Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Modlitwa do Bogarodzicy - K.K. Baczyński

2016-08-23

News

Losem naszego narodu jest strzelać do wroga z brylantów

Stanisław Pigoń

 


MODLITWA DO BOGARODZICY

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO (21 MARCA 1944)


Postać Baczyńskiego, jego twórczość, talent jest takim właśnie brylantem. We wspomnieniach Wiesława Budzyńskiego czytamy: „Kiedy go znosili (z wieży ratuszowej pałacu Blanka) poznałem jasne włosy. Ktoś powiedział: to ten nowy - Krzysztof - co dopiero przyszedł… Potem, gdy już znane było jego nazwisko, zapytałem kim był. Człowieku, to Słowacki! – odpowiedziano. Ktoś musiał znać wartość jego wierszy”.

Twórczość Baczyńskiego ukazuje okrutny czas zagłady, w którym chłopiec - patriota żył i tworzył jako „żołnierz, poeta, czasu kurz (…) śmierci się nie boję”, jak sam pisał. W wierszu „Których nam nikt nie wynagrodzi”… stwierdził:

(…) ojczyzno złej młodości,

Trudnej starości dniu narodzin (…)

Ta młodość w tej grozie jedna była czysta.

Pokolenie Kolumbów heroicznie zmierzyło się ze śmiercią, a Krzysztof jako żołnierz AK poległ w powstaniu warszawskim, walcząc za ojczyznę. Jego wiersze związane z doświadczeniami wojny są dramatyczne, ale autentyczne, bo oparte na zdarzeniach z życia. Pokolenie odczuwało obowiązek walki z okupantem, poeta zapewniał 22 lipca 1943 roku w wierszu „Pokolenie”:

(…) I tak staniemy na wozach, czołgach,

Na samolotach” ( …).

W zakończeniu wiersza nieśmiało pytał:

(…) czy nam postawią, z litości chociaż,

nad grobem krzyż.


„Modlitwa do Bogarodzicy”

Motyw Maryjny w wierszu "Modlitwa do Bogarodzicy” służy do ukazania beznadziejnej sytuacji polskich żołnierzy, którzy oddawali życie w czasie drugiej wojny w walce z okupantem. „Modlitwa”… należy do poezji maryjnej i nawiązuje do średniowiecznych utworów — „Bogurodzicy” oraz „Lamentu świętokrzyskiego”. Obydwa utwory odległe w czasie są uniwersalne — odbiorcami są walczący za ojczyznę.

Liryka inwokacyjna ma określonego adresata - tutaj Matkę Bożą , tę, która urodziła Boga, Matkę Chrystusa.

Zwrotka I

Żołnierze proszą Matkę Bożą o czuwanie i przewodnictwo w bitwie, jak czyniła to w przeszłości:

(…) byśmy milcząc umieli umierać (…).

Zwrotka II

Maryja pełni ważną rolę w dziejach wierzących — ma nadzwyczajne miejsce wśród świętych, jest naszą orędowniczką i pocieszycielką.

(…) Któraś była muzyki deszczem(…)

Daj nam usta jak obłoki niebieskie,

Które czyste-pod toczącym się gromem”(…)

To prośba o oczyszczenie sumienia, zachowanie niewinności, którą zabiera żołnierzom wojna.

Zwrotka III

Walczący proszą Maryję o atrybuty rycerskie - pas i ostrogi-symbole odwagi, męstwa, waleczności, ale pragną zachować człowieczeństwo:

(…) daj nam z ognia twego pas i ostrogi,

Ale włóż je na człowiecze ciała (…).

Zwrotka IV

Maryja łączy Niebo i Ziemię-sferę sacrum i profanum i jest Matką cierpiącą, jak cierpiące są matki Kolumbów:

(…) o, naucz matki nasze,

Jak cierpieć trzeba.

Zwrotka V

To zwrotka szczególna:

[Matko Boża],

(…) Która jesteś jak nad czarnym lasem

blask-pogody słonecznej Kościół,

nagnij pochmurną broń naszą,

gdy zaczniemy walczyć miłością.

Młodzi o czystych sercach nie potrafią bez skrupułów zabijać, to wbrew ich sumieniom. Jednak wojna i zabijanie łączą się ze sobą. Chociaż żołnierze musieli działać wbrew sobie - wybrali walkę za ojczyznę i mieli rozdarte serca. To tragizm Pokolenia Kolumbów, określonego jako „zamordowanego”.

Utwór jest uniwersalny - każda walka to trud, poświęcenie, przełamywanie serc i dusz walczących, bo zabijanie drugiego człowieka nawet na wojnie jest czynem nieludzkim i niezgodnym z etyką. Baczyński odczuwał odrębność losów swego pokolenia, które dorosło po to, by ginąć, pisał: ”tak się dorasta do trumny”... Wyrażone w wierszu uczucia są autentyczne, pełne dramatyzmu - wołają o pokój.

Matka Boża w „Modlitwie”… jest ludzka, bliska żołnierzom, cierpi z nimi jak ze swym Synem i innymi matkami. Jest także wzorem męstwa i odwagi, bo poddała się woli Bożej, choć to nie zmniejszyło Jej bólu.

Krystyna

Literatura:
Baczyński K.K., Spojrzenie, Warszawa 198.
Nowacka I., Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lublin 2007.
Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979. 
Pozostałe tematy
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc czci Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej

Czekając na betayfikację Prymasa Tysiąclecia

Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia! (GN). Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu); rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5840226

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu