Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Z perełek ks. Jana Twardowskiego przed Wielkanocą

2017-03-31

News
Jan Twardowski (1915-2006), ksiądz i poeta, który szukał Boga w człowieku. Wiersze Księdza Jana to poetyckie "perełki". Bez względu na to, czy czyta je człowiek wierzący czy ateista, poruszają swoim pięknem, celnymi refleksjami, głębokim humanitaryzmem. Poeta zwraca się do współczesnego człowieka w sposób, który odpowiada naszym czasom. Unika patosu, używa paradoksów, ciekawej gry słów, zaskakuje skojarzeniami i uczy, puentując. Jego liryki pokazują, w jaki sposób wartości sakralne przenikają do codziennego życia i jak współczesny człowiek traktuje wiarę.

Jak co roku obchodzimy święta paschalne, pilnujemy tradycji, przygotowujemy stoły, prezenty… odpoczywamy… Zapominamy o tym, że święta to czas miłości, a Jezus czasem zastaje drzwi naszych serc zamknięte. Czasem poezja pomaga spojrzeć na święta głębiej i pobudzić do refleksji.

Wybieram wiersz Księdza Jana zatytułowany "Nie zląkł się", jeden z wielu związanych z Wielkanocą. Zasadniczą cechą poezji Twardowskiego jest tworzenie więzi między Autorem a czytelnikiem – jest dialog. Człowiek może utożsamić autora z kapłanem, człowiekiem wiary, bliskim, dlatego w wierszach tak częste są zwykłe, proste słowa. Poeta nie stroni od żartu, potocznych zwrotów, zwierza się z własnych pragnień, słabości, z miłości do Boga. Odbiorca czuje się więc uczestnikiem wspólnoty i razem z kapłanem doświadcza wiary.

Jednak Poeta nie zamierza nikogo nawracać, przekonywać do swych poglądów. Wyraża swe wątpliwości i z czytelnikiem poszukuje odpowiedzi na najważniejsze, egzystencjalne pytania. Nie wymyśla nowej poezji religijnej, wraca do bogactwa języka Ewangelii, przekazuje prawdę przesłania zapisanego rękami apostołów, uczniów Chrystusa.


NIE ZLĄKŁ SIĘ

Tylko święty Jan umarł w domu na posłaniu

Z poduszką pod głową owinięty w śpiwór

Jeden nie zląkł się krzyża, jeden stał pod krzyżem

Pozostali ze strachu w Wielki Piątek zbiegli


Kto ucieka od Krzyża - krzyż większy dostanieOstatni wers to przykład niezwykłej mądrości aforystyki – znamy:

– "Miłości się nie szuka, jest albo jej nie ma",

– "Kochamy wciąż za mało i zawsze za późno",

– "Miłość to samotność co łączy najbliższych…".

Także i w tym wierszu zaskakuje czytelnika aforystyczność, zwięzłość, stosowanie skrótów językowych, ale pozostaje rzeczowość obrazowania, fascynacja Bogiem – Ewangelią, człowiekiem, przyrodą…

Ważną wartością dla Poety jest miłość rozpatrywana zarówno w wymiarze duchowym, niebiańskim, jak i zwyczajnym, ludzkim. Jego przesłanie miłości rodzi się z przeświadczenia, że tylko miłość ofiarna odsłania sens ludzkiego istnienia. Święty Jan prawdziwie ukochał i był wierny Miłości… (por. J 19, 25-27; 21, 21-25; 1 J 1, 1-4; 3, 11-24).

Krytycy podkreślają, że poezja Twardowskiego wiąże się ze zmianami po Soborze Watykańskim II, nawet nazwali poetę "nadwornym Jana XXIII". Twardowski nie buntuje się przeciwko tradycji, jest wyczulony na przeszłość, a tradycja w jego utworach jest pokazana w sposób dynamiczny, splatający się nieustannie ze współczesnością. Przemiany w Kościele Powszechnym ułatwiły odbiór tej poezji – przekonującej, uczącej mądrości życia.

Krystyna

Twardowski J., Wiersze, Kraków 1996.

Pozostałe tematy
Aktualności

Trudne pytania

Bóg - lubię to! Popularne lajki zdominowały świadomość użytkowników mediów społecznościowych. Dziś mierzy się wartość człowieka ilością "polubień" (lajków). Czy to rzeczywiście jest miara wartości życia? Ewangeliczne szukać i pukać zestawione ze słowem prosić służą do podkreślenia cech modlitwy - usilnej i wytrwałej. Można zatem "chrześcijańskimi okularami" patrzeć na świat i według tej miary mierzyć swoje życie; pytania

więcej

Źródłem katechezy jest Pismo Święte

"Za dwa lata ma być gotowa podstawa programowa nauczania religii w szkołach. Zespół ekspertów przygotował już mapę drogową tych zmian. Jedno jest pewne: źródłem ich treści jest i będzie Pismo Święte" - przekonuje ks. prof. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; por. wywiad

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 2801943

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu