, który wybiera go do swojego posługiwania. Prorocy spełniali swoją funkcję świadomi tego, że nie trzeba im uznania wśród ludzi, bo ich posłannictwo i siła pochodzą od Pana. Jeremiasz usłyszał, że ma głosić skargę na Jerozolimę nie bojąc się reakcji innych, bo to Bóg go umacnia (Jr 15,20). Izajasz wypowiada hymn o słowie Bożym, które nie wraca do Stwórcy nie wypełniwszy wcześniej swojego zadania (Iz 55,10-11). Wszystko po to, aby być świadomym mocy, w którą wyposaża Pan. Jezus także przykazał Apostołom aby niczego w drogę ze sobą nie brali. Między innymi dlatego, aby umieli oprzeć się na darach pochodzących z nieba, a nie na własnych umiejętnościach.

Święty Paweł przypomina o tym Koryntianom, aby nie zapomnieli, że ich powołanie jest łaską, a nie zasłużoną sobie funkcją. Jednocześnie obok tej przestrogi ukazuje się pełniej miłosierdzie Boga, który przez to, co słabe, potrafi zawstydzać to, co mocne.

Można i trzeba się nam tym ucieszyć. Powołani przez chrzest do potrójnej misji Jezusa uczestniczymy w niej jak prorocy, tzn. nie z powodu naszych zasług, ani nie z powodu naszych umiejętności, a z daru łaski. Co więcej, nawet nasze pozorne bezradności, nieumiejętności, czy po prostu braki, nie są przeszkodą w posługiwaniu. Ostatecznie to Ten, który nas powołuje, działa przez nasze słowa i czyny. Prorokiem jesteśmy wtedy, kiedy nie skupiając się na sobie, całkowicie powierzamy się Jemu.


Módl się!

Wykorzystaj słowa psalmu 127, które wyrażają całkowite zdanie się na Boga w każdym podjętym działaniu.


Żyj!

1. Czym są dla ciebie twoje braki? Przeszkodą w posługiwaniu czy okazją do gorliwszej prośby o Bożą łaskę?

2. Czy potrafisz zaakceptować swoją słabość i pogodzić się z nią?

3. Czyja opinia ma największy wpływ na twoje życie? Ludzi czy Boga?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487594

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu