Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości [2012]

2012-05-17

News
Jerzy Kostorz (red.), Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości (Człowiek - Rodzina - Społeczeństwo, 21), Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012.

Projekt "EURO 2012 - w poszukiwaniu wartości" powstał z inicjatywy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W ramach projektu miały miejsce szkolne konkursy wiedzy i konkursy plastyczne, spotkania z piłkarzami (m.in. Jakubem Błaszczykowskim, Łukaszem Piszczkiem, Łukaszem Fabiańskim i Jerzym Dudkiem), sympozjum naukowe oraz imprezy artystyczne (kabaret Marcina Dańca połączony z licytacją na cele charytatywne). Zwieńczeniem całości stała się książka pod red. ks. Jerzego Kostorza pt. "Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości". Praca ukazuje się w serii wydawniczej Instytutu Nauk o Rodzinie: Człowiek - Rodzina - Społeczeństwo nr 21.

Dlaczego właśnie tam? Ponieważ celem projektu jest budowanie nowej kultury sportowej opartej na rodzinnym uprawianiu i przeżywaniu widowisk sportowych. Bł. Jan Paweł II wielokrotnie dokonywał teologicznej i edukacyjnej rehabilitacji i nobilitacji sportu, a w "rachunku sumienia dla sportowców" w roku 2000 podkreślił, iż sport posiada ważne znaczenie dla młodzieży, u której można kształtować konieczne dla rozwoju i wychowania wartości, takie jak: lojalność, wytrwałość, przyjaźń, współzawodnictwo i zasadę fair play. Papież nawiązywał do Apostoła Narodów, który lubił posługiwać się metaforami sportowymi (por. 1 Tm 4, 7-10; 1 Kor 9, 24-27; Flp 3, 12-14). W Listach pojawia się również termin "atleta" w znaczeniu dosłownym i przenośnym (2 Tm 2, 5; Hbr 10, 32). Ideał chrześcijańskiego wychowania zawarł św. Paweł w zwięzłej formule (metaforze) sportowej: "Ćwicz się w pobożności. Ćwiczenia cielesne przynoszą niewielką korzyść. Pobożność zaś jest przydatna do wszystkiego, niesie z sobą obietnicę życia obecnego i przyszłego (...). Właśnie nad tym trudzimy się i o to walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, którzy wierzą" (1 Tm 4, 7-10).

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy prezentuje sport w ujęciu interdyscyplinarnym. H. Machoń ukazuje sport jako wartość z perspektywy filozoficznej; D. Krok - z perspektywy psychologicznej; Z. Dziubiński przedstawia kwestię socjalizacji do sportu; J. Podzielny dokonuje zestawienia sportu i etosu chrześcijaństwa; J. Kochel wskazuje na ewangelizacyjny i wychowawczy wymiar sportu; B. Jurczyk kreśli zjawisko sportu z perspektywy teologii moralnej, a Z. Lubieniecki, czerpiąc z doświadczeń pracy duszpasterskiej wśród sportowców, wydobywa wartości tkwiące w sporcie z perspektywy kapelana sportu. Drugi rozdział związany jest z tzw. sportem pasywnym i ukazuje zjawisko sportu z perspektywy kibica. T. Bohdan prezentuje współczesnego kibica w optyce środków społecznego przekazu. Dostrzega kilka typów: kibic jako chuligan, kibic czy kibol, kibic i polityka, widz i konsument sportu, bohater mediów oraz działacz charytatywny. Natomiast J. Wąsowicz pisze o kibicowaniu jako wartości w perspektywie aspołecznej i religijnej. Trzeci rozdział nosi tytuł "Autoteliczny wymiar sportu", który ma charakter informacyjny. Znajduje się tam opracowanie na temat historii Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (D. Przybylskiego), dwie relacje ze spotkania ze znanymi piłkarzami (R. Stęporowski, M. Sagan) oraz zapis dyskusji panelowej sportowców i trenerów na temat wartości w sporcie (P. Dobrowolski). Książka wzbogacona jest o zbiór zdjęć dokumentujących różne etapy realizacji omawianego projektu.

Bez wątpienia jest to pozycja ciekawa i aktualna; swego rodzaju kompendium wychowania ku wartościom w sporcie. Praca skierowana jest do wychowawców, trenerów i samych sportowców, nie wyłączając kibiców sportowych. Euro 2012 ma rozbudzić radość i nadzieję w społeczności naszego kraju. Wbrew medialnej spekulacji nie chodzi tylko o zabawę i rozrywkę, zysk finansowy czy oszałamiający sukces sportowy, chodzi o odkrycie i przyjęcie tych wartości ogólnoludzkich, które wzbogacają naszą osobowość i kulturę. Grecka triada mówi o dobru, pięknie i prawdzie, a chrześcijaństwo propaguje swoją triadę: wiara, nadzieja i miłość. Apostoł Paweł pod koniec swojej misji pisze do umiłowanego ucznia - używając języka sportowego: "Stoczyłem piękną walkę. Bieg ukończyłem. Wiarę ustrzegłem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu wręczy mi Pan..." (2 Tm 4,7n). Oby również o taki laur zabiegali piłkarze podczas Euro 2012. Oby dali świadectwo pięknej rywalizacji oraz swojej wiary, jak Falcao z Atletico Madryt podczas Pucharu Europy, czy Kuba Błaszczykowski w akcji pt. "Nie wstydzę się Jezusa". Młodzi szukają wciąż dobrych wzorców i pociągających przykładów. Stadion sportowy może być miejscem ewangelizacji i edukacji, akcji sportowej i charytatywnej, zdrowej rywalizacji i wspólnoty pięknych ideałów. Warto o to zabiegać, warto w tym kierunku kształcić młodych, ale warto też modlić się o to do Boga. Można to czynić słowami modlitwy kibica: Panie Boże, chcę prosić za zawodników mojej ulubionej drużyny. Chcę ich wesprzeć moją modlitwą. Pomagaj im w osiągnięciu najwyższych laurów sportowych i strzeż od kontuzji. Spraw, by przez swoją postawę przynieśli chlubę naszej ojczyźnie czy miejscowości, którą reprezentują.

ks. Jan Kochel

Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na cel charytatywny - organizację Wigilii dla podopiecznych "Barki" ks. Józefa Krawca

ks. Jerzy Kostorz - tel. 664477422
Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15339735

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu