Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Michael O`Brien - Ojciec Eliasz. Dzień gniewu

2017-07-06

News
Michael O`Brien, Ojciec Eliasz. Dzień Gniewu, tłum. T. Jegielski, Wydawnictwo AA, Kraków 2016, ss. 320.

Kontynuacja bestsellerowego trailera kanadyjskiego pisarza Michaela O`Briena jest głosem na czasy ostateczne. Po dwudziestu latach oczekiwania nowa powieść mocno uderza w świadomość współczesnych czytelników (zob. rec. Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy). Czy rzeczywiście żyjemy w czasach Apokalipsy - Fałszywego Proroka - Czasu Gniewu? Polskie tłumaczenie co prawda nie oddaje oryginału angielskiego Elijah in Jersualem (Eliasz w Jeruzalem), lecz wprost nawiązuje do przesłania orędzia św. Jana z wyspy Patmos i Ewangelii Mateusza, w której Jezus woła: "Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani" (Mt 23, 37). W Apokalipsie przełomowe są 11 i 12 rozdział, które zapowiadają dwóch świadków (Eliasza i Henoach), siedem trąb oraz znaki na niebie. Wizjoner przywołuje siódmą trąbę i modlitwę starszych: "Dziękujemy Ci, Panie, Boże wszechmocny, który jesteś i który byłeś, za to, że użyłeś swej wielkiej mocy i zacząłeś królować. Wzburzyły się narody i nadszedł Twój gniew..." (Ap 11, 17-18).

Dzień gniewu jest nieunikniony! Boży gniew dotyczy Zła osobowego i tych wszystkich, którzy pójdą za jego podszeptem. "Czas zniszczyć niszczących ziemię!" - zapowiada sługa Jan. Nie znamy dnia ani godziny, wierzymy jednak, że wszystko się wypełni zgodnie z obietnicą: "Szczęśliwy, kto odczytuje, i ci, którzy słyszą słowa proroctwa oraz przestrzegają tego, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski" (Ap 1, 3).

Kanadyjski pisarz przenosi akcje wydarzeń w kontekst nam współczesny - wspomina papieża Benedykta XVI - sytuację wpływu korporacji międzynarodowych - niespotykany dotąd czas prześladowań chrześcijan, a wreszcie globalne oszustwo Męża Opatrznościowego - Fałszywego Proroka - Księcia Kłamstwa. Akcja trailera rozgrywa się na terenie Ziemi Świętej. Głównym wątkiem powieści jest sekretna misja tajemniczego mnicha z Góry Karmel - biskupa Eliasza, wezwany przez Papieża do zmierzenia się z potężnym politykiem, genialnym manipulatorem świadomości tłumów, prezydentem Unii Europejskiej, reprezentującym najmroczniejsze światowe potęgi materialne i duchowe. Opatrznościowi świadkowie śledzą jego wizytę w Ziemi Świętej i Jerozolimie - Mieście Świętym. Obydwaj są gotowi na męczeńską śmierć - świadectwo krwi. Wokół głównych bohaterów rozgrywa się wielka walka świata ziemskiego i świata duchowego - diabłów i aniołów - międzynarodowych koncernów i prostych wyznawców wiary. Ostatecznie wszystko jest w rękach Przedwiecznego Boga. To On posłał Swego Syna, który jest zwyciężył świat, grzech i szatana. Jednak dopełnić musi się czas Apokalipsy - i dzień gniewu (por. J 3, 16; 16, 33).

Czy Eliaszowi uda się odwrócić bieg dziejów - uspokoić gniew Boży? Czy Bóg zainterweniuje w niezwykły sposób, ratując człowieka i świat przed ostateczną zagładą? Warto też dodać pytania autora: Czy czuwamy, jak prosił nas o to Pan? Czy jesteśmy czujni? Czy mamy ze sobą oliwę do lamp w oczekiwaniu na Oblubieńca? oraz jego przesłanie do polskich czytelników: "Drodzy polscy Czytelnicy, wy, których tak bardzo umiłował sobie Bóg i Matka Boża, niech Was nie zwiedzie ciemność, która rani i poniża Oblubienicę. Pamiętajcie o jej prawdziwej naturze. A oczami serc patrzcie na horyzont, albowiem On nadchodzi. On jest blisko" (s. 10).

Tak, Apokalipsa jest wielkim orędziem nadziei, stąd słowa świadka: "Tak. Wkrótce przyjdę. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi" (Ap 22, 20).

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Zaproszenie do aktywnego udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12592827

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu