Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Komentarz do Drugiej Księgi Machabejskiej [2018]

2018-04-23

News
Łukasz Laskowski, Druga Księga Machabejska (NKB ST XIV/2), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018, ss. 639.

Kolejny tom Nowego Komentarz Biblijnego Edycji św. Pawła poświęcony jest Drugiej Księdze Machabejskiej, która nie cieszy się zbytnią popularnością nie tylko w prywatnej lekturze wiernych, lecz nawet w liturgii Kościoła. Autorem nowego przekładu i komentarza jest kapłan archidiecezji częstochowskiej – ks. dr Łukasz Laskowski, biblista i filolog klasyczny. Hagiograf (redaktor) 2 Mach kończy swój tekst wyznaniem: "A jeśli dobrze, zgrabnie pod względem kompozycji [został ułożony, tego] i ja sam chciałem; jeśli zaś niezgrabnie i przeciętnie, [tylko] to było dla mnie osiągnięcie. Podobnie jak picie samego wina..., wino z wodą zmieszane smaczne i z radością przyjemność wywołuje, tak i to , co dotyczy przygotowania tekstu sprawia przyjemność uszom słuchających kompozycji" (15,38n). W tym porównaniu pracy nad tekstem do picia wina z wodą ukryta jest głęboka metafora posługi tłumaczy, egzegetów i teologów biblijnych - współczesnych "sług i świadków Słowa" (Łk 1,2).

Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini sporo miejsca poświęcił hermeneutyce Pisma Świętego w Kościele (VD 29-49). Przypomniał, że Kościół jest właściwym miejscem hermeneutyki Biblii i "duszą świętej teologii". Rozwojowi badań biblijnych zagraża niebezpieczeństwo dualizmu i hermeneutyki zsekularyzowanej, stąd konieczna jest wiara i rozum w podejściu (interpretacji) Pisma Świętego, wznoszenie się ponad "literę" (VD 38), by odkryć sensu dosłowny i duchowy, wewnętrzną jedności, właściwą relację między Starym i Nowym Testamentem. Papież zachęca również do dialogu między pasterzami, teologami i egzegetami: "Tego rodzaju współpraca pomoże wszystkim w lepszym wykonywaniu swej pracy dla dobra całego Kościoła. W istocie patrzenie z perspektywy pracy duszpasterskiej oznacza, również dla uczonych, podejście do świętego tekstu jako mającego charakter przesłania, z jakim Pan zwraca się do ludzi dla ich zbawienia. Dlatego, jak mówi Konsytuacja dogmatyczna Dei verbum, zaleca się, by egzegeci katoliccy i inni uprawiający świętą teologię nie szczędzili wspólnych wysiłków, aby pod opieką świętego Urzędu Nauczycielskiego i przy zastosowaniu odpowiednich pomocy, w ten sposób zgłębiać Pismo Boga i wyjaśniać, żeby jak najliczniejsi głosiciele Bożego słowa mogli z pożytkiem podawać wiernym pokarm Bożych Pism dla oświecenia umysłu, umocnienia woli i rozpalenia serc miłością Boga (por. KO 23; VD 45).

Cała seria Nowych Komentarzy Biblijnych próbuje realizować soborowy postulat i wołanie ojców synodalnych, ale ks. Łukasz bardzo umiejętnie wydobywa kerygamtyczne przesłanie tekstu na dziś. Nie unika tzw. "mrocznych" kard Biblii i trudności redakcyjnych zawartych w 2 Mach. Kompetentnie ukazuje bogactwo świata hellenistycznego, w który wpisane jest opowiadanie o Judzie Machabeuszu i jego braciach. Wierna, fachowa i odpowiedzialna interpretacja i aktualizacja tekstu może rzeczywiście pomóc "wszystkim w lepszym wykonywaniu swej pracy dla dobra całego Kościoła". Trudny i mało znany tekst 2 Mach jest tu bowiem ciekawie i konsekwentnie objaśniany współczesnemu czytelnikowi. Warto pozwolić się poprowadzić dobremu przewodnikowi, by jak w drodze do Emaus "otworzyły się oczy" i "rozpaliło się" serce, by na wzór Pierwszego Egzegety "wyjaśnił [im], co odnosiło się do Niego [Jezusa] we wszystkich Pismach" (por. Łk 24,27).

Gorąco polecam najnowszy tom NKB jeszcze z jednego powodu. A jest nim piękny przekład z języka oryginalnego, w którym wyczuwa się kompetentne przygotowanie filologa klasycznego i biblisty. W pracy ks. Laskowskiego można dostrzec umiłowanie słowa pisanego oraz wierność zasadzie osobistej więzi ze świętymi Pismami, aby "Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym" (VD 5).

ks. Jan Kochel


Od wydawcy

Druga Księga Machabejska nie cieszy się zbytnią popularnością nawet w liturgii Kościoła. Zasłużone słowa uznania należą się więc autorowi prezentowanej pozycji – ks. Łukaszowi Laskowskiemu, w którego obszarze badań naukowych leży ta właśnie księga. Pochylając się nad problemem jej powstania, wypełnił on bowiem pewną lukę na tym polu, szczególnie jeśli chodzi o rodzimą literaturę. Jak się bowiem okazuje, księga ta niesłusznie nie wzbudzała do tej pory zbyt dużego zainteresowania polskich egzegetów. Choć książki z serii Nowy Komentarz Biblijny przeznaczone są dla teologów i biblistów, inspirację mogą znaleźć tu wszyscy zainteresowani pogłębianiem wiedzy biblijnej. Chcący znać kontekst powstania poszczególnych ksiąg, tło historyczne, realia polityczne etc. A w konsekwencji wiedzieć, co i dlaczego jest do nas kierowane. Komentarz autorstwa ks. Laskowskiego, zachęcający do wnikliwego przeczytania Drugiej Księgi Machabejskiej, z pewnością rozjaśni niewiedzę w tym właśnie zakresie.

zob. Inne komentarze
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089760

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu