Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Budować Kościół

2022-06-25

News

Wstęp. O wielu budynkach, w których na co dzień funkcjonujemy, ciężko powiedzieć że są raz skończone i nie trzeba przy nich pracować. Raczej utarło się powiedzenie, że w domu robota się zawsze znajdzie. Kościół, choć raz założony, również podlega nieustannemu budowaniu. W tym prowadzi nas łaska Boża działająca przez posługę ludzi, m.in. proroków naszych czasów.Czytaj

„Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.”

(1 Kor 14, 1-4)


Rozważ

Poprzednim rozważaniem skończyliśmy refleksje dotyczącą eklezjologii (gr. Ekklesia – Kościół, logos – słowo, nauka), nauki o Kościele, w myśli świętego Pawła zaczerpniętej z 12 rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian. Jego wizja tam zawarta ukazuje Kościół jako jedno ciało, gdzie każdy ma swoje zadanie i miejsce. Wspólnota osób wierzących w Chrystusa jest też przez Ducha Świętego wyposażona w różne charyzmaty, a więc nadprzyrodzone dary mające na celu rozwijać Kościół, służyć sobie nawzajem. Spośród tych darów największa jest miłość, o czym Paweł mówi w 13 rozdziale. Dziś przechodzimy do rozdziału 14, który pokazuje nam bardzo konkretnie na czym skupić się w budowaniu Kościoła.

Wspólnota w Koryncie żyła charyzmatami Ducha Świętego. Jednak kładli zbyt duży akcent na dar języków, pomijając przy tym inne, bardziej istotne. Mówienie językami to łaska modlitwy niezrozumiałymi dla nas słowami. Problem w tym, że są one także niezrozumiałe dla innych. Stąd święty Paweł sprowadza na ziemie swoich czytelników mówiąc, że to nie ten dar jest najważniejszy, bo nie służy wspólnocie. Zamiast tego wskazuje na proroctwo jako najistotniejszy element budowania Kościoła.

Funkcja prorocka, do której każdy z nas jest powołany od chrztu, nie jest przepowiadaniem przyszłości ani odkrywaniem jakiejś tajemnej prawdy. Przyglądając się rozwojowi osoby proroka w Starym Testamencie widzimy, że oni przede wszystkim ogłaszali to, czego chce Bóg. Nowy Testament, a szczególnie Jezus w Ewangelii, dodaje do zadań proroka głoszenie królestwa Bożego i Dobrej Nowiny. Widzimy więc, że prorok to ktoś, kto pomaga innym zrozumieć to, czego chce Bóg w danym momencie ich życia.

Do tej misji jesteśmy wszyscy zaproszeni. Rodzice, dziadkowie i wychowawcy pomagają dzieci i młodzieży zrozumieć Boga. Tłumaczą dlaczego chodzimy na Eucharystię, dlaczego czytamy Pismo Święte i modlimy się na co dzień. Pomagają przy wyborze drogi życia. Również dla siebie nawzajem jesteśmy takimi prorokami, kiedy pomagamy sobie rozwiązywać problemy w świetle woli Bożej i Słowa Bożego. Jak możemy przeczytać w powyższym fragmencie z Listu do Koryntian, to taka postawa buduje Kościół.

Jest do tego koniecznie potrzebny stan łaski uświęcającej, ale też zażyłość z Pismem Świętym. Niezależnie czy jesteśmy włączeni do grona osób duchownych i konsekrowanych, czy spełniamy swoje powołanie w świecie tworząc rodzinę i pracując zawodowo, każdy z nas jest prorokiem. Każdy jest wezwany do poznawania Boga, ale też rozjaśnianiu Jego woli tym, z którymi żyjemy.


Módl się

Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu, mógł z radością kierować się nimi w życiu, a innym pomagać je zrozumieć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Żyj

1. Jak często czytasz Pismo Święte?

2. Jak często szukasz odpowiedzi na problemy swoje i innych w Słowie Bożym?

3. Co robisz, aby pomóc innym zrozumieć Boga?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487413

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu