Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PALMA CIERPLIWOŚCI (26)

2012-06-29

NewsBogactwo symboliki biblijnej jest wyjątkowo głębokie i wprzęgnięte w przekaz wiary Kościoła. Sam Jezus Chrystus w dziele głoszenia Dobrej Nowiny bardzo często posługiwał się różnego rodzaju obrazami, aby jasnym i zrozumiałym uczynić każde słowo Ewangelii. Z kolei symbole i obrazy biblijne odnoszące się do osoby Matki Najświętszej, mają za zadanie przybliżyć się do Tej, która nam w wierze przewodzi.
TEKST GODZINEK


O, palmo cierpliwości, o, cedrze czystości
(Seksta)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE


STARY TESTAMENT

Z Księgi Psalmów:

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,
na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.
Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli!
Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak idą na wieczną zagładę.
Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,
tych, co powstają na mnie.
Słuchają moje uszy moich przeciwników.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

(Ps 92, 1-16)


NOWY TESTAMENT

Z Księgi Apokalipsy św. Jana:

Potem ujrzałem:
a oto wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem.
Odziani są w białe szaty,
a w ręku ich palmy.
I głosem donośnym tak wołają:
«Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie
i u Baranka».
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt,
i na oblicza swe padli przed tronem,
i pokłon oddali Bogu, mówiąc:
«Amen.
Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
«Ci przyodziani w białe szaty
kim są i skąd przybyli?»
I powiedziałem do niego:
«Panie, ty wiesz».
I rzekł do mnie:
«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty,
i w krwi Baranka je wybielili.
Dlatego są przed tronem Boga
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć,
i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
i poprowadzi ich do źródeł wód życia:
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

(Ap 7, 9-17)


ROZWAŻANIE

Palma cierpliwości

W rozważanym tytule odnoszonym do Matki Najświętszej zwarte zostały dwa słowa: palma i cierpliwość. Jakie jest ich wzajemne powiązanie?
W świecie starożytnym palma miała duże znaczenie użytkowe. Palma jak roślina była nie tylko piękną ozdobą, ale także na różny sposób mogła służyć człowiekowi w codziennym życiu. Wiele rzeczy wykonywano z palmy i do różnych rzeczy ją używano.
Z drugiej strony wyrośnięta palma przewyższa człowieka swoją wielkością, dlatego jest symbolem tego co wielkie, wzniosłe i co przewyższa człowieka i jego ludzkie możliwości. Stąd w Psalmie 92 czytamy słowa, że „sprawiedliwy zakwitnie jak palma” (Ps 92, 13). Dlatego nie można się dziwić, że właśnie w czasie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy witano go z gałązkami palm w ręku jako kogoś wielkiego. Nawet rzucano je na ziemię śpiewając te wzniosłe słowa: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. W konsekwencji zdobycie wielkości według bożego planu i w duchu Ewangelii, powinno zaowocować przyszłą chwałą. Dlatego w apokaliptycznej wizji z Księgi Apokalipsy, męczennicy są ubrani w białe szaty, a w rękach trzymają palmy (zob. Ap 7, 9).
Jednak od czasów Ojców Kościoła palma stała się także symbolem Maryi, jako tej, Która jest wielka w oczach Boga. A owocem jej wielkości jest narodzony z Niej Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Stąd w określeniu „palma” wobec Maryi zamknięta pochwała dla Jej wytrwałość i cierpliwość we wszystkich Bożych zrządzeniach, jakich doświadczyła na drogach swojego życia, od momentu zwiastowania, a po chwilę Jezusowego konania na krzyż. Ona Nigdy nie była niecierpliwa. Ona była cierpliwa w najwyższym i najdoskonalszym stopniu. W takim sensie stała się jak palma. Zawierzyła Bogu. Potem czekała przez około trzydziestu lat na potwierdzenie, że Jej Syn, który uzdrawiał nieuleczalnie chorych, przemienił wodę w wino, rozmnażał pokarm, wreszcie wskrzeszał umarłych, jest nie tylko człowiekiem, ale Mesjaszem. Wymagało to nadzwyczajnej cierpliwości.
Maryja była zatem cierpliwa w szukaniu i spełnianiu woli Boga. W tym była doskonała, wielka, piękna jak palma.

W podejmowanym rozważania nad słowami „palma cierpliwości”, warto sobie postawić znów kilak prostych pytań:
Jakie jest oblicze mojej cierpliwości w sytuacjach życia?
Jaka jest moja cierpliwość w szukaniu i spełnianiu woli Boga?
Co w mojej postawie życia może być dla Boga piękne, wzniosłe, najpiękniejsze?


MODLITWA

Modlitwa o cierpliwość

Panie Jezu!
Na drogach życia stajemy nieraz bezbronni.
Niewiele potrzeba by nas zranić.

Na swoją obronę mamy wtedy
tylko milczenie, a jak trudno milczeć.
Po naszej stronie walczy prawda,
a tak trudno czekać i okazać jej wierność.

Prosimy Cię, Chryste
dotykaj naszych oczu,
abyśmy widzieli dobro w bliźnich.

Pomóż nam widzieć częściej
jasność, pokój i głębię Twojego piękna,
które obejmuje nas.

Prowadź nas słodka Miłości,
prowadź nas zawsze naprzód
do jeszcze głębszego zrozumienia
Tajemnicy Eucharystii.

Panie pomóż każdego dnia
powstawać z naszych upadków.
Byśmy uczyli się wytrwałości
od najmniejszych kroków. Amen.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12409656

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu