Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Psalmy re-aktywne

Wprowadzenie

2012-10-23

News

Psałterz - przedziwny skarbiec modlitwy

Psałterz to "przedziwny skarbiec modlitwy" (KO 15), który nie przestaje oddziaływać na życie Ludu Bożego. Dlatego II Sobór Watykański zachęca wszystkich wiernych do odnowy praktyki osobistej i wspólnej modlitwy słowami psalmów (KL 84). W szkole słowa Bożego pragniemy zaproponować nowe spojrzenie na te pradawne pieśni – spojrzenie osoby świeckiej, ojca rodziny, współczesnego świadka oddziaływania piękna tych pieśni na życie codzienne, na osobiste wybory i podejmowane decyzje.


Cóż kryją w sobie te dawne <pieśni wykonywane przy dźwięku harfy>, że przez tyle wieków ludzie w różnych sytuacjach sięgają po nie, aby wyrazić głębię swoich przeżyć, doświadczeń? Dlaczego tak chętnie modlą się psalmami członkowie nowych ruchów i stowarzyszeń religijnych? Co sprawiło, że odradza się w niektórych krajach zwyczaj wspólnej modlitwy porannej (jutrzni) i wieczornej (nieszporów) - kapłana i wiernych - we parafialnych kościołach? Jak małżonkowie modlą się psalmami?

Znany biblista kard. C.M. Martini (+ 2012) przekonywał, że psalmy zawierają przynajmniej trzy tajemnice, dzięki którym współcześni ludzie mogą zbliżyć się do Boga i do siebie nawzajem. Są nimi:

- zdolność odczytywania dzieł Boga w świecie, będących wyrazem bliskości i przyjaźni Pana ze swoim stworzeniem;

- zdolność wnikania w głębię serca człowieka i doprowadzenia każdej radości i trudności do ufności i nadziei właściwej dla tego, kto wierzy w Boga;

- zdolność wyraźnego odczytywania historii narodu, i odkrywania w niej realizacji planu Bożego, który poprzez Izraela wzywa do zbawienia wszystkich ludzi.

W bogatym <skarbcu> Psałterza znajdują się psalmy, które przez wieki głęboko wyryły się w sercu człowieka, w historii literatury, sztuki oraz duchowości chrześcijańskiej. On wciąż przemawiają do ludzi, zmieniają ich życie. Sięgnijmy zatem po te niezwykłe teksty, wykorzystując współczesne środki przekazu – komputer, przeźrocza, mp3...

Jednak czy w tym <środowisku> usłyszymy harmonię świętych dźwięków – głos samego Boga? Prośmy wraz z Apostołem: "Niech zamieszka w was bogactwo nauki Chrystusa: pouczajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, śpiewając Bogu z wdzięcznością w waszych sercach" (Kol 3, 16; por. Ef 5, 19; Ps 33, 2n).

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak założyć parafialną Szkołę Słowa Bożego?

Prośba młodego kapłana, który w nowej parafii postanowił ożywić kręgi biblijne, skłoniła Redakcję do zainicjowania parafialnych Szkół Słowa Bożego. Jak to zrobić? Bardzo prosto, chociażby na przykładzie niedzielnej lub tematycznej lektury tekstów biblijnych; zob. ssb24.pl

więcej

Dyrektorium o katechizacji

Ukazało się polskie tłumaczenie trzeciego z kolei dyrektorium o katechizacji na przełomie XX i XXI w. Pierwsza była Ogólna Instrukcja Katechetyczna (1971), drugie Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (1997), a trzecie Dyrektorium o katechizacji, ogłoszone 25 czerwca 2020 r. przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji.  

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 6174204

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu