Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Jestem, katolikiem, ale... [2015]

2015-02-14

News

Katarzyna Kłysik, "Jestem katolikiem, ale...". Trudne pytania, proste odpowiedzi, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kraków 2015, ss. 96.

Nie jest dziś łatwo prowadzić dialog z młodymi, zwłaszcza uczniami gimnazjum. Pani Katarzyna podjęła wyzwanie: Pytajcie - pytajcie o wszystko! "Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi" - przypomina nasze polskie przysłowie.

Sztuka stawia pytań jest dydaktycznym wyzwanie dla każdego nauczyciela, również katechety. Łatwo przekonują się o tym ci katecheci, którzy w szkole często wystawiani są na "obszczał" młodych niewierzących, manipulowanych przez media, rówieśników, a nawet swoich rodziców. Jeśli "zderzą się" z katechetą odważnym, gotowym "odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnia [waszej] nadziei" (1 P 3, 15), to może okazać się momentem zwrotnym w ich życiu - w ich powrocie do Boga.

"Jestem katolikiem, ale...". Trudne pytania, proste odpowiedzi - to przewodnik dla nauczycieli i katechetów, którzy chcą podjąć ryzyko wychowania, ryzyko dialogu i spotkania z ludźmi młodymi. Nie boją się pytań trudnych, a szukają prostych odpowiedzi. To właśnie jest główny walor omawianej książki. Autorka nie filozofuje, nie proponuje naukowych uzasadnień, szuka języka dostosowanego do osób i czasu. Oto również dobre wprowadzenie do katechezy ewangelizacyjnej - otwartej na młodych poszukujących, którzy zagubili gdzieś sens żywej wiary. Poszukują świadków - przewodników, otwartych i prowadzących dialog. Na wzór Sokratesa, który najpierw sam pytał, prowokował, wydobywał odpowiedź od swoich uczniów. Później pomagał im znaleźć właściwą drogę - wychowywał (metoda majeutyczna). Katecheza ewangelizacyjna wychodzi od pytań, które stawiają ludzie młodzi. Trzeba dostosować kroku do ich problemów, ich sytuacji życiowych; trzeba uczyć się ich słuchać, by znaleźć odpowiedzi na pytania, które oni stawiają. A młodzi mają wiele ciekawych pytań. Odpowiedzi katechetów muszą jednak prowadzić do Boga! Nie mogą być infantylne, lecz "nasycone sokiem ewangelicznym i sporządzone w języku przystosowanym do czasu i osób" (por. EN 54; DOK 194).

Jezus na drodze do Emaus podjął z uczniami właśnie taki dialog (por. Łk 24, 1-35). Najpierw słuchał ich niepokojów, wątpliwości, bólu. Kiedy rozeznał ich sytuację życiową, ich smutek i błędne oczekiwania ("A myśli się spodziewali"), wówczas uderzył mocno i zdecydowanie: "O nierozumni i leniwi w sercu! Nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy!" (24, 25). Później wyjaśniał im Pisma i proroków, czyli to, co "odnosiło się do Chrystusa we wszystkich Pismach [Biblii]". A na koniec podprowadził ich do stołu i wspólnoty eucharystycznej. Od Słowa do Ciała i Krwi - do komunii z Bogiem. "Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali Go [Zmartwychwstałego Pana]" - zanotował św. Łukasz. Miał zatem rację Benedykt XVI, kiedy podczas pielgrzymki do Bawarii, przekonywał nauczycieli i wychowawców, że "(...) wszelkie odpowiedzi nie odwołujące się do Boga, są za krótkie" (Monachium, 10 września 2006 r.).

Pani Katarzyna odpowiada krótko, jasno i prosto. Prowadzi do Boga, choć pytania młodych często odchodzą na manowce. Cieszy zatem zamiar kontynuowania tej misji na łamach naszej strony. Polecamy rodzicom, wychowawcom, katechetom i młodym książkę oraz naszą stronę szkoły słowa Bożego, gdzie "trudne pytania" - znajdują "proste odpowiedzi". 

ks. Jan Kochel


Wstęp

Autorka, na co dzień katechetka, każdego dnia zmaga się z pytaniami młodych ludzi, którzy przeżywają okres buntu. Te dziesiątki pytań i konieczność poszukiwania na nie rzetelnych odpowiedzi były przyczyną powstania tej książki. A zatem dowiemy się, co autorka odpowiada, gdy słyszy pytania: Czy można udowodnić istnienie Boga? Czy nie powinno się Biblii włożyć między bajki? Czy poza Kościołem nie ma zbawienia? Czemu spowiadać się księdzu? Po co celibat? Czy Kościół płaci podatki? W książce kilkadziesiąt pytań i odpowiedzi... Według moich obserwacji nie jest tak, że przeciętny człowiek chce porzucić wiarę, taktując ją jako przeżytek. Dziś, w dobie szybkiego postępu technologii i błyskawicznego przepływu informacji, tym bardziej potrzebuje on głębi ducha i jasnego kręgosłupa moralnego. Jednak coraz głośniej domaga się również jasnego przekazu i zrozumienia sensu wiary.

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089543

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu