Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Relacja z Duchem

2022-05-01

News
Wstęp. Nowo wyświęcony prezbiter dzięki temu sakramentowi otrzymuje szereg nowych możliwości. Odtąd na jego słowa chleb zmienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Krew, odpuszczone zostają innym grzechy, a chorzy doznają umocnienia. Bóg jest hojny w obdarowywaniu i dotyczy to nie tylko tych, którzy przyjęli święcenia, ale także tych, którzy przyjęli chrzest święty. Oni to spełniając funkcje kapłaństwa powszechnego również mają dostęp do szeregu darów, które mają pomóc im wypełniać swoje powołanie.
Czytaj

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

(1 Kor 12, 4-11)


Rozważ

Od rozpoczęcia 11 rozdziału swojego pierwszego listu do Koryntian święty Paweł rozpoczyna rozwijać eklezjologię, naukę o Kościele. W ramach tej nauki poruszy wiele ciekawych wątków, do których jeszcze przejdziemy. W tym rozważaniu skupimy się wyłącznie na tym, jak Bóg wyposaża wierzących w Niego i należących do jednej wspólnoty wiary – Kościoła.

W człowieku można rozróżnić dwie płaszczyzny: natury i łaski. Pierwsza z nich dotyczy tego, jak zostaliśmy przez Boga stworzeni. Jedni pięknie śpiewają, inni mają zdolności organizacyjne, jeszcze inni przez swoją otwartość świetnie pracują w grupie. Można by wymieniać ich mnóstwo, a ich wspólnym mianownikiem jest nasza natura. Z kolei druga płaszczyzna, dotycząca łaski, to to wszystko, czym Bóg obdarowuje nas w związku z zadaniami, funkcjami, czy wyzwaniami, które przed nami stawia. Zawsze jest to dar nadprzyrodzony.

Przykład księdza – kapłana, który zostaje obdarowany ogromem łaski w momencie święceń, miał uświadomić nam, że my uczestnicząc w kapłaństwie powszechnym Chrystusa również zostajemy obdarowani. Święty Paweł właśnie tego chciał nauczyć, kiedy mówił o Kościele. Chciał zwrócić nam uwagę, że każdy z nas jest obdarowany.

Powyższy fragment z 12 rozdziału to katalog darów, którymi Bóg wyposaża wierzących. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie one są nam dane od Ducha Świętego. Jak więc ważnym aspektem prywatnej pobożności jest relacja z Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Skoro On otwiera przed nami tak wielkie możliwości, nasze nabożeństwo do Bożego Ducha jest wręcz konieczne aby jak najlepiej spełniać swoją misję. Piękną praktyką jest krótka modlitwa poranna, w której prosimy Ducha Świętego o prowadzenie nas w całym dniu w mądrości, roztropności, zgodnie z wolą Bożą. Prośba o Jego dary, które mają nam pomóc przeżyć dzień w sposób święty i dobry.


Módl się

(Propozycja do porannego odmawiania)

Duchu Święty, oddaje się Tobie na cały ten dzień. Prowadź mnie, pomóż podejmować dobre decyzje, obdarz mądrością i roztropnością. Niech dziś żyję zgodnie z wolą Twoją. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Żyj

1. Jak dotychczas wyglądało twoja modlitwa do Ducha Świętego?

2. Co możesz zrobić, żeby częściej Mu się powierzać?

3. Czy widzisz związek między swoimi talentami i umiejętnościami, a działaniem Bożego Ducha?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487392

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu