Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Maryjny Różaniec - Beata Obertyńska

2018-09-25

News

"Zdrowaś, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami"

Łk 1,28

Różaniec nosił różne nazwy: Psałterz Maryjny, Psałterz Anielski, Salutationes (Pozdrowienie), Rosarium – Róża. Taką nazwę nadała mu pobożność katolicka, to modlitwa jako wieniec róż (Maryja – Ave Rosa). Dominikanin Alan z la Rupe w XV wieku zaproponował trzy części Różańca: radosną, bolesną, chwalebną – 15 tajemnic i 150 Zdrowaś Mario. W 2002 roku Jan Paweł II wprowadził jeszcze czwartą część – tajemnice światła (por. List apostolski Rosarium Virginis Mariae, nr 21).

W Rzymie 7 października 1983 roku Jan Paweł II mówił do wiernych na Placu św. Piotra: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…), jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości”.

W Castel Gandolfo 1 października 1995 roku dodał: "Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”.

Historia różańca sięga III wieku, kiedy pustelnicy szukali sposobów na kontakt z Bogiem i Maryją. Oficjalnie tę modlitwę zatwierdzono w XVI wieku, a Maryja w swych objawieniach prosi o odmawianie różańca. 7 października 1571 roku w bitwie pod Lepanto zatrzymano inwazję Turków i Wenecjanie napisali: "Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja różańcowa dała nam zwycięstwo". Na pamiątkę tego wydarzenia papież ustanowił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

W kontekście "miesiąca różańcowego" (październik) warto zapoznać się z mało znanymi rozważaniami maryjnymi napisanymi wierszem przez Beatę Obertyńską (1898–1980) – pisarkę, poetką, a przede wszystkim żołnierza w Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Rozważania noszą tytuł „RÓŻANIEC”. Wybieram niektóre zwrotki i myśli św. Jana Pawła II, które mogą pełnić rolę trafnego komentarza do poezji Beaty Oberytyńskiej.

Papież pisze: "W tajemnicy RADOSNEJ widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy".

Beata Obertyńska –

ZWIASTOWANIE

Kto się w świętość tej chwili wczuć i wmyślić zdoła

– w świętość, której naporu nikt prócz Niej by nie zniósł –

Kiedy z ust srebrzystego padło Archanioła

Pan z Tobą … Poczniesz Syna. I nazwiesz Go – Jezus!


OFIAROWANIE

Jaka cisza w Twym sercu, o Nienaruszona!

Jakże cicho z rąk Boga bierzesz każdą rzecz…

Cicho – trudne przyjęłaś słowa Symeona

I cicho duszę Twoją przeszył pierwszy miecz (…).


"W tajemnicy BOLESNEJ rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka" – dodaje św. Jan Paweł II.

Beata Obertyńska –

KONANIE W OGRÓJCU

(…) Krwawy pot, co w udręce padł na Niej rosą gęstą

I Tobie obsiadł duszę …I konasz z Nim społem…

I czujesz , jak samotne Jego człowieczeństwo

o dno ludzkiej natury boskim bije czołem” (…).


UKRZYŻOWANIE

Gdy zgrozą zmierzcha nawet słońca tarcza ryża,

Ty stałaś i patrzyłaś – najmężniejsza z Matek –

Jak w tej pierwszej Mszy Świętej na ołtarzu Krzyża,

Krwawa Hostia w bezkrwawy bieleje opłatek (…).


W Tajemnicy CHWALEBNEJ "odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie Zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje” – wyznaje św. Jan Paweł II.

Beata Obertyńska –

WNIEBOWSTĄPIENIE

Kiedy w oczach Ci wietrzał i z czasów ciasnoty

Wyzwolony – szedł w niebo w chmur lśnieniem połowy –

czułaś – wesela pełna i pełna tęsknoty –

że się Ciało w tej chwili znowu staje Słowem (…).


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Co strop Kościoła wspierasz, Lilio Śnieżnie krucha,

Dwa razy Syna swego Matką się stawałaś:

Raz w chwili Zwiastowania – raz w Zesłania Ducha,

Raz ludzkiego – raz wtóry – Mistycznego Ciała (…).


UKORONOWANIE

Nieba Tobie berło i korona! Słońc blaski!

Mnogość gwiazd i księżyców pod stopy sypnięta!

Krysztale – co na barwy rozbijasz biel Łaski!

Tęczo, nad której łukiem trwa już Trójca Święta!


Papież senior Benedykt XVI, przywołując stwierdzenia Papieskiej Komisji Biblijnej, przekonuje, że "tekst biblijny może właściwie zrozumieć tylko ten, kto sam przeżył to, o czym mówi tekst" (por. IBK II, A, 2; VD 30). Modlitewne rozważania różańcowe są więc przede wszystkim medytacją biblijną nad życiem Jezusa Chrystusa (RVM 18-25). Teologiczne (Jan Paweł II) i poetyckie (Beata Oberytńska) inspiracje są zaś próbą "wmyślenia" (wdrożenia) i "[przeżycia tego], co mówi tekst [natchniony]". Warto wciąż na nowo sięgać po biblijny kod kulturowy naszej wiary i modlitwy.

Krystyna


Literatura:

Obertyńska B., Wiersze wybrane, Warszawa 1983.

– Grudki kadzidła, Londyn–Kraków 1987.

– Liryki najpiękniejsze, Toruń 1999.

Ligęza W., „Rok polski” w liryce Beaty Obertyńskiej, "Pamiętnik Literacki" 81/1 (1990), 55-73.

Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14013045

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu