Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

CEDR CZYSTOŚCI (27)

2012-07-07

News


Psalmy są perłami poezji hebrajskiej, a równocześnie modlitwami, którymi człowiek zwraca się do Boga od tysięcy lat. W tekście psalmów zawarte są wyjątkowo piękne obrazy i porównania z których zaczerpnął także autor tekstu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.      TEKST GODZINEK


O, palmo cierpliwości, o, cedrze czystości
(Seksta)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE


STARY TESTAMENT

Z Księgi Psalmów:

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,
na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.
Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli!
Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak idą na wieczną zagładę.
Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,
tych, co powstają na mnie.
Słuchają moje uszy moich przeciwników.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

(Ps 92, 2-16)


Z Księgi Mądrości Syracha:

Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
Wyszłam z ust Najwyższego
i niby mgła okryłam ziemię.
Zamieszkałam na wysokościach,
a tron mój na słupie z obłoku.
Okrąg nieba sama obeszłam
i przechadzałam się po głębi przepaści.
Na falach morza, na ziemi całej,
w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie.
Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć -
szukałam w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać.
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo!»
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Wyrosłam jak cedr na Libanie
i jak cyprys na górach Hermonu.
Wyrosłam jak palma w Engaddi,
jak krzewy róży w Jerychu,
jak wspaniała oliwka na równinie,
wyrosłam w górę jak platan.
Wszystko przepoiłam wonnością jak cynamon i aspalat pachnący,
i miłą woń wydałam jak mirra wyborna,
jak galbanum, onyks, wonna żywica
i obłok kadzidła w przybytku.
Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam,
a gałęzie moje - gałęzie chwały i wdzięku.
Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle,
a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się moimi owocami!
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód,
a posiadanie mnie - nad plaster miodu.
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą,
a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.
Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu,
a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą.

(Syr 24, 1-22)


NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, po-szedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

(Mt 13, 44-46)ROZWAŻANIE

Cedr czystości

Istnieją różnego rodzaju cedry, m.in. cypryjski, himalajski. Jednak w Biblii wielokrotnie jest wspomniany cedr libański (cedrus libani). Jest to okazałe drzewo iglaste, które osiąga wysokości 40, a nawet 60 metrów. A jej charakterystycznym elementem jest to, że jest to drzewo bardzo rozłożyste i wiecznie zielone. Najczęściej występuje właśnie w górach Libanu.
Oprócz tego cedr jest drzewem długowiecznym. Jego żywotność dochodzi nawet do 500 lat. Dlatego drewno cedrowe odznacza się niezwykłą trwałością, co symbolicznie przeciwstawia się temu, co przemija i umiera.
W Starym Testamencie do drzewa cedru porównuje się różnego rodzaju aspekty Bożego działania, które jest wieczne i niezmienne jak niebiosa. Boża mądrość nie przemija, ani nie podlega zmianie (por. Syr 24, 1-22).
Zatem każdy, kto w Bogu znajduje źródło swego życia, jak Matka Najświętsza, w tym wzrasta dzieło Bożego życia. Dlatego autor Psalmu 92 mówi, że „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga” (Ps 92, 13-14).
Nawiązując do rozważanego poprzednio obrazu, trzeba zauważyć, palmy i cedry są ozdobą krajobrazów i miast. Jednak ozdobą Kościoła jest Matka Najświętsza. Jest ona jak drzewo pokryte kwieciem. Maryja jest bogata w cnoty i zasługi w oczach Boga. Ona ozdobiona cnotami zachwyca swym widokiem, jak piękny, rozłożysty, zielony i długowieczny cedr.
Czym najbardziej zachwyca?
W wezwaniu znajdujemy określenie – czystość (cedr czystości).
Dlaczego łączymy „cedr” z „czystością” i jaka jest tradycja tego wezwania?
Bo słowo „liban” oznacza wybielenie (dealbatio), oczyszczenie, „śnieżna białość”.
„Liban” to ten człowiek, który jest skropiony hyzopem łaski. To ten, kto jest sprawiedliwy i wznosi się ku rzeczom wzniosłym i kto nawet przez ziemski etap życia, potrafi osiągnąć to, co należy do niebieskiego porządku rzeczy.
Największym skarbem, niczym drogocenną perłą dla chrześcijanina powinno być trwanie w czystości serca pięknie i niepodzielnie zwróconego ku Bogu na wzór Matki Najświętszej.

W rozważaniu słów „cedr czystości” warto sobie znów postawić proste pytania:
- ile jest w nas z „cedru czystości”?
- jakimi „ozdobami” (cedrami) życia i świadectwa potrafimy innych doprowadzić do Chrystusa?
- czy zwracamy się do Matki Najświętszej, aby nam wyprosiła dar bycia „cedrem czystości”?


MODLITWA

Modlitwa do Niepokalanej o życie w świętości

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła!
Ty, która objawiasz Twoją łaskawość i współczucie dla wszystkich,
którzy pod Twoją uciekają się opiekę,
wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością
i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi,
naszemu jedynemu Odkupicielowi.
Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary,
Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom,
oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość.
Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę,
nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.
Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym dniom,
gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy,
powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza.
Chcemy całkowicie należeć do Ciebie,
z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele:
prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.
Daj naszym ogniskom rodzinnym łaski,
by szanowały i kochały poczynające się życie tą samą miłością,
z jaką Ty w Twoim łonie poczęłaś życie Syna Bożego.
Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości,
strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie,
i błogosław wychowaniu naszych dzieci.
Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością,
naucz nas nieustannie iść do Jezusa,
a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego
przez wyznanie naszych win i naszych grzechów
w sakramencie pokuty przynoszącym spokój duszy.
Błagamy Cię, udziel daru umiłowania wszystkich świętych sakramentów, które jako znaki pozostawił dla nas Twój Syn na ziemi.
Wtedy, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu,
z sercem wolnym od złości i nienawiści,
będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13123323

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu