Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Krew i woda z boku Chrystusowego

2018-07-13

News

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju, wybaw nas!


Bernardo Rafaello CPPS („Il mese del Preziossimo Sanque”) pisał: "W lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym ferworze triumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa (…), miesiącu Najdroższej Krwi ustanowionym (…) w środku roku (…), by przypomnieć nam pełnię samego Odkupienia”.

Źródło biblijne kultu Krwi Pańskiej (gr. haima) sięga Starego Testamentu. Dla Izraelitów krew to życie, a panem życia jest Bóg (por. Kpł 17,11-14; Mt 23,29-36). Dlatego też krwi nie można było spożywać z mięsem składanym w ofierze (por. Pwt 12,23n; Dz 15,20.29). Wylewana na ołtarz krew sprawiała, że ofiary nabierały wartości ekspiacyjnej - przebłagalnej (por. Hbr 9,7; 13,11). W pełni skuteczna okazała się jedynie krew Jezusa wylana podczas ofiary krzyżowej (Hbr 10,4.19). Jego krew jest krwią Przymierza na odpuszczenie grzechów (Rz 3,25); jest krwią, którą się spożywa podczas uczty eucharystycznej jako zadatek życia wiecznego (Iz 53,12; Łk 22,20; J 6, 53n; 19,31-37; 1 Kor 10,16; 1 P 1,19; 1 J 5,6-8; por. X. Leon-Dufoure, Słownik NT, 353).

Święto Przenajdroższej Krwi Pańskiej usunięto z kalendarza Kościoła w 1969 roku, a wzmianki o czczeniu Krwi znajdują się we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach ojców Kościoła. Święty Jan Chryzostom widział w Niej także skuteczny środek umocnienia w walce ze złem: "Ta krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów (…). Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół".

Kult Krwi wiąże się z tajemnicą Krzyża i Eucharystii oraz kultem relikwii Krwi Chrystusa. W 804 i 1048 roku "odnaleziono wiadomości o relikwii Krwi Jezusa. Żołnierz rzymski Longin na Golgocie przebił włócznią bok Jezusa. Po swym nawróceniu przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, z której pojono konającego Jezusa. W 1053 roku papież Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć Relikwii i potwierdził jej autentyczność.

Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój kultu, np. Benedykt XIV polecił ułożyć Mszę świętą i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX w 1849 (Redempti sumus) wprowadził obchody święta ku Krwi Chrystusowej w całym Kościele. Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca. Jan XXIII pamiętał litanię do Najdroższej Krwi śpiewaną w domu swego dzieciństwa.

Obecnie w Częstochowie pod opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce Sanktuarium Przenajdroższej Krwi, w którym od 1998 roku czczone są Relikwie Krwi Chrystusa z Mantui - dar Sióstr Przenajdroższej Krwi (Lichtenstien).

Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 1 lipca 2001 roku przypomniał, że "lipiec to miesiąc (…) poświęcony niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci".

W encyklice "Evangelium Vitae" naucza: "Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca (…), jak cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia (…). Człowiek uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby (…) skoro "Bóg Syna swego Jednorodzonego dał", ażeby on, człowiek "nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Duchowość Krwi Jezusa to zaproszenie, by w codziennym życiu, w dobie cywilizacji śmierci, demoralizacji, deptania ludzkiej godności "zbierać" Drogocenną Krew i obmywać świat z grzechu: Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję, wybaw nas.

Krystyna

fot. M.I. Rupnik SJ - mozaika Sacro Cuore


Modlitwy, nowenna, litania do Krwi i Wody, np.:

* https://www.pasjonisci.pl

* www.dobrypasterz.krakow.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15252426

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu