Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości [2012]

2012-05-17

News
Jerzy Kostorz (red.), Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości (Człowiek - Rodzina - Społeczeństwo, 21), Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012.

Projekt "EURO 2012 - w poszukiwaniu wartości" powstał z inicjatywy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W ramach projektu miały miejsce szkolne konkursy wiedzy i konkursy plastyczne, spotkania z piłkarzami (m.in. Jakubem Błaszczykowskim, Łukaszem Piszczkiem, Łukaszem Fabiańskim i Jerzym Dudkiem), sympozjum naukowe oraz imprezy artystyczne (kabaret Marcina Dańca połączony z licytacją na cele charytatywne). Zwieńczeniem całości stała się książka pod red. ks. Jerzego Kostorza pt. "Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości". Praca ukazuje się w serii wydawniczej Instytutu Nauk o Rodzinie: Człowiek - Rodzina - Społeczeństwo nr 21.

Dlaczego właśnie tam? Ponieważ celem projektu jest budowanie nowej kultury sportowej opartej na rodzinnym uprawianiu i przeżywaniu widowisk sportowych. Bł. Jan Paweł II wielokrotnie dokonywał teologicznej i edukacyjnej rehabilitacji i nobilitacji sportu, a w "rachunku sumienia dla sportowców" w roku 2000 podkreślił, iż sport posiada ważne znaczenie dla młodzieży, u której można kształtować konieczne dla rozwoju i wychowania wartości, takie jak: lojalność, wytrwałość, przyjaźń, współzawodnictwo i zasadę fair play. Papież nawiązywał do Apostoła Narodów, który lubił posługiwać się metaforami sportowymi (por. 1 Tm 4, 7-10; 1 Kor 9, 24-27; Flp 3, 12-14). W Listach pojawia się również termin "atleta" w znaczeniu dosłownym i przenośnym (2 Tm 2, 5; Hbr 10, 32). Ideał chrześcijańskiego wychowania zawarł św. Paweł w zwięzłej formule (metaforze) sportowej: "Ćwicz się w pobożności. Ćwiczenia cielesne przynoszą niewielką korzyść. Pobożność zaś jest przydatna do wszystkiego, niesie z sobą obietnicę życia obecnego i przyszłego (...). Właśnie nad tym trudzimy się i o to walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, którzy wierzą" (1 Tm 4, 7-10).

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy prezentuje sport w ujęciu interdyscyplinarnym. H. Machoń ukazuje sport jako wartość z perspektywy filozoficznej; D. Krok - z perspektywy psychologicznej; Z. Dziubiński przedstawia kwestię socjalizacji do sportu; J. Podzielny dokonuje zestawienia sportu i etosu chrześcijaństwa; J. Kochel wskazuje na ewangelizacyjny i wychowawczy wymiar sportu; B. Jurczyk kreśli zjawisko sportu z perspektywy teologii moralnej, a Z. Lubieniecki, czerpiąc z doświadczeń pracy duszpasterskiej wśród sportowców, wydobywa wartości tkwiące w sporcie z perspektywy kapelana sportu. Drugi rozdział związany jest z tzw. sportem pasywnym i ukazuje zjawisko sportu z perspektywy kibica. T. Bohdan prezentuje współczesnego kibica w optyce środków społecznego przekazu. Dostrzega kilka typów: kibic jako chuligan, kibic czy kibol, kibic i polityka, widz i konsument sportu, bohater mediów oraz działacz charytatywny. Natomiast J. Wąsowicz pisze o kibicowaniu jako wartości w perspektywie aspołecznej i religijnej. Trzeci rozdział nosi tytuł "Autoteliczny wymiar sportu", który ma charakter informacyjny. Znajduje się tam opracowanie na temat historii Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (D. Przybylskiego), dwie relacje ze spotkania ze znanymi piłkarzami (R. Stęporowski, M. Sagan) oraz zapis dyskusji panelowej sportowców i trenerów na temat wartości w sporcie (P. Dobrowolski). Książka wzbogacona jest o zbiór zdjęć dokumentujących różne etapy realizacji omawianego projektu.

Bez wątpienia jest to pozycja ciekawa i aktualna; swego rodzaju kompendium wychowania ku wartościom w sporcie. Praca skierowana jest do wychowawców, trenerów i samych sportowców, nie wyłączając kibiców sportowych. Euro 2012 ma rozbudzić radość i nadzieję w społeczności naszego kraju. Wbrew medialnej spekulacji nie chodzi tylko o zabawę i rozrywkę, zysk finansowy czy oszałamiający sukces sportowy, chodzi o odkrycie i przyjęcie tych wartości ogólnoludzkich, które wzbogacają naszą osobowość i kulturę. Grecka triada mówi o dobru, pięknie i prawdzie, a chrześcijaństwo propaguje swoją triadę: wiara, nadzieja i miłość. Apostoł Paweł pod koniec swojej misji pisze do umiłowanego ucznia - używając języka sportowego: "Stoczyłem piękną walkę. Bieg ukończyłem. Wiarę ustrzegłem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu wręczy mi Pan..." (2 Tm 4,7n). Oby również o taki laur zabiegali piłkarze podczas Euro 2012. Oby dali świadectwo pięknej rywalizacji oraz swojej wiary, jak Falcao z Atletico Madryt podczas Pucharu Europy, czy Kuba Błaszczykowski w akcji pt. "Nie wstydzę się Jezusa". Młodzi szukają wciąż dobrych wzorców i pociągających przykładów. Stadion sportowy może być miejscem ewangelizacji i edukacji, akcji sportowej i charytatywnej, zdrowej rywalizacji i wspólnoty pięknych ideałów. Warto o to zabiegać, warto w tym kierunku kształcić młodych, ale warto też modlić się o to do Boga. Można to czynić słowami modlitwy kibica: Panie Boże, chcę prosić za zawodników mojej ulubionej drużyny. Chcę ich wesprzeć moją modlitwą. Pomagaj im w osiągnięciu najwyższych laurów sportowych i strzeż od kontuzji. Spraw, by przez swoją postawę przynieśli chlubę naszej ojczyźnie czy miejscowości, którą reprezentują.

ks. Jan Kochel

Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na cel charytatywny - organizację Wigilii dla podopiecznych "Barki" ks. Józefa Krawca

ks. Jerzy Kostorz - tel. 664477422
Pozostałe tematy
Aktualności

Atlas biblijny

Atlas biblijny to popularna forma zaproszenia do "podróży" po Ziemi Świętej. Podróż "palcem po mapie" może być zaproszeniem do lektury Biblii oraz pełnym pasji odczytywaniem Kodu kulturowego. Polecamy pierwszy polski atlas biblijny przygotowany przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz Wyd. Bernardinum; zob. GN/ 

więcej

Trudne pytania

Powracamy do działu "Trudne pytania". Czy możliwe jest rozróżnienie: Bóg TAK - Kościół - NIE! Odpowiada p. Katarzyna. Czekamy też na nowe trudne pytania; zob. klub_inicjatyw_biblijnych/84

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4373873

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu