Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Glina, taniec, ogród [2016]

2016-06-19

News

Jean Louis Ska, Glina, taniec, ogród, tłum. Barbara Rzepka, Studio Słowa, Kraków 2016, ss. 128.

Pierwsze polskie tłumaczenie tekstu belgijskiego jezuity i biblisty J.L. Ska (ur. 1946) nie jest jakimś wielkim wydarzeniem edytorskim, świadczy raczej o pewnym zaniedbaniu i niedocenianiu jego znaczącego dorobku naukowego w naszym kraju. W środowisku biblijnym docenia się m. in. jego wkład i introdukcję do metody narracyjnej (zob. "Our Father Have Told Us". Introduction to the Analysis og Hebrew Narrative, Roma 1990; La parola di Dio nei racconti degli uomini, Assisi, 2003; Una goccia d'inchiostro. Finestre sul panorama biblico, Bologna 2008). Zdaniem O. Ska proces interpretacji tekstu biblijnego w ramach nauczania i przepowiadania powinien przebiegać w czterech obszarach: a) analizy strukturalnej, b) analizy narratologicznej, c) analizy kontekstualnej, d) analizy symbolicznej. Każda z nich odgrywa istotną rolę w odkrywaniu pełnego sensu tekstu i wydobywaniu jego orędzia. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej stwierdza: "Z analizą narracyjną łączy się nowy sposób oceny treści tekstu. Podczas gdy metoda historyczno-krytyczna traktuje tekst raczej jako <okno>, które pozwala przyjrzeć się takiej lub innej epoce (nie tylko opowiadanym faktom, ale również sytuacji społeczności, dla której zostały opowiedziane), podkreśla się, że tekst funkcjonuje także jako <zwierciadło>, w tym sensie, że ukazuje pewien obraz świata - świata opowiadania - który wpływa na sposób patrzenia czytelnika i doprowadza go do przyjęcia tych, a nie innych wartości" (IBK I B/2).

Ojciec Ska pomaga współczesnym czytelnikom odkryć w <zwierciadle> tekstu biblijnego samego Boga. Prowadzi go poprzez analizę struktury tekstu poprzez warstwę narracyjną i kontekst do wyjaśnienia głębokiej symboliki duchowej. W omawianej publikacji, która pierwotnie ukazała się w znanym włoskim wydawnictwie Edizioni Dehoniane (zob. L'argilla, la danza e il giardino. Saggi di antropologia biblica, 2000), ukazuje znaczenie trzech obrazów-symboli charakterystycznych dla świata biblijnego: gliny, tańca i ogrodu. Każdy z tych terminów pojawia się w Piśmie Świętym w różnych księgach i w różnych kontekstach historio-zbawczych. Każde z nich ukazuje pewien obraz świata opowiadania biblijnego, który rzeczywiście "wpływa na sposób patrzenia czytelnika i doprowadza go do przyjęcia tych, a nie innych wartości". Każe z nich wreszcie wskazuje na obraz Boga jako Stwórcy ("Garncarz"), Ojca ("Ogrodnik"), Życia/Ducha ("Tancerz").

Autor proponowanych rozważań okazuje się bardzo wnikliwym i uważnym obserwatorem życia, wielkim znawcą kultury Bliskiego Wschodu i Pisma Świętego. W swojej lekturze tekstów biblijnych skupia się na odkrywaniu tekstów - kluczy, które pomagają w zrozumieniu sensu opowiadania biblijnego. W tym wypadku adekwatne są słowa dokumentu PKB: "Prezentacja Ewangelii winna być tak prowadzona, aby spowodować spotkanie z Chrystusem, który daje klucz do całego objawienia zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu" (IBK IV C/3). Warto pozwolić się poprowadzić doświadczonemu przewodnikowi, który jest nie tylko wybitnym znawcom egzegezy, zwłaszcza Pięcioksięgu (od 1983 r. wykłada go na Biblicum w Rzymie), ale również gorliwym nauczycielem i głosicielem Dobrej Nowiny.

ks. Jan Kochel


Od wydawcy:

Glina, taniec, ogród to słowa – symbole z trzech różnych opowiadań biblijnych. Przed czytelnikiem wyłania się obraz Boga, który jak garncarz stwarza, a następnie niszczy swe dzieło po to, by stworzyć je na nowo. Biblia pokazuje, że tajemnica życia jest jak zaproszenie do świętego tańca – Dawidowego lub ewangelicznego. To właśnie „taniec” – jak mówi Autor – „pozwala na przejście od życia, które się kruszy i kurczy, do życia, które rozkwita, aby przynieść owoc”. W ogrodzie Maria Magdalena stopniowo odkrywa, że historia nie kończy się definitywnie, kiedy kamień zamyka wejście do grobu, w którym złożono ciało Ukrzyżowanego. Jak ona i ty zwróć swą twarz w stronę nieoczekiwanego „Ogrodnika”, a wyruszysz w drogę wiodącą od smutku do radości paschalnej.

Jean-Louis Ska – belgijski jezuita i biblista, wykładowca egzegezy Starego Testamentu w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i autor wielu książek tłumaczonych na języki: angielski, francuski, hiszpański, koreański, chiński, portugalski i kataloński. Jest uważnym obserwatorem życia, wielkim znawcą kultury i Pisma Świętego. W swojej lekturze tekstów biblijnych skupia się na szczegółach, które często kryją w sobie klucz do zrozumienia całości opowiadania biblijnego.

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089644

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu