Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Lekarz

2022-05-14

News
Chrystus często bywa nazywany Lekarzem Dusz. Taki przydomek został Mu nadany z tego powodu, że tylko On potrafi wyleczyć najpoważniejszą chorobę ducha ludzkiego – grzech. Czytając Ewangelię możemy zauważyć jak Jezus był wrażliwy na ludzką biedę. Zarówno fizyczną, jak i duchową. Widząc nas, dotkniętych nędzą grzechu, Chrystus oddaje życie na krzyżu, zmartwychwstaje, a potem posyła swojego Ducha Apostołom, aby mogli odpuszczać grzechy w Jego Imię. Kapłaństwo Jezusa wypełniało się poprzez troskę o najsłabszych.
Czytaj

Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała,a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci,by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

(1 Kor 12, 22-27)

 

Rozważ

Trzecie rozważanie, które dotyczy wizji Kościoła świętego Pawła. Pierwsze dotyczyło świadomości bycia obdarowanym przez Ducha Świętego. Drugie mówiło o inności, która wcale nie jest niczym złym. Dziś przyjrzymy się naszej relacji do ludzi najsłabszych, pytając czy jest w niej obecna troska i wsparcie. Nie wyszliśmy jeszcze poza 12 rozdział Pierwszego Listu do Koryntian, a już ujawnia nam się bogactwo myśli świętego Pawła o wspólnocie wierzących. Jak bardzo ten temat miał przemyślany i przemodlony, skoro potrafił z tak celną intuicją znajdywać definicje Kościoła i wyciągać z niej wnioski.

Za przykład Apostołowi Narodów służy w dalszym ciągu ludzkie ciało. Tym razem spogląda na nie z perspektywy członków najsłabszych, schorowanych, niepełnosprawnych, wstydliwych. Pokazuje, że przecież w takim wypadku najbardziej się o nie troszczymy. Jak to przenosi się na życie Kościoła?

Otóż w Kościele takich „chorych” też nie brakuje. Chodzi o wszystkie osoby, które z powodu grzechu żyją z dala od Kościoła, a może i od Boga. Często reakcją na takie osoby jest niechęć, może nawet wytykanie palcami. Dlatego że nie ma ich na niedzielnej Eucharystii, albo że żyją w grzechu. Zgodnie z powyższą myślą świętego Pawła nie gniew powinien nam wtedy towarzyszyć, a jeszcze większa troska o te osoby. Kiedy ręka jest chora to nie złoszczę się na nią, ale idę pokazać się specjaliście. Podobnie ma się rzecz z Kościołem: jeśli widzę kogoś, kto nie żyje jak przystało na osobę ochrzczoną, to moim obowiązkiem jest przedstawić tę osobę Specjaliście. Chrystusowi, który jest Lekarzem Dusz. Kapłańska funkcja jest funkcją lekarza.


Módl się

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.


Żyj Słowem

1. Kogo postrzegasz jako najsłabsze członki Kościoła?

2. Jak ich traktujesz?

3. Jak często się za nich modlisz?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487409

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu