Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Słowa dla życia [2015]

2015-05-19

News

Carlo Maria Martini, Słowa dla życia, tłum. Z. Kasprzyk, WAM, Kraków 2015, ss. 162.


Patron duchowy naszej strony wciąż przemawia do nas i uczy metody lectio divina. Od śmierci Kardynała (+ sierpień 2012) włoskie wydawnictwa nie przestają publikować nowych opracowań jego popularnych medytacji w rytmie lectio divina. Bibliografia książek C.M. Martiniego jest imponująca (zob. tworca_ssb/14,0). Dobrze, że jezuickie Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy nadal "trzyma rękę na pulsie". Warto popularyzować prace kard. Martiniego - wielkiego protagonisty medytacyjnej lektury słowa Bożego. Jego interpretacja i aktualizacja Biblii jest wciąż porywająca i pouczająca. Dobrym tego przykładem jest najnowsze tłumaczenie medytacji biblijnych. Kardynał, już schorowany i ograniczony w przykazie, przypominał Apostoła Pawła w spotkaniu z starszymi Kościoła w Milecie. Wzruszające pożegnanie z kapłanami i wiernymi archidiecezji miało wcześniej miejsce podczas pielgrzymki do Turcji (Azji Mniejszej) i Efezu. Teraz Kardynał rozwija myśl Ewangelii i przesłanie Apostoła: Lecz ja nie przywiązuję się zbytnio do życia, chcę jedynie do końca wypełnić powierzoną mi przez Pana Jezusa misję  i zadanie głoszenia Ewangelii o łasce Bożej (Dz 20, 24).

Wprowadzenie w rytm lectio divina kapłanów było zawsze wielką pasją i misją Metropolity Lombardii. W omawianej książce redaktorzy zebrali medytacje biblijne skierowane do kapłanów mediolańskich podczas różnych spotkań w latach 2008-2009. Kardynał pomaga im odczytywać tekst, odkrywać przesłanie i wdrażać w modlitwę. Jest to uporządkowane ćwiczenie w osobistym spotkaniu ze słowem Bożym. Tym Słowem, które jest żywe i codzienne dla kapłana. Głosiciel Ewangelii nie wybiera tekstów, ale zawierza Kościołowi, który jak dobra matka przygotowuje na każdy dzień "słowo dla życia".

Oto wybór przemodlonych tekstów:
Mt 6, 16-18 - Synteza Ewangelii
Mt 7, 6-12 - Tajemnica modlitwy
Mt 19, 23-30 - Wolność serca
Mk 3, 22-30 - Błędne rozeznanie
Mk 4, 21-34 - Narzędzia myślenia
Mk 6, 1-6 - Poszerzenie horyzontów
Mk 6, 7-13 - Ziarno rzucone głęboko
Mk 14, 32-34b - Noc wiary
Mk 14, 36-39 - Tajemnica życia
Łk 4, 25-30 - Dobrowolne działanie Boga
Łk 11, 37-53 - Zasada życia wewnętrznego
Łk 12, 35-40 - Znaczenie czasu
J 1, 35-51 - Jak przyjaciel z przyjacielem
J 14, 1-11 - Zwycięska karta
J 14, 27-31 - Zaangażowanie dla Boga
J 15, 9-11 - Zaproszenie do radości
J 16, 5-11 - Czasy Kościoła, nasze czasy

"Słowa dla życia" rzeczywiście uświadamiają na nowo, że słowo Boże jest "żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, gdyż wszystko jest odkryte i jawne oczom Tego, któremu musimy zdać sprawę" (Hbr 4, 12n). Kardynał Martini "zdał już sprawę" przed Bogiem ze swojej posługi słowa i świadectwa o Jezusie (por. Łk 1, 2; J 15, 27; Ap 1, 9).

Odważnie sięgnijmy po nową książkę sprawdzonego Przewodnika i Przyjaciela, który jak Apostoł Jan pisał o Słowie Życia (por. 1 J 1, 1-3).

ks. Jan Kochel 


Nota wydawcy

Słowo może ranić, ale może również pobudzać do życia. Może stawać się drogowskazem prowadzącym do źródła życia, ale też samo może być owym źródłem.

Kard. Carlo Maria Martini - wybitny egzegeta, charyzmatyczny duszpasterz i mistrz duchowości - w zawartych w książce komentarzach do fragmentów Ewangelii dzieli się swoim doświadczeniem spotkania ze Słowem w modlitwie lectio divina oraz swoją miłością do Słowa, pomagając czytelnikowi w czerpaniu ze źródła życia. Okazją do refleksji nad Słowem Bożym stały się dla kard. Martiniego spotkania z mediolańskimi księżmi w latach 2008-2009. Jednak lectio divina - pogłębiona modlitwa Słowem Bożym - jest dla każdego. Nie musisz być księdzem, by dać się jej poprowadzić. To może być fascynująca przygoda, zwłaszcza że według wskazówek wypróbowanego i uznanego biblisty.

Carlo Maria Martini SJ (1927-2012) - włoski jezuita, arcybiskup Mediolanu (1979-2002), kardynał. Przez wiele lat był związany z Papieskim Instytutem Biblijnym jako wykładowca, dziekan i rektor; rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (1978), profesor Wydziału Teologicznego w Chieri; głosił rekolekcje wielkopostne w Watykanie (1978). Wielokrotnie brał czynny udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów; Przewodniczył Radzie Konferencji Episkopatów Europy (1986-1993). Był twórcą tzw. Katedry Niewierzących i Szkoły Słowa, odwiedzał ubogich i więźniów. Jako jedyny katolik był członkiem ekumenicznego komitetu naukowego przygotowującego greckie wydanie Nowego Testamentu. Doktor honoris causa Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (1989), w 2000 r. otrzymał Nagrodę Księcia Asturii w dziedzinie nauk społecznych oraz został mianowany członkiem honorowym Papieskiej Akademii Nauk.
Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15339436

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu