Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Komentarz do Drugiej Księgi Machabejskiej [2018]

2018-04-23

News
Łukasz Laskowski, Druga Księga Machabejska (NKB ST XIV/2), Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018, ss. 639.

Kolejny tom Nowego Komentarz Biblijnego Edycji św. Pawła poświęcony jest Drugiej Księdze Machabejskiej, która nie cieszy się zbytnią popularnością nie tylko w prywatnej lekturze wiernych, lecz nawet w liturgii Kościoła. Autorem nowego przekładu i komentarza jest kapłan archidiecezji częstochowskiej – ks. dr Łukasz Laskowski, biblista i filolog klasyczny. Hagiograf (redaktor) 2 Mach kończy swój tekst wyznaniem: "A jeśli dobrze, zgrabnie pod względem kompozycji [został ułożony, tego] i ja sam chciałem; jeśli zaś niezgrabnie i przeciętnie, [tylko] to było dla mnie osiągnięcie. Podobnie jak picie samego wina..., wino z wodą zmieszane smaczne i z radością przyjemność wywołuje, tak i to , co dotyczy przygotowania tekstu sprawia przyjemność uszom słuchających kompozycji" (15,38n). W tym porównaniu pracy nad tekstem do picia wina z wodą ukryta jest głęboka metafora posługi tłumaczy, egzegetów i teologów biblijnych - współczesnych "sług i świadków Słowa" (Łk 1,2).

Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini sporo miejsca poświęcił hermeneutyce Pisma Świętego w Kościele (VD 29-49). Przypomniał, że Kościół jest właściwym miejscem hermeneutyki Biblii i "duszą świętej teologii". Rozwojowi badań biblijnych zagraża niebezpieczeństwo dualizmu i hermeneutyki zsekularyzowanej, stąd konieczna jest wiara i rozum w podejściu (interpretacji) Pisma Świętego, wznoszenie się ponad "literę" (VD 38), by odkryć sensu dosłowny i duchowy, wewnętrzną jedności, właściwą relację między Starym i Nowym Testamentem. Papież zachęca również do dialogu między pasterzami, teologami i egzegetami: "Tego rodzaju współpraca pomoże wszystkim w lepszym wykonywaniu swej pracy dla dobra całego Kościoła. W istocie patrzenie z perspektywy pracy duszpasterskiej oznacza, również dla uczonych, podejście do świętego tekstu jako mającego charakter przesłania, z jakim Pan zwraca się do ludzi dla ich zbawienia. Dlatego, jak mówi Konsytuacja dogmatyczna Dei verbum, zaleca się, by egzegeci katoliccy i inni uprawiający świętą teologię nie szczędzili wspólnych wysiłków, aby pod opieką świętego Urzędu Nauczycielskiego i przy zastosowaniu odpowiednich pomocy, w ten sposób zgłębiać Pismo Boga i wyjaśniać, żeby jak najliczniejsi głosiciele Bożego słowa mogli z pożytkiem podawać wiernym pokarm Bożych Pism dla oświecenia umysłu, umocnienia woli i rozpalenia serc miłością Boga (por. KO 23; VD 45).

Cała seria Nowych Komentarzy Biblijnych próbuje realizować soborowy postulat i wołanie ojców synodalnych, ale ks. Łukasz bardzo umiejętnie wydobywa kerygamtyczne przesłanie tekstu na dziś. Nie unika tzw. "mrocznych" kard Biblii i trudności redakcyjnych zawartych w 2 Mach. Kompetentnie ukazuje bogactwo świata hellenistycznego, w który wpisane jest opowiadanie o Judzie Machabeuszu i jego braciach. Wierna, fachowa i odpowiedzialna interpretacja i aktualizacja tekstu może rzeczywiście pomóc "wszystkim w lepszym wykonywaniu swej pracy dla dobra całego Kościoła". Trudny i mało znany tekst 2 Mach jest tu bowiem ciekawie i konsekwentnie objaśniany współczesnemu czytelnikowi. Warto pozwolić się poprowadzić dobremu przewodnikowi, by jak w drodze do Emaus "otworzyły się oczy" i "rozpaliło się" serce, by na wzór Pierwszego Egzegety "wyjaśnił [im], co odnosiło się do Niego [Jezusa] we wszystkich Pismach" (por. Łk 24,27).

Gorąco polecam najnowszy tom NKB jeszcze z jednego powodu. A jest nim piękny przekład z języka oryginalnego, w którym wyczuwa się kompetentne przygotowanie filologa klasycznego i biblisty. W pracy ks. Laskowskiego można dostrzec umiłowanie słowa pisanego oraz wierność zasadzie osobistej więzi ze świętymi Pismami, aby "Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym" (VD 5).

ks. Jan Kochel


Od wydawcy

Druga Księga Machabejska nie cieszy się zbytnią popularnością nawet w liturgii Kościoła. Zasłużone słowa uznania należą się więc autorowi prezentowanej pozycji – ks. Łukaszowi Laskowskiemu, w którego obszarze badań naukowych leży ta właśnie księga. Pochylając się nad problemem jej powstania, wypełnił on bowiem pewną lukę na tym polu, szczególnie jeśli chodzi o rodzimą literaturę. Jak się bowiem okazuje, księga ta niesłusznie nie wzbudzała do tej pory zbyt dużego zainteresowania polskich egzegetów. Choć książki z serii Nowy Komentarz Biblijny przeznaczone są dla teologów i biblistów, inspirację mogą znaleźć tu wszyscy zainteresowani pogłębianiem wiedzy biblijnej. Chcący znać kontekst powstania poszczególnych ksiąg, tło historyczne, realia polityczne etc. A w konsekwencji wiedzieć, co i dlaczego jest do nas kierowane. Komentarz autorstwa ks. Laskowskiego, zachęcający do wnikliwego przeczytania Drugiej Księgi Machabejskiej, z pewnością rozjaśni niewiedzę w tym właśnie zakresie.

zob. Inne komentarze
Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15339105

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu