Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

WIEŻA UTWIERDZONA (31)

2012-08-11

News


W tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, podobnie jak w tekście Litanii Loretańskiej, znajdujemy wezwania, które oprócz tego, że są przypomnieniem i oddaniem chwały Matce Najświętszej w jednym z ważnych aspektów Jej życia oraz powołania, stanowią także rodzaj hojnego zaproszenia wystosowanego wobec całego Kościoła.


TEKST GODZINEK


Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
(Nona)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

STARY TESTAMENT

Z Księgi Rodzaju:

Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

(Rdz 11, 1-9)


NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały po-toki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

(Mt 7, 24-29)


ROZWAŻANIE

Wieża utwierdzona

Z określeniem Maryi jako „wieży” spotykamy się także w Litanii Loretańskiej. Jest tam nazwana najpierw „Wieżą Dawidową”, a później „Wieżą z kości słoniowej”.
Odwołanie się w przypadku Matki Najświętszej do określenia „wieża,” stanowi najpierw bardzo silne i sugestywne odwołanie się do wieży Babel, która stała się na wieki symbolem pychy człowieka i obrazem jego buntu wobec Boga (Rdz 11, 1-9). Z drugiej strony odwołanie się do obrazu wieży stanowi silne pouczenie o konieczności budowania na solidnym fundamencie. Każda wieża, jako wielka i wysoka budowla, musi być dobrze osadzona w podłożu, żeby mogła oprzeć się wichrom i różnego rodzaju nawałnicom. Zawsze jednak trzeba pamiętać o tej zasadzie, że im wyższą planuje się wznieść wieżę, tym bardziej trzeba ją osadzić w solidnym fundamencie. Jeśli będzie inaczej i budowla nie będzie miała solidnego fundamentu, wtedy trud budowania okaże się całkowicie daremny. Takie jest doświadczenie życia, a pouczenie takie znajdujemy także w Jezusowej przypowieści o budowaniu na skale (Mt 7, 24-29).
Zatem użycie obrazy wieży do osoby Matki Najświętszej, kryje w sobie głębokie pouczenie w jednym i drugim względzie.
Maryja w swej postawie była zawsze spolegliwa wobec Boga. Zawsze była pokorna i nigdy nie zbuntowała się przeciw Boga i Jego woli.
Matka Najświętsza przez swoje życie i zupełną wierność Bożemu Słowu, pokazała, że mocno tkwi z Bożym źródle życia, w samym Bogu, w Jego miłości, w Jego łasce i w Bożym Słowie.
Rozważając wezwanie „wieża utwierdzona”, warto sobie postawić proste pytania, a jednocześnie bardzo doniosłe:
Czy nasze życie jest mocno zakorzenione w Bogu i w Jego Słowie?
Czy budujemy nasze życie na dobrym i solidnym fundamencie?


MODLITWA

Święta Maryjo, Matko Boża,
Ty wydałaś na świat prawdziwe światło
- Jezusa, Twojego Syna - Bożego Syna.
Na wezwanie Boga oddałaś się cała
i tak stałaś się źródłem dobroci,
które z Niego wytryska.
Pokaż nam Jezusa.
Prowadź nas ku Niemu.
Naucz nas, jak Go poznawać i kochać,
abyśmy również i my mogli stać się zdolni
do prawdziwej miłości i
być źródłami wody żywej w spragnionym świecie.
Amen.ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450377

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu