Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Dla wszystkich

2022-04-08

News

Wstęp. Jeśli spodziewamy się jakiegoś gościa z innego kraju, to kiedy chce nauczyć się jego języka i dowiedzieć czegoś o jego kulturze to z mojej strony jest to wyraz olbrzymiego szacunku i miłości. Chce go poznać, żeby móc być bliżej niego. Żeby prorok mógł być prorokiem, musi znać kontekst życia tych, wśród których żyje.


Czytaj

„Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.”

(1 Kor 9, 19-22)

 

Rozważ

Stronniczość to jedna z wad które utrudniają nam funkcjonowanie w grupie, a wręcz szkodzą kiedy przychodzi nam ludźmi kierować. Kiedy lubię jednych bardziej a innych mniej, jest to natychmiast zauważalne. Do tego może dojść jeszcze odmienny sposób traktowania: osobę bardziej przeze mnie lubianą będę obdarowywał prezentami, na więcej jej pozwolę, dostanie więcej przywilejów, natomiast ci, których nie lubię, będą traktowani z całą surowością i mniejszą tolerancją. Jest to sytuacja pojawiająca się często tam, gdzie więcej ludzi żyje ze sobą. Może to być firma, szkoła, wspólnota parafialna, albo rodzina. Ostatecznie stronniczość szkodzi więziom, bo nie dajemy innym tego, na co zasługują.

Święty Paweł również musiał z tym walczyć. Po lekturze jego listów widzimy jak bardzo kochał wspólnotę w Tesalionice. Z drugiej strony jest wspólnota w Koryncie, która była dla niego jedną z najtrudniejszych jeśli chodzi o współpracę i wzajemne dogadywanie się. Mimo to potrafił zachować jednakowe nastawienie wobec obu grup. Jest to wyraz wielkiej dojrzałości.

Wymieniając różne środowiska: Żydzi, ludzie będący pod Prawem, ludzie nie podlegający Prawu, słabi – Apostoł Narodów pokazuje, że wszystkim z nich stał się bliskim. Z każdym znalazł jakąś nić porozumienia, mimo, że były to środowiska często bardzo od siebie różne. Mimo to potrafił być pośrodku, dla każdego.

Ta dojrzałość wynika ze znajomości Chrystusa i Jego Ewangelii. To tam czytamy o tym, że wolą Ojca wyrażoną przez misje Jezusa było zbawić każdego człowieka bez wyjątku. Pięknym tego przykładem jest spotkanie i rozmowa Chrystusa z Samarytanką. Dlatego święty Paweł próbował dotrzeć do każdego, stać się wszystkim dla wszystkich.

Abp Ryś w jednej z homilii mówił, że ksiądz nie może publicznie mówić o swoich poglądach politycznych, bo w ten sposób wprowadza pewien podział, a przecież każdy – niezależnie od poglądów – może przyjść do niego do komunii świętej. Możemy podciągnąć ten przykład pod każdą sferę relacji i zależności: jako ludzie mamy wypracować taki styl bycia, dzięki któremu znajdę wspólny język z każdym.

Oto misja proroka: głosić wszystkim i być dla wszystkich, niezależnie od różnic między nami.


Módl się

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie zwątpienie – wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję,
gdzie mrok – światło,
tam gdzie smutek – radość.

Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
ile pociechę dawał;
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał
nie tyle był kochany, ile kochał.

Albowiem dając – otrzymujemy,
przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

(modlitwa franciszkańska)


Żyj

1. W jaki sposób traktuję ludzi których nie lubię i z którymi coś mnie różni?

2. Czy staram się zrozumieć tych, z którymi żyje?

3. Jaka jest moja tolerancja wobec innego zdania bliźnich? Czy nie zmuszam ich do przyjęcia mojej perspektywy?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450632

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu