Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Dziesięć Przykazań Pana Cogito Herberta

2017-01-23

News

Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!

Mdr 1, 1b


Dziesięć Przykazań Pana Cogito, czyli znaki biblijne w poezji Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert (1924-1998) to polski poeta, eseista, dramatopisarz, współczesny humanista zainteresowany historią, tradycją i literaturą europejską, kulturą śródziemnomorską, antykiem. W swojej poezji przyjmuje funkcję narratora, który rzeczowo i spokojnie przedstawia różne rodzaje postaw filozoficznych, moralnych, artystycznych. Bohater liryczny Herberta – sceptyczny indywidualista - staje w sytuacji konieczności dokonania wyboru, często tragicznego, gdyż poeta odwołując się do historii proponuje postawy heroiczne i bezkompromisowe.

Jego twórczość należy do nurtu etycznego polskiej poezji XX wieku, bowiem skupia się na poszukiwaniu uniwersalnego systemu wartości - do nich poeta zalicza, np.godność, czyli postawę wyprostowaną. Pragnie przeniknąć sens egzystencji człowieka i przedmiotu, próbuje określić ich miejsce w życiu. Język poezji Herberta jest wyrafinowany, oszczędny i konkretny - korzysta ze stylizacji, paraboli, ironii…

Gustaw Herling – Grudziński pisał o Herbercie: „ma w sobie coś z Conrada”, bowiem wspólna jest obu pisarzom filozofia godności ludzkiej, bezkompromisowość i niezłomna wierność sobie, wierność, która rzuca wyzwania trudnemu światu.

W latach 80-tych powstał wiersz – tekst programowy opozycji antytotalitarnej - „Przesłanie Pana Cogito”. Sam poeta w tych latach został nazwany drugim obok Miłosza wieszczem narodowym.

Pan Cogito

Pan Cogito (alter ego poety) jest bohaterem wielu jego wierszy - wyraża poglądy i prawdy, które sam uważa za najważniejsze. Imię Cogito nawiązuje do filozofii Kartezjusza i jego myśli „Cogito ergo sum” (myślę, więc jestem). Herbert zgadza się z poglądami filozofii racjonalnej i uważa, że wyznacznikiem ludzkiego istnienia jest intelekt, zdolność człowieka do myślenia i kreatywności umysłowej.

Wiersz rozpoczyna się od apostrofy, a właściwie prawie cały utwór to wielka apostrofa:


Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu

po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach (…)


ocalałeś nie po to aby żyć

masz mało czasu trzeba dać świadectwo (…)


Bądź wierny Idź.

Wiersz należy do liryki apelatywnej, ma charakter programowy (to sugeruje tytuł), formułuje apel - przesłanie dla współczesnego człowieka - bohatera, a określenie „tamci” oznacza bohaterów z przeszłości (Gilgamesz, Hektor, Roland). Złote runo symbolizuje wspaniała mityczną nagrodę, ale w wierszu „złote runo nicości” to nagroda, która nie zostanie przyznana. Postawa wyprostowana to postawa pełna godności, honoru, poczucia sprawiedliwości i męstwa. Słowo „ocalałeś” nawiązuje do określenia „ocalony” z poezji Miłosza i Różewicza - celem ocalenia człowieka jest dawanie świadectwa prawdy zawsze i w każdych okolicznościach.

Podmiot liryczny radzi swemu bohaterowi: bądź odważny, reaguj gniewem na przemoc, zniewagę i gwałt, pogardzaj tchórzami i oprawcami, nie przebaczaj mordercom (przyzwolenia na gniew i pogardę, zakaz przebaczenia są niechrześcijańskie, ale mają rodowód w całej kulturze śródziemnomorskiej). Dalsze nakazy – nie bądź wyniosły, zarozumiały, nie miej oschłego serca, umiej kochać ludzi i świat natury, bądź pełen szacunku dla kultury i tradycji, bądź wierny sobie i swoim zasadom.

Nakazy Pana Cogito

Nakazy Pana Cogito przypominają biblijny Dekalog, więc:

  1. Idź przez życie wyprostowany, to znaczy z godnością.
  2. Dawaj zawsze świadectwo prawdy.
  3. Bądź odważny.
  4. Nie toleruj zła.
  5. Nie pogardzaj ludźmi małymi.
  6. Nie przebaczaj w cudzym imieniu.
  7. Strzeż się pychy.
  8. Kochaj.
  9. Bądź wrażliwy.
  10. Szanuj tradycję.

Nawiązania biblijne w wierszu dodają mu charakteru powagi i dostojeństwa:

- biblijna stylizacja języka, np. tryb rozkazujący,

- dystychy-dwuwersy nawiązują do wersetów w Biblii,

- słownictwo, np. obalić w proch, dać świadectwo, zdradzić o świcie, zaiste, źródło zaranne, czuwaj,

- motyw pielgrzyma: idź, wstań (...) ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku,

- spójnik „a” w funkcji łącznej.

Ostateczna wymowa wiersza jest pesymistyczna - podmiot wielokrotnie powtarza, że prawdziwi bohaterowie nigdy nie są doceniani czy nagradzani. Nie otrzymują wawrzynu, złotego runa czy szacunku współczesnych sobie. Mogą spodziewać się chłosty śmiechu czy zabójstwa na śmietniku. Bohater nie ma jednak wyboru - jeśli chce być obrońcą prawdy, musi być przygotowany na śmierć. Los bohatera jest więc tragiczny, może być zapomniany, skazany na przegraną.

Utwory o Panu Cogito dotykają wielu różnorodnych spraw, bo taki jest świat. Łączy je postać, ten sam stosunek podmiotu do przedmiotu - sprawy, problemu, zjawiska - stosunek myślącego, uczciwego, konsekwentnego Pana Cogito. Myśli on o sobie samym, o innych - przodkach i współczesnych, o świecie, polityce, kulturze. Frapują go pytania egzystencjalne i eschatologiczne. To bohater o głębokiej duchowości, wyrazistej osobowości i precyzyjnych poglądach. Pan Cogito to jakby każdy z nas - jest przeciętny, zwyczajny, pełen wad, słabości, więc nam bliski. Stanisław Barańczak pisał: „Pan Cogito był dla mnie portretem współczesnego inteligenta ze wszystkimi jego słabościami i jednocześnie siłą. Stanowił klucz do zrozumienia człowieka”.

Krystyna


Źródła:

Sawicki S., Nowaczyński Piotr, Polska liryka religijna (Z cyklu Religijne tradycje literatury polskiej), Lublin 1983.

Pozostałe tematy
Aktualności

Leksykon katechetyczny w mass mediach

Pierwszy leksykon katechetyczny na naszym rynku wydawniczym wzbudził zainteresowanie w mediach i sklepach internetowych, które prześcigają się w promocjach. Warto zainteresować się tym przewodnikiem, zwłaszcza w obliczu nagonki na obecność nauki religii w szkole oraz osobistych wyborów rodziców i ich dzieci; zob. Jedność; SKP; GN Opole i Gliwice; radio Doxa; wywiad Prowadzić do wiary orężem wiedzy wiara.pl

więcej

XII Tydzień Wychowania

Hasłem Tygodnia Wychowania (11-17 września) są słowa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Towarzyszyć im będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, duszpasterza i wychowawcy, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 r.; zob. materiały rsk i komunikat bpa Osiala.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11220644

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu