Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Woń poznania

2022-07-30

News
Jeśli chce się komuś przedstawić to mówię: mam na imię… pochodzę z… na co dzień pracuje w…, itp. Jeśli chce innym przedstawić kogoś dla mnie ważnego to mówię: to jest mój przyjaciel… to jest mój mąż/moja żona. Towarzyszy temu najczęściej osoba, którą przedstawiam, a więc każdy może zobaczyć na własne oczy o kim mówię. Jeśli jednak chce opowiedzieć o kimś, kogo nie ma wśród zebranych, to muszę bardzo umiejętnie dobierać słowa aby wszyscy domyślili się o kogo chodzi i nie pomylili go z kimś innym. Jak więc przedstawić ludziom Jezusa?
Czytaj

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach śmiercionośny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie.

(2 Kor 2, 14)


Rozważ

Otwierając Biblię Tysiąclecia i natrafiając na powyższy fragment, znajdziemy go ulokowanego w miejscu opatrzonym nagłówkiem: obrona urzędu apostolskiego. Można pomyśleć, że skoro kolejne słowa świętego Pawła będą dotyczyły powołania, to znajdziemy tam jakąś definicję lub chociaż komentarz do tego, jak rozumieć „powołanie”. I myśl taka jest jak najbardziej zasadna, ponieważ w prostych słowach otrzymujemy piękny obraz tego, w czym wszyscy uczestniczymy od chrztu.

Aby to lepiej zrozumieć wróćmy do sceny z życia Jezusa, kiedy to Maria, siostra Marty i Łazarza, tuż przed męką swojego Mistrza namaszcza Jego stopy. Jak zanotował święty Jan: „Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.” (J 12,3) W tej scenie kluczowe jest zdanie w którym czytamy, że zapach olejku napełnił cały dom. Odczytując ten fragment w sposób alegoryczny, duchowy, w słowie „dom” odnajdujemy Kościół. Czym więc jest ta woń, która ma napełnić cały Kościół? Jest nią posługa miłości Marii, która jest najpiękniejszym świadectwem – wonią Ewangelii.

Święty Paweł jako podstawę swojego powołania widzi roznoszenie woni Chrystusa, aby każdy człowiek mógł Go poznać. I sposobem na to jest posługa Marii, a więc caritas – miłość wzajemna, do której Jezus wzywa swoich Apostołów w Wieczerniku.

Odkrywamy w ten sposób, że pomożemy innym poznać Jezusa wtedy, kiedy będziemy potrafili w codzienności kierować się miłością i życzliwością. Ta „woń” najlepiej odsłania przed światem Boga.


Módl się

Duchu Święty, Miłości przedwieczna Boga Ojca i Syna,
Racz mi udzielić miłości Twojej, abym Boga i bliźniego mógł i chciał kochać.
Daj radość Twoją, abym w Bogu szukał pocieszenia.
Daj pokój Twój, aby nic szczęścia duszy mojej zniszczyć nie zdołało.
Daj cierpliwość, abym chętnie i troskliwie służył braciom.
Daj miłosierdzie Twoje, abym dobrze czynić chciał i umiał.
Daj łaskawość Twoją, abym był skłonny zawsze przebaczać.
Daj słodycz Twoją, abym wady i słabości braci pogodnie znosił.
Daj wiarę, abym pobożnie trwał przy Tobie.
Daj skromność w myślach, słowach i uczynkach moich.
Daj wstrzemięźliwość i czystość, abym nigdy złem nie plamił duszy i ciała mojego.


Żyj

1. Jak często w rachunku sumienia zwracasz uwagę na swoją postawę miłości wobec najbliższych?

2. Jak często wyznaczasz sobie konkretne postanowienia dotyczące uczynków miłości wobec najbliższych?

3. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co najskuteczniej odkrywa przed innymi Boga?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583241

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu