Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Mystagogia Benedicti [2018]

2018-11-19

News
Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Adwent, red. A. Demitrów, Biskupów 2018.

Dziedzictwo papieża-seniora J. Ratzingera - Benedykta XVI jest tak bogate, że długo jeszcze będą odkrywane jego zasoby. Opublikowano dzieła wszystkie (Opera omnia) Josepha Ratzingera pod redakcją kard. Gerharda Müllera we współpracy z Instytutem Benedykta XVI w Ratyzbonie. Ukazała się również polska edycja Opera omnia pod redakcją K. Góźdźa i M. Góreckiej (tłum. W. Szymona) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pod tą samą redakcją zainicjowano serię wydawniczą: Joseph Ratzinger - Teksty Wybrane, gdzie I tom pt. "Kapłaństwo" zadedykowano papieżowi–seniorowi z okazji 65. rocznicy jego święceń kapłańskich, kolejny Uwolnić wolność, poświęcony jest relacji wiary do polityki w trzecim tysiącleciu. Trzeba też wspomnieć o inicjatywie ks. J. Szymika "Teologia Benedicta" (t. I-III), która jest autorskim projektem obejmującym teologiczne dziedzictwo Wielkiego Papieża. Sukcesywnie ukazują się również opracowania biograficzne, np. E. Guerriero, Biografia Benedykta XVI, Kraków 2018; P. Badde, Czas Benedykta. Osiem dramatycznych lat pontyfikatu z bliska, Kraków 2018.

Fundacja "Ordo et Pax" Benedyktynów w Biskupowie k. Głuchołaz inicjuje nową serię wydawniczą zatytułowaną Mystagogia Benedicta, gdzie proponuje wprowadzenie w tajemnicę roku liturgicznego w nauczaniu papieża-seniora. Znane jest powszechnie jego umiłowanie liturgii i troska o jej piękno i właściwego ducha. To on jest przecież twórcą przełomowego dzieła "Duch liturgii" (2000). On też uczy biblijnej wrażliwości w przeżywaniu roku liturgicznego. W Verbum Domini (2010) przypomniał niektóre podstawowe elementy, składające się na relację między liturgią i słowem Bożym (nr 52-63) oraz istotne sugestie i konkretne propozycje dotyczące animacji liturgicznej (nr 64-71). Benedykt pomaga patrzeć na Kościół jako "dom Słowa": "Kościół zawsze dawał wyraz świadomości, że w czynności liturgicznej słowo Boże łączy się z wewnętrznym działaniem Ducha Świętego, który sprawia, że działa ono w sercu wiernych" (VD 52). Mądra pedagogia Kościoła głosi Pismo Święte i słucha go w rytmie roku liturgicznego. Benedykt XVI - wierny tej pedagogii - wytrwale i konsekwentnie wprowadza wiernych Kościoła w tę życiodajną wartość. Jest więc mystagogiem w pełni tego słowa znaczeniu.

Wśród tekstów papieża-seniora "rozproszonych" w różnych zbiorach, a często jeszcze nie przetłumaczonych na język polski, można odnaleźć wiele "pereł". Teksty te pomogą wiernym w czytaniu i rozumieniu Pisma Świętego oraz w przeżywaniu piękna liturgii. Kolejnego "zbierania skarbów", przypominającego ewangeliczne gospodarza domu, który "ze swego skarba wyjmuje to, co nowe i stare" (Mt 13,52), podejmują się Benedyktyni z Biskupowa, znani z dokładnej i wytrwałej pracy przenikniętej duchem modlitwy (ora et labora). W tym dziele wspiera ich ks. dr Andrzej Demitrów, biblista z Opola, rozmiłowany w studium dorobku Benedykt XVI. To on wcześniej zainicjował wydanie jego katechez o modlitwie (por. Panie, naucz nas modlić się, Opole 2016).

Pierwszy tom Mystagogia Benedicta jest wprowadzeniem w okres Adwentu. Składa się ze wstępu i czterech części: pierwsza zbiera rozważania Benedykta XVI wygłoszone podczas modlitwy Anioł Pański, druga część to zbiór homilii z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), trzecia to wybór różnych rozważań i homilii adwentowych, czwarta zaś zbiera katechezy papieskie wygłoszone podczas audiencji ogólnych w tym okresie liturgicznym (2005-2012).

Omawiane zbiory przekonują, że papież-senior posiada wyjątkowy dar prostego i trafiającego do ludzkich serc rozważania tekstów biblijnych. Trafia do wszystkich tych, którzy chcą słuchać i zrozumieć (Iz 6,9n). Przekazuje hojnie dobrą nowinę, przenikniętą wiarą i nadzieją. Biskup Rzymu dobrze wie, że poznanie tajemnic roku liturgicznego nie zależy tylko od ludzkich starań, lecz przede wszystkim od otrzymanego objawienia, ukrytego w słowie Bożym. To Ono rozpala w sercu małe światełko, które jest rodzajem zaproszenia i powinno wzbudzić w człowieku pragnienie większego światła. To światłości prawdziwa "oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat" (J 1,9).

Adwent to okres radosnego trwania przy lampie słowa Bożego, która świeci w ciemności (2 P 1,19). To czuwanie przypomina dziecięce oczekiwanie, przeniknięte czułością i nadzieją. Benedykt XVI, jak ojciec i pasterz, z delikatnością i mądrością, towarzyszy wiernym w tym rodzinnym czy wspólnotowym trwaniu przy "kandelabrze" lub "świeczniku" (Ps 128,1-6). Dajmy się zaprosić w ten adwentowy czas trwania przy/w Słowie "aż do świtu, a jutrzenka wzejdzie w [naszych] sercach".

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Atlas biblijny

Atlas biblijny to popularna forma zaproszenia do "podróży" po Ziemi Świętej. Podróż "palcem po mapie" może być zaproszeniem do lektury Biblii oraz pełnym pasji odczytywaniem Kodu kulturowego. Polecamy pierwszy polski atlas biblijny przygotowany przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz Wyd. Bernardinum; zob. GN/ 

więcej

Trudne pytania

Powracamy do działu "Trudne pytania". Czy możliwe jest rozróżnienie: Bóg TAK - Kościół - NIE! Odpowiada p. Katarzyna. Czekamy też na nowe trudne pytania; zob. klub_inicjatyw_biblijnych/84

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4377060

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu